Politika

Pozsonyi Ádám - Harcra fel!

Harcra fel!

Pozsonyi Ádám

Könyv
2012
172 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789638803832
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Pozsonyi Ádám - Irgalom atyja, ne hagyj el!
Pozsonyi Ádám - Forradalmi ostobaságok versenye
Pozsonyi Ádám - Kard ki kard! és más történetek
Pozsonyi Ádám - Rebellió
Pozsonyi Ádám - Keskeny Károly élete és kora
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 340 Ft
POZSONYI ÁDÁM (1969. –) író, publicista, zenész.
Eredetileg képzőművésznek indult, a pályafutását mint underground muzsikus kezdte. Az 1980-as években több budapesti punkzenekar tagja volt.

Írói munkássága is gyakorlatilag az „undergroundból” eredeztethető. 1990-ben megalapította a Genyó Szívó Disztroly nevezetű fanzint (szamizdat kiadványt), s itt alakította ki sajátos, csak rá jellemző formanyelvét.

A hivatalos sajtóban - néhány provokatív, figyelemfelkeltő interjút követően (Wanted Magazin, Magyar Fórum, Magyar Demokrata) az ezredforduló táján kezdett el publikálni. Elbeszéléseiben „mestereihez, Mikszáthhoz, Hašekhoz, Mrozekhez és Chestertonhoz hűen a groteszk, az abszurd, az irónia és a gyilkos humor minden eszközét latba veti, hogy leleplezze a mai kor felvilágosult ostobaságait és fricskát mutasson a tolerancia egyetemes diktatúrájának.”
*
Pozsonyi Ádám életének eddigi évei az őszinteségről, a gondolkodás bátorságáról szólnak. Publicistaként éppen úgy mint íróként nem görbe tükröt tart elénk, csak nekünk már a normális tükör tűnik görbének. A normalitás hat abszurdként. Ez voltaképp a munkássága fő üzenete is. Nem dől be a rendszerváltás hazugságának sem. Látja, hogy lényegileg semmi se változott.

A demokrácia éppen úgy abszurd és hazug, mint a kommunizmus. Helyzetünk abszurditását azonban csak groteszk módon lehet láttatni. „A groteszket a maga tisztaságában talán ma ő képviseli egyedül irodalmunkban.” – írja Bognár József, 2005-ben, a „Jönnek a kispolgárok” c. elbeszélésgyűjtemény utószavában.

A világnézete konzervatív (reakciós) és antiliberális. Ahogy ő szokta mondani: haladásellenes és ellenforradalmár. Nézetrendszerét legtömörebben – és eddig legteljesebben – Göre Gábor, mint filozófus című munkájában fejti ki. A műben társszerzőként szerepelteti Göre Gábor, lepéndi bírót, Gárdonyi Géza közismert „leragadt parasztját”, és ellentétben a megszokott, hivatalos irodalomkritikai nézőponttal, nem megmosolyogja, hanem követendő példaként, a legnagyobb magyar filozófusként állítja elénk.

2009 novemberében nagy port vert fel a Magyar Demokrata lapban megjelent Harcra fel! című írása...
*

Szenteste előtt két héttel besétáltam az egyik reprodukciókat árusító könyvesboltba.

- Van maguknál Hitler?

- Miféle Hitler?

- Természetesen Hitlerről beszélek, a nagy német tájképfestőről.

Az eladó egy másodpercig némán düllesztette rám a szemét, majd az ajtóig kísért.

Egy jól ismert képkereskedés ott volt közvetlenül a szomszédban.

- Van Hitlerük? – tértem rögtön a lényegre.

A fiatal elárusítóhölgy erre úgy megijedt, hogy lenyelte a rágógumiját, amit az illemszabályok és a jó modor előírásait súlyosan megszegve rágott. Nem is mondott ezután semmit, csak állt ott, s ijedten pislogott a főnöke felé.

- Hitler albumot szeretnék vásárolni – mondtam neki is, mert időközben a segítségére sietett. Hitlert! – ismételtem meg hangosan, mert láttam, hogy nem érti.

- Ilyesmit nem tartunk – borzongott meg. - Üzletünk kizárólag képzőművészeti alkotásokkal foglalkozik.

Felemeltem a mutatóujjam, s a szeme közé néztem.

- Adolf Hitler, a nagy német tájképfestő - önnön meghatározása szerint „kisfestő és akvarellista” – oly jó nevű művész volt saját korában, hogy még a müncheni Szépművészeti Akadémia nagy aranyérmét is elnyerte. Minden bizonnyal nem ok nélkül – tettem még hozzá. Majdhogy ki nem dobtak.
*
A fenti részlet Pozsonyi Ádám Harcra Fel! című, legfrissebb (2012) kötetéből származik, melyben a szerző - politikailag szigorúan nem korrekt - humoreszkjeit, szatíráit, s groteszk hangulatú elbeszéléseit gyűjtötte egybe.

Az öt különálló fejezetre osztott gyűjtemény az elmúlt 15 év terméséből válogat, s a novellák jó része nemhogy kötetbe gyűjtve, de sehol nem volt még korábban olvasható.

Ezekben az írásokban a szerző korunk összes ostobaságát, korlátoltságát, kötelező jellegű szellemi béklyóját kigúnyolja, kezdve a legfőbb kirekesztő liberálisok szólamain (Liberálisok közt), a szellemi élet gyáva, megfelelési kényszeres merevségén (Vezér és műve), a fogyasztói társadalom mesterséges vágyain át (Pitiáner világ), egész a fiatalság konformizmussá merevedett hőzöngéséig (Hogyan lázadjunk?).

De helyet kaptak a gyűjteményben az örök emberi gyarlóságokat pellengérre tűző, politikai aktualitástól mentes szatírák is (Egy agglegény titkos naplójából, Füstbe ment terv, Egy sértett ember kálváriája, Zsidó-magyar összeborulás a Piccolino-ban, Tapintatos viselkedés borszakértők közt.)

A kötetet a szerző saját rajzai díszítik.

*
A „Harcra fel!” című ezen kiadványt Pozsonyi Ádám 2012-ben megjelent kötete iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amely - politikailag szigorúan nem korrekt - humoreszkjeit, szatíráit, groteszk hangulatú elbeszéléseit gyűjtötte egybe.
*

Pozsonyi Ádám további kötetei:

Keskeny Károly élete és kora.
Harcra fel!
Rebellió.Göre Gábor mint filozófus
Jönnek a kispolgárok.
Hogyan pukkasszunk liberálisokat?
Még néhány ötlet a liberálisok pukkasztásához. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 340 Ft
Új esély a szerelemre Dr. Sol Gordon, Elaine Fantle Shimberg 2,390 Ft 2 151 Ft
Esti mesék lányoknak Boldizsár Ildikó 2,999 Ft 2 700 Ft
Az este jobb, mint a reggel Sánta György 2,500 Ft 2 250 Ft
A tükör mögött Fert Monika 3,360 Ft 3 024 Ft
Az elittől a nómenklatúráig Huszár Tibor 1,600 Ft 1 440 Ft
Jászok Horvát István 5,990 Ft 5 391 Ft
Törpék és mikulások Kurucz Gyula 2,400 Ft 2 160 Ft
Asztrológia Győrffy László 3,100 Ft 2 790 Ft
Derűs borúlátó Tüskés Tibor 1,500 Ft 1 350 Ft
Mindennap hazajöttem Szabó Ferenc 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^