A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Antropológia, Őstörténet

Márki Sándor - Turáni tanulmányok

Turáni tanulmányok

Márki Sándor

Könyv
Attraktor kiadó, 2014
118 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9786155257704
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Márki Sándor - Turáni tanulmányok
Márki Sándor - II. Rákóczi Ferenc élete
Márki Sándor - Turáni tanulmányok
Márki Sándor - II. Rákóczi Ferenc élete
Márki Sándor - Turáni tanulmányok
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
Ebben a kötetben Márki Sándornak a Turán folyóiratban megjelent cikkei, tanulmányai olvashatók. A Turáni Társaság folyóiratának első száma 1913-ban látott napvilágot, utolsó száma pedig 1944-ben jelent meg. Érintetlenek az eredeti szövegek, sem az egykori szóhasználaton, sem a mondatszerkesztésen a kiadó nem változtatott.
*
„A nyugati eszmékből azzal még nem szakadunk el, ha a keleti hagyományainkat megbecsüljük, s Keletnek ezt a hatezer esztendős műveltségét nem tartjuk kisebbnek, mint a nyugatit, amelyben ezer év óta annyiszor csalódtunk, jobban és fájdalmasabban sohasem, mint napjainkban.

Nemzetünk megélt, sőt, fel is virult annak ellenére, hogy Muhinál, Mohácsnál turáni testvéreink keresztülgázoltak rajta, mert inkább bízott a nyugatiakban, mint őbennük. Mostan ezek a nyugatiak rövidlátóan önként rombolták le a Kárpátokat mint politikai határokat, amelyeket századokon át ők maguk neveztek a kereszténység védőbástyájának.”
*
Ki is volt Márki Sándor (Kétegyháza, 1853. március 27. – Gödöllő, 1925. július 1.)?

Történetíró, egyetemi tanár, az MTA tagja (levelező: 1892, rendes: 1912).
Kutatási területe: hazai parasztmozgalmak és szabadságharcok, Bihar és Arad vármegyék történelme, földrajz.

Tíz testvér közül Sándor volt a hetedik. Tanulmányait Nagyváradon kezdte, majd Pozsonyban folytatta. A gimnázium utolsó éveit a fővárosban, a piaristáknál végezte. A budapesti tudományegyetemen – ahol didaktikára Kármán Mór tanította – 1876-ban kapott történelem-földrajz szakos tanári diplomát. 1877-ben doktori címet szerzett.

Aradon 1877–1886-ig tanított, ezután 1886–1892-ig Budapesten volt gimnáziumi tanár. Középiskolai tanári, didaktikai és történelemkutatói munkássága mellett az 1886–87-es tanévben a Magyar Történelmi Társulat igazgatóválasztmányi tagja, 1888-ban pedig a budapesti egyetem magántanára lett, majd 1891-ben a Középiskolai Tanáregyesület válaszmányi tagja volt. 1892-ben már az Akadémia levelező tagjaként meghívták a kolozsvári egyetem történelem professzorának.

Ízig-vérig pedagógus volt, a középiskolai neveléssel és az oktatással élete végéig szoros kapcsolatot tartott. A történelem- és földrajztankönyv-írói tevékenysége is jelentős.
*
A kötet TARTALMA:

• A TÖRÖKSÉG TÖRTÉNETE ÉS A MAGYAR TUDOMÁNY;
• A TURÁNI NÉPEK TÖRTÉNETE;
• KAPCSOLATOK A TURÁNI NÉPEK TÖRTÉNETÉVEL;
• PETŐFI ŐSTURÁNI LELKE;
• A TURÁNI NÉPEK JELENE ÉS JÖVŐJE;
• DIZABUL NÉPE;
• A MONGOLOK MAGYARORSZÁGON;
• JASZAU, CHARTA, ARANYBULLA;
Szendrei László: Márki Sándor;
A cikkek eredeti megjelenésének adatai;

*
A „Turáni tanulmányok” című ezen kiadványt a múlt század elején a Turán folyóiratban megjelent Márki Sándor által írt cikkek iránt érdeklődő, történelmet kedvelő olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
Cikkek és tanulmányok a társadalmi szervezet hármas tagozódásáról és az 1915-1921 közötti korszakról Rudolf Steiner 3,700 Ft 3 330 Ft
Szimbólumok, jelek, mítoszok 2,300 Ft 2 070 Ft
Csodák csodája Czakó Gábor 2,730 Ft 2 457 Ft
Keletre, magyar! Ablonczy Balázs 3,490 Ft 3 141 Ft
Vallomás a szerelemről Müller Péter 3,900 Ft 3 510 Ft
Ezzé lett magyar hazátok Gyurgyák János 4,980 Ft 4 482 Ft
História Magyar- és Erdélyország dolgairól I-II. kötet Somogyi Ambrus 6,900 Ft 6 210 Ft
Engedd el önmagad Dr. Joe Dispenza 4,490 Ft 4 041 Ft
Közellenségek Michel Houellebecq - Bernard-Henri Lévy 4,299 Ft 3 870 Ft
Kárpát-medencei önismeret szerk. Cholnoky Győző 2,000 Ft 1 800 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^