Újdonság

Márki Sándor - Magyar Pantheon

Magyar Pantheon

Márki Sándor

150 magyar kiválóság

Könyv
Tinta kiadó, 2020
166 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789634092407
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Márki Sándor - Turáni tanulmányok
Márki Sándor - Magyar Pantheon
Márki Sándor - II. Rákóczi Ferenc élete
Márki Sándor - Turáni tanulmányok
Márki Sándor - Magyar Pantheon
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 092 Ft
Könyvünkben százötven jeles magyar arcképét látják és rövid jellemzését olvashatják. Mivel hiteles arcképeket voltaképp csupán ezredévünk második feléből kapunk, ezért történelmünk utóbbi öt évszázadából talál hírességeket az olvasó a könyvben.

A névsor nem teljes; nem is lehet az. Azok azonban, akiket most mutatunk be, ha csak egy részét teszik is ki a magyar hazánkért legtöbb érdemet szerzetteknek, mindnyájan méltók arra, hogy a magyar pantheonban éljenek tovább.

Hősök, államférfiak, főpapok, tudósok és írók mellett előtérbe lépnek a földművelés emelésén fáradozó gazdák, az iparosok, kereskedők; sőt nagyobb élénkséget találunk a képzőművészetek, a festészet és szobrászat, valamint a színészet terén is.

Azok, akik vállvetve alkották meg a mai Magyarországot, körülbelül együtt vannak e könyvben, melynek fő célja a történelmi tudat, és ami ezzel jár, a hazafias érzület növelése.

A történelem betűi nem holt betűk: beszélnek és tanítanak, s a belőlük levonható tanulságok elől nem zárkózhat el a nemzet. Ifjúnak és öregnek egyaránt becsülni kell tudnia a régieket, azt a múltat, amelyben állami létünk s egész társadalmunk gyökerezik. Nem hozhat létre az a jövőre kiható jeles alkotást, kinek nincs érzéke a letűnt nagyságok érdemei iránt.

Bár szívébe zárná minden magyar azoknak az erényét, akiket szerény könyvünk, a „Magyar Pantheon” hoz emlékezetébe!
(Részlet az először 1884-ben megjelent könyv előszavából)
*

A kötet összeállítója, Márki Sándor (1853–1925) korának neves történésze, a kolozsvári, majd a szegedi egyetem professzora. Könyvet írt többek között Dózsa Györgyről, II. Rákóczi Ferenc életéről és az 1849–49-es forradalom és szabadságharc történetéről.
*
Feltétlenül tudnunk kell erről a kötetről, hogy

(„... nem bízhatunk meg feltétlenül minden arckép hitelességében. Hunyadi János, Szilágyi Mihály, Kinizsi Pál arcképéhez fér ugyan kétség, e kötetben való szerepeltetésüket azonban az oly fontos történelmi múltjuk indokolja, amilyen például gróf Teleki Józsefé is. Újlaki Miklós, Vitéz János stb. külsejére a sírjaikon látható domborművekből teljes nyugogtsággal következtethetünk, mert ezekről föltehető, hogy nem a képzeletünk alkotásai. Janus Pannoniust egykorú miniatúra, Mátyás királyt régi dombormű, Bakócz Tamást saját emlékérme után tüntethetjük föl, elfogadva, hogy a XV. századból fennmaradt arcképekről is bővebbek, beszédesebbek a források...”)
*
Minden oldalon egy magyar kiválóság szerepel. Fent az arckép, alatta a név, egy-egy fontosabb adat, majd alatta mintás keretben 8-10 soros jellemzés. Pl.:

Arckép
Hunyadi János
Szül. 1386-ban, (más források szerint 1390. márc. 29-én);
meghalt 1456. aug 11-én Zimonyban.

A legnagyobb magyar hős, ki a nemzet régi harcmodorának alkalmazásával számos diadalt aratott a törökön, kiknek szultánja benne mégis a világ legnagyobb emberét tisztelte. Mint államférfiú, hat éven át a legnehezebb viszonyok közt kormányozta hazáját, s alapelvül a szigorú igazságot választotta. Feddhetetlen és következetes jelleme, kötelességérzete és honszeretete nemcsak a hanyatlásnak indult lovagkorból magaslik ki, hanem túlél s túlragyog minden más kort és időt is.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 5 990 Ft
Internetes ár: 5 092 Ft
Báró Eötvös József igéi Nagy Dorisz szerk. 1,990 Ft 1 791 Ft
Politizáló szabadkőművesség - keménytáblás Raffay Ernő 4,990 Ft 4 491 Ft
Magyar Styl - reprint dr. Réthy László 1,450 Ft 1 305 Ft
Indigó Felnőttek Kabir Jaffe Ritama Davidson 3,990 Ft 3 591 Ft
A Végtelen Történet Michael Ende 3,699 Ft 3 330 Ft
Krisztus vitézei Wass Albert 2,500 Ft 2 250 Ft
Három filozófiai kérdés az emberről Barcsi Tamás 3,200 Ft 2 880 Ft
Csángó körkép Tytti Isohookana-Asunmaa 4,500 Ft 4 050 Ft
Jógás srácok Michael James Wong 3,990 Ft 3 591 Ft
Stuttgarti magánelőadások Schelling, F. W. J. 1,900 Ft 1 710 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^