CD,DVD

Jelenczki István - Tisztítótűz tetején álltunk

Tisztítótűz tetején álltunk

Jelenczki István

Tóth Ilona drámája - A négyrészes 'Népek Krisztusa, Magyarország' filmsorozat folytatása, annak V., de önálló része

DVD
2009
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Jelenczki István - Kass János üzenete DVD
Jelenczki István - Hagyaték - emlékezés József Attilára (filmvers)
Jelenczki István - Nem jöttünk mi sehonnan sem DVD
Jelenczki István - Népek Krisztusa, Magyarország 1956
Jelenczki István - József Attila - És ámulok, hogy elmúlok CD-Hangoskönyv
DVD 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 000 Ft
Internetes ár: 1 800 Ft
Október 23-án úgy belpolitikailag, mint külpolitikailag tisztítótűz tetején álltunk. Úgy értékeltük a 14 pontot, mint a fejlődés betetőzését. Úgy véltük, az emberek kezdenek újra magyarrá válni. Fegyveres harcokban nem vettem részt, egyetemi kollégáim harcoltak. A forradalom szép oldalát láttam, vidékre jártam élelemért, hősöket láttam...
(Tóth Ilona)

A dokumentumfilm Tóth Ilonáról, az 1956-os forradalmat követő koncepciós perek első halálos áldozatáról szól. Történész szakértők, Dr. M. Kiss Sándor és Kiss Réka évekig tartó munkával derítették ki, miért is kellett meghalnia a 24 éves lánynak, aki orvosként vett részt a forradalomban.

Az ősszel moziba került, négyrészes, maratoni, Népek Krisztusa, Magyarország 1956 ötödik fejezetében a feldolgozott levéltári anyagok adta nyugodt magabiztossággal rajzolódik ki a fiatalon kivégzett Tóth Ilona portréja.

A film, túl azon, hogy a téma minden eddigi megjelenítése mellett is hiánypótló, a legfrissebb és mindeddig legalaposabb kutatások eredményén nyugszik. Számos megszólaltatott kortárs és szakértő: Iván László pszichiáterprofesszor, a medika egykori csoporttársa, Jobbágyi Gábor jogász, Kahler Frigyes megyei büntetőjogi kollégiumvezető bíró mellett Kiss Réka és M. Kiss Sándor történészek hatéves, meglehetősen széles körű feltárásának eredményei minden eddiginél alaposabban bizonyítják, hogy a per, amelyben a medikát halálra ítélték, valóban koncepciós volt, s hogy a gyilkosságot Tóth Ilona a vádiratban szereplő emberen azon a módon, abban az időben nem követhette el.

Jelenczki István nem kis feladatra vállalkozott, tekintve, hogy a történészpáros korábban megjelent könyve szövevényes, sokszorosan összetett cselekménysort igyekszik tisztázni, s a kitartó munka ellenére még mindig csak azt állapíthatja meg, mi az, ami biztosan nem történt meg. A rendezőtől megszokott módon a szigorú történeti megközelítés mellett ebben a filmben is jelentős szerep jut az érzelmeknek, a személyes sors megjelenítésének, sajátos látásmódjának.

Tóth Ilona vallomásai és a védőügyvéd, Kardos János saját feljegyzései alapján kissé bepillanthatunk a megrendezett per kulisszái mögé, s nem egy megdöbbentő információval gazdagodva alkothatunk új képet a gyakorló medikáról.

A kezdetben röplapkészítés és terjesztés miatt letartóztatott medika perében a vád fokozatosan hidegvérrel elkövetett, brutális gyilkossággá formálódik át, a vallomások kapkodó, szinte eszeveszett beismeréssé válnak. A kontraszt Tóth Ilona minden gyanút magára terelni igyekvő magatartása és az ellene és vádlott társai ellen felhozott bizonyítékok szinte teljes hiánya között ebből a távlatból jól látható, ahogy az is, hogy milyen könnyedén hagyták figyelmen kívül a per forgatókönyvírói az ügyben beidézhető tanúk sokaságát.

Nem volt könnyű dolga a rendezőnek a történet képi megjelenítését illetően sem, hiszen a tárgyalásról fennmaradt másfél perces felvételen kívül mindössze néhány fotóval gazdálkodhatott.

Javára kell írni ugyanakkor, hogy a rendszer, Kádár alakja, a koncepciós per ördögi gépezete nem kap nagyobb szerepet a kép érzelmi árnyalásában, mint amennyire a tényszerűséghez ez elengedhetetlen.

Ehelyett Jelenczki inkább a pozitív érvelésnek enged teret, leginkább Kardos János személyes feljegyzései által, amelyekben a védőügyvéd, aki egyébként a gyilkosság elkövetését sem zárja ki, tiszta, karakán lényként számol be Tóth Ilonáról.

A film, amelyet a nagyközönség is megtekinthetett az Uránia moziban, új, pontosabb képet ad történelmünk e sokat vitatott figurájáról. Nem hangos vádaskodással, csak A megváltoztathatatlan dolgok csendes szemrehányásával.
*
(Tisztítótűz tetején álltunk - magyar dokumentumfilm, 97 perc.)

A sorozat első négy része DVD-n:
Népek Krisztusa, Magyarország 1956.
*
Tóth Ilonka tragédiáját feldolgozó és bemutató kötetek:
Ártatlan vagyok, Néma talp, A csalogány elszállt.

Ajánljuk még: Papp Lajos Jelenczki István: Ima Magyarországért című könyvét.

Háború a nemzet ellen I-IV.
Hagyaték - emlékezés József Attilára (filmvers)
Megbocsáthatatlanul szeretem a földet.
Úton a halállal I-II.
Ima Magyarországért DVD.
Holt próféta a hegyen - Jelenczki István filmverse.
Égi élő igazság.
Tisztítótűz tetején álltunk.
Eszmélet után I-IV.
Népek Krisztusa, Magyarország 1956.
József Attila - És ámulok, hogy elmúlok.
Por és Istenpor vagyunk A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
DVD 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 000 Ft
Internetes ár: 1 800 Ft
A kereszt árnyékában Jozef Mackiewicz 2,800 Ft 2 520 Ft
A mágia története (új kiadás) Eliphas Lévi 4,500 Ft 4 050 Ft
A Nemzeti varázskörében Ablonczy Balázs 3,400 Ft 3 060 Ft
Vörösmarty Mihály drámai művei Vörösmarty Mihály 4,200 Ft 3 780 Ft
Lolita Vladimir Nabokov 3,999 Ft 3 600 Ft
Zsidópolitika Magyarországon 1919-1943 Nathaniel Katzburg 2,890 Ft 2 601 Ft
Kuruc világ III. Nemere István 2,999 Ft 2 700 Ft
Régi magyar mondák Lengyel Dénes 3,799 Ft 3 420 Ft
Hadifogolytáborok és hadifogolysors a Vörös Hadsereg által megszállt Magyarországon Bognár Zalán 3,800 Ft 3 420 Ft
Nem adhatok mást, csak mi lényegem Madách Imre 1,400 Ft 1 260 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^