Hitélet

Varga Gabriella - Vencser László - Megalkuvás nélkül

Megalkuvás nélkül

Varga Gabriella - Vencser László

Száz éve született Jakab Antal

Könyv
Kairosz kiadó, 2009
380 oldal, Kemény kötésű fűzött B5 méret
ISBN 9789636622121
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Varga Gabriella - Vencser László - Megalkuvás nélkül
Varga Gabriella - Vencser László - Megalkuvás nélkül
Varga Gabriella - Vencser László - Megalkuvás nélkül
Varga Gabriella - Vencser László - Megalkuvás nélkül
Varga Gabriella - Vencser László - Megalkuvás nélkül
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 300 Ft
Internetes ár: 3 655 Ft
Jakab Antal (Kilyénfalva, /ma Románia, Gyergyóújfaluval összeépült település Hargita megyében/ 1909. március 13. – Gyulafehérvár, 1993. május 5.) erdélyi katolikus püspök. Mint gyulafehérvári püspök Márton Áron utóda volt e tisztben.

A nagy embereket az különbözteti meg a kortársaiktól, hogy örök távlatokban gondolkodnak. Szavaik, tetteik nem számító politikából, nem önös érdekből, nem is az érzelmek hullámzásából fakadnak, hanem az örök távlatok keresésének szent kényszeréből.

A mában élnek ugyan, de tekintetük a jövőt fürkészi. És hogy megnyerjék ezt a jövőt, minden talmit odaadnak, amit csak lehet és szabad:

- szabadságot,
- méltóságot
- és hatalmat!


Dr. Jakab Antal ilyen Ember és ilyen Főpásztor volt.
*

Jakab Antal igent mondott az isteni hívásra, vállalta küldetése sokszor súlyos keresztjét, kiállt Isten és az ő igazsága mellett. Jellemző volt életére és magatartására a könyv tőle vett mottója: „Minden kopottságunkban is szeretetével dédelget minket az Isten.”

Ebbe a dédelgető kézbe kapaszkodva tudta tenni, mondani, amit tennie és mondania kellett, s e kéz támogatásával lehetett nyája hűséges, utat mutató pásztora. Hogy mekkora hittel, bizalommal s az ezekből fakadó bátorsággal védelmezte nyáját a farkasok ellen és között, bizonyítják a kötet egyik ciklusában olvasható vallomások. Egyik papja, Székely Gergely egyenesen szentnek nevezte. (…)
(Rónay László: Egyenes gerinccel. Új Ember, 2009. május 17.)
*

(…) Valami hasonlatosságot érezhetünk, ha a magunk sorsára és arra az ezeréves történelemre is gondolunk, ami ezen a tájon Szent István király korától az első föltételezett Buldus püspöktől egészen a legutóbbi idők „emberkatedrálisaiig”, hogy Illyés Gyula szavát használjam, Márton Áronig és az ugyancsak hozzá mérhető, vértanú lelkületű Jakab Antalig ezen a tájon ennek a népnek, ennek a nemzetnek jutott.
(dr. Bábel Balázs érsek, Csíksomlyói Búcsú, 2009)
*

Varga Gabriella publicista és Vencser László teológus professzor beszédes címet választott Jakab Antal portréját megrajzoló kötetük címének: Megalkuvás nélkül.

A püspök úr sok megpróbáltatással járó történelmi időkben élt, és jelleme, személyisége ugyanolyan törhetetlen apostoli alkat volt, mint ikonná magasztosult elődjéé, Márton Ároné. A több mint háromszáz oldalas könyv jelentős forrásértékű dokumentumgyűjtemény – ötvenoldalnyi színes fotóalbummal kiegészítve. Az érdeklődő olvasó azonban nem valami lexikális adatgyűjteményt talál a lapjain. A szerzők – eredeti szándékuknak megfelelően – életszerű és élvezetes olvasmányként tárják a nagy püspök életét elénk.

*
Írásuk nyomán megismerszik egy korszak, és kirajzolódik a tragikus sorsú főpásztor nemes arcéle.

A könyv különös értéke, hogy minden pátosz nélkül, közvetlen emberi gesztusokkal mutatja meg nekünk őt. Következetes és szigorú egyházvezetőt ismerhetünk meg, egyszersmind derűs, kedves és esendőségét vállaló embert, akinek tartását és egy nemzedéket meghatározó tekintélyét éppen megalkuvást nem ismerő őszintesége alapozta meg.
(Csíksomlyó Magazin, 2009) A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 300 Ft
Internetes ár: 3 655 Ft
Tiszta szívvel 1956-ban Zsebők Csaba 2,500 Ft 2 250 Ft
Trianon DVD Koltay Gábor 4,990 Ft 4 491 Ft
Krízis és katarzis Hamvas Béla 4,500 Ft 4 050 Ft
Szabadnak születtem Shirin Ebadi 3,499 Ft 3 150 Ft
Akácok alatt 2,200 Ft 1 980 Ft
Miért szeretnénk, hogy gazdagodj Donald Trump Robert T. Kiyosaki 2,950 Ft 2 655 Ft
A mennyország gyönyörű Peter Baldwin Panagore 3,150 Ft 2 835 Ft
Bhagavad Gítá avagy a harcos kaszt Testamentuma V-XVIII. párbeszéd Atakám 2,500 Ft 2 250 Ft
Sport és jóga Selvarajan Yesudian Haich Erzsébet 2,990 Ft 2 691 Ft
A Harmadik Birodalom Papp Gábor - Győrffy Iván - Litván Dániel (szerk.) 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^