Filozófia

Miskolczy Ambrus - Horn Ede

Horn Ede

Miskolczy Ambrus

A magyar-zsidó nemzeti identitástudat forrásvidékén - Scripta Iudaica sorozat

Könyv
Attraktor kiadó, 2007
197 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639580817
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Miskolczy Ambrus - Mítoszok és ellenmítoszok között
Miskolczy Ambrus - A modern magyar demokratikus kultúra eredeti jellegzetességeiről   1790-1849
Miskolczy Ambrus - Horn Ede
Miskolczy Ambrus - A bolygó zsidó Bécsben
Miskolczy Ambrus - Mítoszok és ellenmítoszok között
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 210 Ft
Horn Ede (1825-1875) a magyar-zsidó nemzeti identitástudat kialakításának egyik nagyszerű munkása, az emigrációba szorított magyar szabadelvűség és demokrácia szóvivője, nemzetközileg is elismert közgazdasági közíró.

Legjelentősebb műve alighanem „A forradalom és a zsidók Magyarországon”.

Rabbinak készült. Nyitrai, pozsonyi és prágai teológiai tanulmányai után Pesten a bölcsészeti karon tanult. 1848-ban ő szerkesztette a „Der ungarische Israelit” című hetilapot, majd 1849-ben Bak Ignác Vilmossal együtt szerkesz­tette a „Die Theisz” című politikai lapot, amelynek csak négy száma jelent meg.

Izraelita tábori lelkészként részt vett a szabadságharcban, ami miatt kénytelen volt külföldre menekülni. 1850-1851-ben többnyire Lipcsében, később Brüsszelben, végre állandó jelleggel Párizsban telepedett le, ahol nemsokára mint kiváló közgazdász igen tisztelt állást foglalt el. Tagja volt a Société d'économie politique-nak, és a „Journal des Débats” nemzetgazdasági részének a szerkesztője lett.

Különösen a napóleoni rezsim pénzügyi következményei ellen intézett erős támadást; a munkások érdekében is többször erélyesen felszólalt. Széles körű publicisztikai működést fejtett ki, különösen az emigrációban, a közgazdaság és statisztika terén, de politikai kérdésekben is nyilatkozott.

1860-ban Garibaldi légiójának tagja, majd a Szuezi-csatorna Bizottság másodtitkára volt. Bár már 1867-ben felajánlották neki a „Pester Lloyd” szerkesztői posztját, ez meghiúsult és csak 1869-ben tért vissza Magyarországra. A „Neuer Freier Lloyd” szerkesztője lett. Visszajövetele után a Tisza Kálmán által vezérelt ellenzékhez csatlakozott.

1870-ben Pozsonyban megválasztották képviselőnek. Közreműködött a Pest-Budai Munkásképző Egylet megalakításában, megkísérelte azt polgári vezetés alá vonni. 1875-ben kereskedelmi államtitkár lett, azonban hamarosan elhunyt.

*
A „Horn Ede” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a Scripta Iudaica sorozaton belül a magyar-zsidó nemzeti identitástudat „forrásvidékéről” kívánnak megfelelő információkat szerezni. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 600 Ft
Internetes ár: 2 210 Ft
Az álmok asszonya Csáth Géza 2,400 Ft 2 160 Ft
Magyarország a háborúban Cecil D. Eby 3,500 Ft 3 150 Ft
The Deal - Az üzlet Elle Kennedy 3,499 Ft 3 150 Ft
Miért kell Közép-Európát elpusztítani? Takáts Péter 1,250 Ft 1 125 Ft
Romantikus erőszak Christian Picciolini 3,500 Ft 3 150 Ft
Szép új világ? Héjj Andreas 2,200 Ft 1 980 Ft
Bűn és bűnhődés Dosztojevszkij F.M. 4,599 Ft 4 140 Ft
Szemelvények Padányi Viktor életművéből Tóth János 2,000 Ft 1 800 Ft
Urunk László! Téged Áldunk! Rockopera 2CD Szűts István Virág László 2,990 Ft 2 691 Ft
Tóth Ágoston honvéd ezredes 5,500 Ft 4 950 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^