Politika

Kéri Edit - Kik lőttek a Kossuth téren '56-ban?

Kik lőttek a Kossuth téren '56-ban?

Kéri Edit

Könyv
Magyarok Világszövetsége kiadó, 2007
218 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789630619837
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Kéri Edit - Kik lőttek a Kossuth téren '56-ban?
Kéri Edit - Hogyan történt József Attila halála?
Kéri Edit - Kik lőttek a Kossuth téren '56-ban?
Kéri Edit - Hogyan történt József Attila halála?
Kéri Edit - Kik lőttek a Kossuth téren '56-ban?
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
KÉRI EDIT szerző nyugdíjas, diplomás színésznő, aki '56-ban Győrben játszott, s ott ítélték el 10 hónapra izgatásért. Utána a pályája kettétört. A rendszerváltás óta amatőr történelemkutató.

KÖRÖMI TERÉZ gyűjtését is tartalmazza a könyv, 234 ott meghalt áldozat nevével. Nyugdíjas pedagógus, aki 1957-ben Egerből Budapestre menekült, majd külföldre ment, és a külföldi tartózkodás után itthon sikerült állást kapnia, 1990 óta politizál, és lexikonszerűen gyűjti a forradalom adatait.
*
Ez a kötet az 1956-os történelmünk leghomályosabb, legjobban eltitkolt epizódját, az október 25-ei Kossuth-téri sortüzet, a véres csütörtököt vette górcső alá.

Kéri Edit egy cikkéből hosszú ideig tartó partizán-pere is lett.

De lassan előjöttek adatok az igazi történésekről, a tűzparancsról, annak irányítóiról és az elkövetőkről: ÁVH-s kormányőrökről, karhatalmistákról, veterán partizánokról és az 53-ban kiszuperált ÁVH-sokról.

Kéri Edit szerint több mint 1000 halott borította a másfél órán át tartott sortűz után a teret.

Külön mellékletben tartalmazza az elkövetők nevét, arcképét is.
*
A történések az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• AZ ASTORIÁTÓL A PARLAMENTIG;
• HEGEDŰS ANDRÁS ÉS FÖLDES LÁSZLÓ EMLÉKIRATA;
• A FÖLDES LÁSZLÓ - KONTRA KRASSÓ PER;
• KAPTAM EGY PARTIZÁN EMLÉKIRATOT;
• CIKKEMBŐL PER LETT. - „NYOMÁS A TETŐRE!”
• KOPÁCSI SÁNDOR EMLÉKIRATA A KOSSUTH TÉRRŐL;
• BÖRTÖNŐRBŐL - TÖRTÉNELEM HAMISÍTÓ;
• KAHLER FRIGYES KOSSUTH TÉRI „TISZTA FORRÁSA”;
• KAHLER ÉS M.KISS AZ ÓVÁRI BŰNÖSRŐL, DUDÁS ISTVÁNRÓL;
• VARGA LÁSZLÓ LEVÉLTÁROS KITŰNŐ TANULMÁNYA: A 3. NAPON,
• 56-OS VITA 86-BAN. MÉCS IMRE ELŐADÁSA;
• AZ 1991-ES IGAZSÁGTÉTELI TÖRVÉNY - ÉS SORSA;
• AKI MEGSZÁMOLTA A HALOTTAKAT;
• NYOLC SOROZAT-FEGYVER KILÖVÉSE A TETŐRŐL, FILMEN;
• NAGY IMRÉT CSAK 25-ÉN HAJNALBAN NEVEZTÉK KI;
• APRÓ ANTAL LESZ A KATONAI BIZOTTSÁG ELNÖKE 25-ÉN;
• A PÁRT KÖZPONTI VEZETŐSÉGÉNEK ÜLÉSE A SORTŰZ UTÁNI DÉLUTÁN;
• „REGGEL 7 ÓTA NEM LŐTTÜNK A TÖMEGEKRE!” KV. ÜLÉS 26-ÁN;
• MEGHAMISÍTOTT MDP JEGYZŐKÖNYVEK - DE MARADT ADAT A HALOTTAKRÓL;
• APRÓ ANTAL KATONAI TELJHATALMAT KAP: „VÉRÁLDOZAT ÁRÁN IS...”;
• SZEMTANÚK INTERJÚI;
• HORVÁTH MIKLÓS HADTÖRTÉNÉSZ ELTERELŐ HADMOZDULATA AZ FM-RŐL;
• KÁDÁR ENDRE BOSSZÚJA A PARTIZÁNSZÖVETSÉG ELLEN;: 81 NÉV!
• ÚJABB 128 NEVET KAPOK - ÖT TETŐRE SZÉTOSZTVA, ÖSSZESEN 195 NÉV;
• TÖRVÉNYSÉRTŐ KATONAI ÜGYÉSZSÉGÜNK ÉS A „DEPORT 56” - PER;
• A FEKETESAS UTCAI HONVÉD LEVÉLTÁR MŰKÖDÉSE;
• A MINISZTERELNÖKI HIVATAL TÁMOGATÁSÁVAL KÉSZÜLT HAMIS „KRÓNIKA 1956”

• KÖRÖMI TERÉZ: A KOSSUTH TÉRI SORTŰZ ÁLDOZATAI.

*
A „Kik Lőttek a Kossuth Téren '56-ban”? című ezen 2011-ES NEGYEDIK, JAVÍTOTT kiadást az 1956 október 25 - én a Kossuth-téren történt eseményekre és személy szerint is az elkövetőkre kíváncsi olvasóink figyelmébe ajánljuk, a megfelelő javításokkal és kiegészítésekkel.
*
Kiemelten ajánljuk még mellé: ORBÁN ÉVA:
Igazságot '56-nak! I-II-III.
Tiszta beszéd
Rejtett dokumentumok
A Magyar Református Egyház 1956 tükrében
A Sziklai-ügy - Budakeszi, 1956
Biszku és a többiek I-VII. (4DVD)
Ártatlan vagyok - Tóth Ilona
A Vatikán a vörös csillag árnyékában
Provokáció? Az 1956-os forradalom kezdetéről és a Kossuth téri tömeggyilkosságról
tothilonka.hu
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
1956 Kezében szabadság 1,956 Ft 1 761 Ft
Királyfi születik Boldizsár Ildikó - Szegedi Katalin 2,990 Ft 2 691 Ft
Emlékirataim - A teljes változat Mindszenty József hercegprímás 5,990 Ft 5 391 Ft
Pósa Lajos emlékezete Homoly Erzsébet (szerk.) 2,500 Ft 2 250 Ft
Beszélgetések a törvénytelen fiúról Diderot, Denis 1,600 Ft 1 440 Ft
Az öt év csodája Kerner Tibor 3,490 Ft 3 141 Ft
Sétabot Bujanovics Eduárd 9,900 Ft 8 910 Ft
Magad, uram Fa Nándor 3,999 Ft 3 600 Ft
Iskolapadból a pokolba Kókay László 4,000 Ft 3 600 Ft
Pilinszky közelében Kovács Péter 2,700 Ft 2 430 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^