Filozófia

Horváth Barna - A jogelmélet vázlata

A jogelmélet vázlata

Horváth Barna

Könyv
Attraktor kiadó, 2004
259 oldal, Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789638643049
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Horváth Barna - A jogelmélet vázlata
Horváth Barna - Bevezetés a jogtudományba
Horváth Barna - A géniusz pere - Szókratész-Johanna
Horváth Barna - Az erkölcsi norma természete
Horváth Barna - A jogelmélet vázlata
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
Horváth Barna (1896-1973)
Sorozatunkban a magyar társadalom-tudományok legjelesebb - új kiadásban nem hozzáférhető - munkáit kívánjuk ismételt megjelentetéssel a szélesebb közönség számára megismerhetővé tenni. Azokat az írásokat, amelyeket a második világháború után nem az adott tudományterület változásának önmozgása, hanem a direkt politikai akarat iktatott ki a tudományos közgondolkodásból, az egyetemi tananyagokból és az érdeklődő nagyközönség látóköréből.

Tudjuk, hogy a megjelentetendő írások témakörében a legtöbb esetben születtek újabb feldolgozások, de hiszünk abban, hogy a társadalomtudományokban is vannak állandó, „örök értékű” művek, melyek időszerűségét nem érinti egy-egy részletük (netán egész témakörük) későbbi, mégoly korszerű feldolgozásának megjelenése.

A kiadó úgy gondolja, hogy a magyar társadalomtudományok utóbbi évtizedeiben túl sokáig volt hegemón helyzetben egyetlen ideológia ahhoz, hogy lemondhassunk a XIX. század utolsó és a XX. század első évtizedeinek gondolati sokszínűségét tükröző munkákról.
*
Ez a kiadás mindenben a mű első, 1937-es kiadásának (Szeged Városi Nyomda és Könyvkiadó Rt.) szövegét követi, érintetlenül hagyva a szerző sajátos stílusát, írás és kifejezésmódját.
*
A kötet 4 könyvből áll:
• I. KÖNYV: A JOG VÁLTOZÁSA;
• II. KÖNYV: A JOG HELYESSÉGE;
• III. KÖNYV: A JOG FOGALMA;
• IV. KÖNYV: A JOGTUDOMÁNY, A JOGELMÉLET TÖRTÉNETE;
*
Horváth Barna 1896-ban született Budapesten. Diplomáját a Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karán szerezte. 1925-ben habilitált és 1926-ban egyetemi magántanárrá nevezték ki. 1927 és 1929 között tanulmányúton járt Bécsben és Londonban, ahol Kelsennél és Laskinál tanult. 1929-től egyetemi professzor Szegeden. 1945-ben kinevezték az Akadémia levelező tagjává, majd az Akadémiát elérő politikai változások következtében 1949-ben visszaminősítették tanácskozó taggá.

Még ebben az évben emigrált. Élete hátralévő részében az USA, Franciaország és Németország egyetemein tanított vendégprofesszorként. 1973-ban halt meg az USA-ban.

*
„A Jogelmélet Vázlata” című ezen kiadványt Horváth Barna érett alkotói korszakának jelentős jogfilozófiai műve iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amelyben a korábbi műveiben már kifejtett szinoptikus-eljárási jogelméletet tárgyalja a „továbbépítés” szándékával.

Nem egyszerű jogelmélet ez a diszciplína hagyományos értelmében, hanem jóval több annál, mert egyfelől relativizálja a jog hagyományosan egyoldalú és abszolutizáló megközelítéseit, másfelől a jog problémáját a világ, a társadalom és a kultúra végső kérdései által megnyitott metafizikai horizonton, a társadalmi-kulturális változás és értékérvényesség átfogó szerkezeti összefüggéseiben tárgyalja.

Kidolgozza benne a társadalom és a kultúra megértésének paradigmáját is, s ezáltal a szinoptikus-eljárási jogelmélet a saját metaelméletévé, azaz átfogó társadalom- és kultúraelméletté válik.
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 600 Ft
Internetes ár: 3 060 Ft
Ismerettudomány Molnár Zsolt Molnárné Czeglédi Cecília 4,990 Ft 4 491 Ft
A Fradi piros fehérben Rózsaligeti László 7,990 Ft 7 191 Ft
Ítél a történelem Katona Szabó István 2,800 Ft 2 520 Ft
Pimpernel Erdélyben Orczy Emma 3,600 Ft 3 240 Ft
Gazdálkodás az uradalmakban Dr. Szirácsik Éva (szerk.) 4,200 Ft 3 780 Ft
Magyar történelem anekdotákban Bevilaqua Borsody Béla Dr. 3,300 Ft 2 970 Ft
A Magyar Korona Vécsey Olivér 1,500 Ft 1 350 Ft
Utas és holdvilág Szerb Antal 2,490 Ft 2 241 Ft
Meseautó DVD Gaál Béla 2,990 Ft 2 691 Ft
Kik támadják Magyarországot és miért? Tóth Gy. László Lentner Csaba Zárug Péter Farkas 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^