A Szombaton feladott küldeményeket a GLS Hétfőn kézbesíti!

Politika

Karácsonyi János - Történelmi jogunk hazánk területi épségéhez

Történelmi jogunk hazánk területi épségéhez

Karácsonyi János

Könyv
Attraktor kiadó, 2009
129 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639857308
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Karácsonyi János - Szent László király élete
Karácsonyi János - Történelmi jogunk hazánk területi épségéhez
Karácsonyi János - A székelyek eredete és Erdélybe való települése
Karácsonyi János - Szent László király élete
Karácsonyi János - Történelmi jogunk hazánk területi épségéhez
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
KARÁCSONYI JÁNOS (1858–1929) a korai középkor és a magyar egyháztörténet egyik legnevesebb szakértője volt, akinek monográfiái máig meghatározó művek.

A „TÖRTÉNELMI JOGUNK HAZÁNK TERÜLETI ÉPSÉGÉHEZ” című ezen könyvében a szerző végigkíséri a magyarországi nemzetiségek történetét, a betelepülésüktől egészen a XX. század fordulójáig, kapcsolatukat a magyarsággal és a magyar állammal.

Ezt a kötetét az I. világháború kezdetén írta, de a megjelenésére már csak a Trianoni szerződés aláírását követően, 1921-ben kerülhetett sor, abban a változatlan és igaz formában, ahogyan azt még közvetlenül a háború kezdetén megírta.

Mindmáig hasznos olvasmány a történelemmel, a nemzeti kisebbségekkel, a népesség területi elhelyezkedésével foglalkozók számára, amelynek igaz tartalmát, hiteles megközelítési módját a trianoni békediktátum sem kérdőjelezhette meg.

*
A „Történelmi Jogunk Hazánk Területi Épségéhez” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik ebben a kötetben végig szeretnék kísérni a magyarországi nemzetiségek történetét, a betelepülésüktől egészen a XX. század fordulójáig, és kapcsolatukat a magyarsággal és a magyar állammal.
*
A témában elengedhetetlen Koltay Gábor Trianon című filmje, illetve Raffay Ernő Szabadkőművesek Trianon előtt című könyve. Kiemelten fontos Vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó Emlékirataim és a fia menyének, Gróf Edelsheim Gyulai Ilonának Becsület és kötelesség - a két kötet együtt visszaemlékezései.
*
A trianoni diktátum teljes szövege eredeti francia és magyar nyelven is elérhető. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
A fény ami összeköt Laura Lynne Jackson 3,499 Ft 3 150 Ft
Magyar népi fogatok Pataki Balázs 4,800 Ft 4 320 Ft
A Hódító Iszlám és A terror Földi Pál 4,500 Ft 4 050 Ft
Diplomácia és világháború Ifjabb Gróf Andrássy Gyula 3,990 Ft 3 591 Ft
Sütő András világa 4,990 Ft 4 491 Ft
A Nemzeti varázskörében Ablonczy Balázs 3,400 Ft 3 060 Ft
Honpolgárság és honvédelem Berzy József 1,500 Ft 1 350 Ft
Világhódító államterrorizmus Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Ifjabb Andrássy Gyula élete és pályája Szalai Miklós 1,990 Ft 1 791 Ft
Puszták népe Illyés Gyula 990 Ft 891 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^