CD,DVD

Nagy Imre - Snagovi jegyzetek - CD-ROM melléklettel

Snagovi jegyzetek - CD-ROM melléklettel

Nagy Imre

Gondolatok, emlékezések 1956-1957

Könyv
Gondolat kiadó,
ISBN 9789639610552
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Nagy Imre - Kormányprogram
Nagy Imre - Snagovi jegyzetek - CD-ROM melléklettel
Nagy Imre - Kormányprogram
Nagy Imre - Snagovi jegyzetek - CD-ROM melléklettel
Nagy Imre - Kormányprogram
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 500 Ft
Internetes ár: 4 050 Ft
NAGY IMRE szóban forgó jegyzetlapjait Rainer M. János a mártír miniszterelnökről írott biográfiájában már összegezte.

A forradalom és a szabadságharc jellegével kapcsolatban állítja:

„Nagy Imre egyetlen alkalommal sem adta az októberi események olyan meghatározását, amelyhez azután mindvégig ragaszkodott volna.”

Egy bekezdéssel lejjebb azonban azt írja:

„…október lényegét Nagy Imre a nemzeti függetlenség kivívásában látta. Ennek megfelelően leggyakrabban a »nemzeti felszabadító forradalom« kifejezést használta.”

A snagovi kéziratot tanulmányozva bátran állíthatom – mondta Sipos József –, hogy Rainer M. János mindkét állítása igaz, de szerintem ebből az következik, hogy a mártír miniszterelnök elsősorban nemzetinek és felszabadítónak tekintette a forradalmat.

- Mit értett ezen?

Nagy Imrének meggyőződése volt:
„A népek és országok a szocializmust is csak úgy hajlandók elfogadni, ha az biztosítja vagy meghozza a nemzeti függetlenségüket, szuverenitásukat, egyenjogúságukat. A magyar tragédiának az a lényege, hogy a szocializmus és a nemzeti függetlenség eszméje szembekerült egymással. A magyar felkelés alapvető értelme az volt, hogy megkeresse és megtalálja ennek az ellentétnek a megszüntetését, és megteremtse a kellő egységet és összhangot.”

Lesújtó volt a véleménye Nagy Imrének a kelet- és közép-európai szocialista országok katonai együttműködését biztosító 1955-ös Varsói Szerződésről is.

Azt írta:
„A proletár internacionalizmus ürügye alatt, a száz év előtti Szent Szövetséghez hasonlóan, amelynek az orosz cárizmus, »Európa zsandárja« volt a fő ereje és irányítója, most a szocialista országokból egy sajátos Szocialista Szent Szövetséget hoztak létre, amelynek fő ereje és irányítója Moszkva.”

Ezt a bátor állítást olvasva jobban megértjük, hogy 1956. október 31 - én miért egyezett bele Nagy Imre olyan gyorsan abba, hogy Magyarország kilépjen a Varsói Szerződésből.

A miniszterelnök azzal is foglalkozott, hogy a forradalom után „a szomszédos országok sajtója – ostoba módon – mind több teret és hangot ad (…) a területi, a kisebbségi, a nemzeti kérdésnek, a békemissziós nézetek elleni harc címén”.

„Kádár vetette fel és dobta be a kérdést – írja Nagy Imre –, aztán felkapták és most mind hangosabban foglalkoznak vele.”

A valóság az, hogy a forradalmi napokban „ez a kérdés nem merült fel, s ilyen követelés nem hangzott el”.

Majd így fogalmaz:
„…csak utánuk próbálják ijesztésül felhasználni, hogy mi következett volna, ha fegyveres erővel nem fojtják el a felkelést Magyarországon. Tehát a magyar revizionizmus nem a felkelt néptömegek részéről vetődött fel, hanem a felkelést leverő erők vetették fel.”

Ezzel Kádárt és a szomszédos országok kommunista vezetőit is elítélte.

*
A „SNAGOVI JEGYZETEK” című ezen kiadványt a mártír miniszterelnök gondolatai és emlékezései iránt érdeklődő, azokat remélhetőleg tovább is gondoló és megfelelő konklúziókat levonó olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 500 Ft
Internetes ár: 4 050 Ft
Tizenkét nap szabadság Salamon Konrád 4,900 Ft 4 410 Ft
Vereségek diadala Domonkos László 4,200 Ft 3 780 Ft
Gróf Batthyány Lajos főbenjáró pere és vértanúsága Szőts István 1,900 Ft 1 710 Ft
Csalogányvadászok M Kiss Sándor 3,490 Ft 3 141 Ft
A Rákóczi-család Dienes Dénes (szerk.) 4,990 Ft 4 491 Ft
Hamvas Béla I-II-III. kötet Darabos Pál 9,900 Ft 8 910 Ft
A Dicsőséges Tavaszi Hadjárat DVD 4,990 Ft 4 491 Ft
Beöthy Ödön Erdélyi Főkormánybiztos Süli Attila 1,400 Ft 1 260 Ft
Magyar rebellisek Romsics Ignác 3,999 Ft 3 600 Ft
A fényt követve B. Molnár Edith 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^