Filozófia

Pozsonyi Ádám - Göre Gábor mint filozófus

Göre Gábor mint filozófus

Pozsonyi Ádám

Könyv
Magánkiadás kiadó, 2008
143 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789638803801
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Pozsonyi Ádám - Keskeny Károly élete és kora
Pozsonyi Ádám - Kard ki kard! és más történetek
Pozsonyi Ádám - Rebellió
Pozsonyi Ádám - Forradalmi ostobaságok versenye
Pozsonyi Ádám - Irgalom atyja, ne hagyj el!
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 790 Ft
Internetes ár: 1 790 Ft
• Létezik-e olyan magyar ember, aki nem ismeri Göre Gábort?

Ha igen, az nagy szégyen, mivel e jeles úr cselekedetei a maga korában (XIX. sz. vége, XX. sz. eleje) igen népszerűek voltak, noha a szerzőjük, GÁRDONYI GÉZA idős korában már kissé restellte őket.

Roppant szórakoztató olvasmányok ma is.

Ám aki ösmeri is eme derék magyarnak a viselt dolgait, az is minden bizonnyal félreérti őt. Ponyvának, marhaságnak, vagy - mint a hivatalos irodalomkritika -, a buta, leragadt paraszt kifigurázásának véli ezeket a groteszk történeteket.

Tévedés! Pozsonyi Ádám legújabb kötetében most ím bebizonyítja, hogy Göre Gábor (lepéndi bíró, s a falu legokosabb embere) nem más, mint a legnagyobb magyar filozófus, s az ő figuráját, történeteit, ill. bölcsességét felhasználva mondja el lesújtó véleményét korunkról:

- a haladásról,
- a tudomány hiábavalóságáról,
- az emancipációról,
- az oktatásról,
- a modern művészetről,
- s a mai emberről általában.


A szerző függelék gyanánt a műhöz csatolta egy ősrégi - a témához szervesen kapcsolódó - publicisztikának álcázott kis szatíráját is.

*
A „Göre Gábor Mint Filozófus” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik részletesebben is szeretnék megismerni, hogy Göre Gábor figuráján keresztül a szerző milyen lesújtó társadalomkritikát gyakorolt a korról, a mai emberről.
*
Pozsonyi Ádám kötetei:

Keskeny Károly élete és kora.
Harcra fel!
Rebellió.Göre Gábor mint filozófus.
Jönnek a kispolgárok.
Hogyan pukkasszunk liberálisokat?
Még néhány ötlet a liberálisok pukkasztásához. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 790 Ft
Internetes ár: 1 790 Ft
Retró diszdoboz - 5 DVD Papp Gábor Zsigmond 9,990 Ft 8 991 Ft
Egybeírás és különírás munkafüzet Cs. Nagy Lajos 990 Ft 891 Ft
Egy ifjú természettudós történetei David Attenborough 4,950 Ft 4 455 Ft
Várak a Szentföldön Wertzberger Péter 2,990 Ft 2 691 Ft
Szakadékok - Feketevíz Kodolányi János 2,800 Ft 2 520 Ft
Az üveghegyeken innen Szondi Miklós 750 Ft 675 Ft
A későrómai birodalom válaszúton Alföldi András 1,900 Ft 1 710 Ft
Ivan Gyenyiszovics egy napja Szolzsenyicin A.I. 990 Ft 891 Ft
A gyerekek kétszer születnek Somogyi Tóth Sándor 3,000 Ft 2 700 Ft
A gyertyák csonkig égnek (Helikon) Márai Sándor 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^