Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Antropológia, Őstörténet

 - Magyarságtudományi tanulmányok ANTIKVÁR

Magyarságtudományi tanulmányok ANTIKVÁR

Könyv
Magyarok Világszövetsége kiadó, 2008
851 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789637014284
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 990 Ft
Internetes ár: 7 990 Ft
A kötet 37 különálló, ám összefüggő tanulmányban mutatja be eleink, rokon népeink történelmét - az őstörténettől kezdve az '56-os forradalomig -, a magyarság kultúráját - zenéjét, írását, nyelvét, népi hagyományait - mondavilágát és hitét, nem feledkezve meg legbecsesebb nemzeti ereklyénkről, a Szent Koronáról sem.

A kötet főszerkesztője, az USA-ban működő Magyarságtudományi Intézet elnöke, Botos László úgy válogatta össze az írásokat, hogy átfogó képet adjon arról a hatalmas területről, amit a magyarságtudomány képvisel.

A témakörben járatlan olvasó számára is érthetően, világosan megfogalmazott tanulmányok nemcsak elgondolkodtatóan érdekfeszítőek, de számos, eddig megválaszolatlan kérdést is fölvetnek.

E kérdések alapos elemzése nélkül elképzelhetetlen, hogy a magyarság megtalálja végre a kiutat a Kárpát-medencét is mélyen érintő, XXI. századi gazdasági, morális és társadalmi (világ)válságból.

*
A „MAGYARSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK” című ezen kiadványt a 37 tanulmánynak megfelelően eleink, valamint a rokon népeink őstörténetét, nyelvét, mondavilágát, hagyományait, zenéjét, írását, kultúráját stb. megismerni akaró olvasóinknak ajánljuk, az alábbi tartalomnak megfelelően.

TARTALOM

 • Köszönetnyilvánítás 7
 • Ajánlás (Patrubány Miklós) 9
 • Előszó 13
 • Aradi Éva: A fehér hunok története 15
 • Balogh Sándor: Királyság vagy köztársaság 33
 • Bárdi László: Az ázsiai hunok élete és történelme 55
  Az ujgurok története 81
 • Borbola János: Bevezetés az egyiptomi hieroglifák magyar nyelvű olvasatába 93
 • Botos László: A magyar hadjáratok 121
  Királygyilkosságok 137
  A Versailles-i határozatok átvizsgálása 165
 • Csajághy György: A magyar népzene, mint zenei anyanyelvünk 185
 • Cser Ferenc - Darai Lajos: Kárpát-medencébe gyökérző magyar folytonosság 229
 • Érdy Miklós: A hun és a keleti hun (xiongnu) ugyanaz a nép 257
 • Friedrich Klára: Kárpát-medencei birtoklevelünk a rovásírás 281
 • Gordon Gaskill: Egy kudarc menetrendje 293
 • Gelsei Bíró Zoltán: A Habsburg-ház bűnei 313
 • Grandpierre Attila: Királyi mágusok ősnépe a Magyar 327
 • Gyárfás Ágnes: Templom 355
 • Harangozó Imre: Magyarok kelet kapujában 367
  Adalékok a székelyek eredetének, hagyományos világképének és hitvilágának vizsgálatához 397
 • Horváth Imre: Isten tenyerén 413
 • Imre Kálmán: Szubar/szabirok, hurriták és más kis-ázsiai népek 433
 • Kocsis István: A Szent Korona misztériuma és tana 451
 • Marácz László: A finnugor elmélet tarthatatlansága nyelvészeti szempontból 497
  A magyar nyelv eredetéről 507
 • Marton Veronika: A káld-sumir nép története 521
  A pártusok története 541
 • Molnár V. József: Szent László 569
 • Obrusánszky Borbála: A déli hunok történeti kérdései 585
 • Poór Miklós: A pozsonyi csata rövid története 603
 • Radics Géza: A középkori magyar inkvizíció 615
 • Szakács Gábor: Szabadságharcaink 629
 • Timaru-Kast Sándor: Kelták és magyarok 643
 • Tomory Zsuzsa: Avarok 679
  Őshazánk a Kárpát-medence 705
  Szerves magyar nyelvtudomány 729
 • Vértessy György: A hun-avar azonosság (rokonság) kérdése 755
 • Vetráb József Kadocsa: Insvla Pilis 773
  Szürkebarát, fehérbarát… 795
 • Utószó 819
 • A kötet szerzői 827
 • Függelék
 • A magyarság és Kelet őstörténeti konferencia programja 2004. 845
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. 2000 Ft alatt a kiszállítás díja 1500Ft. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 7 990 Ft
Internetes ár: 7 990 Ft
Némi demokráciától a népi demokráciáig Pallai Péter - Sárközi Mátyás 3,490 Ft 3 141 Ft
Csángómagyarok Moldvában Posch Dániel 1,480 Ft 1 332 Ft
A Torma Zsófia gyűjtemény Roska Márton 3,500 Ft 3 150 Ft
Kataklizmák csapdája Csányi Vilmos Gáspár András Hablicsek László Halmai Péter Kiss Endre Kiss J. László Palánkai Tibor Papanek Gábor Vértesy László 4,950 Ft 4 455 Ft
Jézus titkos aktái Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Három nemzet elfeledett hőse: Henryk Slawik Gregorz Lubczyk 2,800 Ft 2 520 Ft
Szumirok, szittyák, ősturánok Baráthosy-Balogh Benedek 2,500 Ft 2 250 Ft
III/III-as történelmi olvasókönyv 2 rész Kahler Frigyes 3,200 Ft 2 880 Ft
A Hódító Iszlám és A terror Földi Pál 4,500 Ft 4 050 Ft
Titkos társaságok fogságában Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^