Újdonság

Jelenczki István - Az igazság soha nem késő I-III. DVD

Az igazság soha nem késő I-III. DVD

Jelenczki István

Történelmi igazságtétel Dokumentumfilm

DVD
2014
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Jelenczki István - Úton a halállal I-II.
Jelenczki István - Népek Krisztusa, Magyarország 1956
Jelenczki István - Ön-Tér-Kép (KÖNYV)
Jelenczki István - Por és Istenpor vagyunk
Jelenczki István - Eszmélet után I-IV.
DVD 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 491 Ft
Szeretnénk köszönetet nyilvánítani annak a több, mint 10ezer „polgár”nak, aki ezt a filmet a különböző illegális megosztó oldalakról lelopta vagy ott közzétette. Mint ismeretes, a „Háború a nemzet ellen” című DVD is hasonló sorsra jutott, ami Jelenczki István rendezőt csődbe juttatta, így közel 5 évig nem is tudott új filmet forgatni. Itt jegyezzük meg, ez a DVD nem azért kerül ennyibe, mert bárki is az ebből befolyó összegekből akarna meggazdagodni, hanem mert ennyibe kerül (ez megfelel 2-3 mo­zijegy árának). Sajnos, ez az új film, már a megjelenéskor lelophatóvá vált, így Önök biztosak lehetnek abban, hogy egyhamar megint nem lesz új Jelenczki film. Ennek a mostani filmnek a címe ide is találó: „Az igazság soha nem késő”...

NYILATKOZAT

A filmemet jogtalanul, az én engedélyem és hozzájárulásom nélkül bizonyos személy, vagy személyek internetes hálón teljes terjedelmében letölthetővé tették.

Mindazok, akik ezt megtették, propagálják és híresztelik, jogtalanul jár­nak el egy olyan filmrendezővel szemben, aki tizenhárom éven keresztül rendezői honorárium nélkül, 2/3 részben önerőből készített el nyolc olyan filmet, amely a nemzet sorsfordulóit mutatta be. Ez a vállalt áldozat, a nemzet megmaradásáért és megújulásáért, szá­mom­ra természetes. Akik visszaélnek az inter­net szabados sza­bad­sá­gá­val, engem lopnak meg.

Az ország nemessé válása ott kezdődik, ha mindenki számára természetes lesz, hogy nem lopom meg a másikat sem ma­gán­sze­mély­ként, sem állami hi­va­tal­nok­ként.

Jelenczki István


A film az 1991 őszén Zétényi Zsolt által benyújtott és a magyar országgyűlés által elfogadott igazságtételi törvény sorsát mutatja be.

Gondolatok Jelenczki István filmjéhez:
...Meg kell nevezni minden bűnt, és meg kell nevezni minden bűnöst.
A bűnelkövetőknek és utódaiknak is létérdekük minden titok feltárása, számukra is csak ez az egy járható út van. Ez az egyedüli járható út, mert csak ebből születik megbékélés, és ha van, megbocsájtás. De ennek a stációi nem megkerülhetőek!

Föl kell állni, és azt kell mondani, én tettem.

Megnevezni az áldozatot, megnevezni a bűnt, és elvállalni a felelősséget.
Elvállalni a felelősséget, és kérni az ezzel járó büntetést.
Aki nem vállalja föl a felelősséget a múltért, nem vállalja fel a stációk kötelező bejárását, az önmagát fosztja meg a nemzethez tartozás jogától, és önmagát rekeszti ki. De nemcsak önmagát, saját utódait is kirekeszti a nemzet életéből és a nemzet jövőjéből. Örökre – mondta Zseni Annamária pszichiáter.

A film középpontjában a Zétényi-Takács féle igazságtételi törvény áll. Az Országgyűlés 1991. november 4-én nagy többséggel fogadta el az 1944. december 21. és 1990. május 2. között elkövetett, és politikai okból nem üldözött súlyos bűncselekmények üldözhetőségéről szóló törvényt. Göncz Árpád a megszavazott törvényt előzetes normakontrollra átadta az alkotmánybíróságnak.

A bírói döntés alapján az igazságtételi törvény soha nem lépett hatályba.

Ez a filmem is, mint az előzőek csaknem mindegyike, párhuzamos szerkesztésű. A törvényjavaslat történetét, parlamenti vitáját a magyar televízióban őrzött archív felvételek segítségével tudtam követhetővé tenni. Emellett 2012-ben a történet legfontosabb szereplőivel készítettem interjút, Zétényi Zsolttal, a törvény megalkotójával és beterjesztőjével, Kónya Imrével, az MDF-frakcióvezetőjével, valamint Zlinszky Jánossal, akkori alkotmánybíróval. A történet akkori két fontos szereplője kitért a megszólalás elől: Balsai István, igazságügyi miniszter és Sólyom László, Alkotmánybírósági elnök.

A harmadik szálon olyan történészeket és jogtörténészeket kértem fel, akik az igazságtételhez tartozó történelmi események - II. világháború, szovjet megszállás, az ötvenes évek terrorja, az 1956-s forradalom és megtorlás - szakértői.

Negyedik szála a filmnek két olyan hiteles személy vallomása, aki egyben hőse és áldozata is az 1956-os forradalomnak és a kádári megtorlásnak.

Az ötödik szála a filmnek egy olyan történeti áttekintés, amely az igazságtételt a magyar nemzet évszázadokon átívelő történelmi folyamatába helyezi - nyilatkozta Jelenczki István.

A filmben közreműködtek:
Bagdy Emőke
egyetemi tanár, pszichológus

Bencze Izabella
jogász

Bogár László

Fekete Pál
tanár

Gellért Ádám
nemzetközi jogász

Gulyás Gergely
parlamenti képviselő

Kahler Frigyes
egyetemi docens

Kónya Imre
ügyvéd

Tóth Zoltán József
jogtörténész

Szakály Sándor
történész

Zétényi Zsolt
ügyvéd

Zinner Tibor
jogtörténész

Zlinszky János
egyetemi tanár

Wittner Mária
56-os szabadságharcos
*
Gyártó: Angelus Bt. 2012-2013

A filmet készítették:

Rendező, producer: JELENCZKI ISTVÁN
Munkatárs: KÁLLAY ISTVÁN, SOMOGYI PÉTER
Vágó: TOMBOR ANDREA
Zeneszerző: HORTOBÁGYI LÁSZLÓ
Hangmérnök: BELOVÁRI TIBOR
Férfi hang: TAKÁCS BENCE
Fényképezte: KŐRÖSI SÁNDOR
Világosító: HEVES LÁSZLÓ
Ének: BENKŐ DÓRA RÓZSA
Gyártásvezető: ZSENI ANNAMÁRIA
*
I-II. rész: 1 óra 44 perc
III. rész: 1 óra 20 perc
*
Ajánlott még:
Félni csak...kinek is lehet?
A hatalom cinizmusa I-II. - Papp Lajos professzor szívútja.
Háború a nemzet ellen I-IV.
Hagyaték - emlékezés József Attilára (filmvers).
Úton a halállal I-II.
Ima Magyarországért DVD.
Holt próféta a hegyen - Jelenczki István filmverse.
Por és Istenpor vagyunk.
Tisztítótűz tetején álltunk.
Eszmélet után I-IV.
Népek Krisztusa, Magyarország 1956.
Ártatlan vagyok - Tóth Ilona.
Háttérképek.
Félni csak...kinek is lehet? A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
DVD 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 491 Ft
A pesti vonat Roberto Ruspanti 2,500 Ft 2 250 Ft
Bibó estéje Huszár Tibor 2,690 Ft 2 421 Ft
Fanny és Alexander DVD Ingmar Bergman 4,990 Ft 4 491 Ft
A Sanctum Regnum Mágikus Rituáléja a Tarot nagy arkánuma Eliphas Lévi 2,300 Ft 2 070 Ft
Horthy Miklós kormányzó vitéz Pusztay László 3,500 Ft 3 150 Ft
Komfortos mennyország DVD 2,990 Ft 2 691 Ft
Ferenc pápa gondolatai a családról Ferenc pápa 2,490 Ft 2 241 Ft
A Fallaci Wéber Krisztina 3,500 Ft 3 150 Ft
Mennyből az angyal... Jenei Szilveszter 5,500 Ft 4 950 Ft
A katyni tömeggyilkosság Jozef Mackiewicz 3,200 Ft 2 880 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^