Antropológia, Őstörténet

Gyenes József Feleky Erzsébet - Oriontól Tatárlakáig

Oriontól Tatárlakáig

Gyenes József Feleky Erzsébet

A magyar rovásírás tündérkönyve

Könyv
2009
442 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789630679787
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Gyenes József Feleky Erzsébet - Oriontól Tatárlakáig
Gyenes József Feleky Erzsébet - Oriontól Tatárlakáig
Gyenes József Feleky Erzsébet - Oriontól Tatárlakáig
Gyenes József Feleky Erzsébet - Oriontól Tatárlakáig
Gyenes József Feleky Erzsébet - Oriontól Tatárlakáig
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
„Gyenes József vegyészmérnök úr, rovásírás kutató barátságát Badiny Jós Ferencnek köszönhetjük. Józsi bácsi és felesége, Zsóka néni angyali lelkülete olyan ritkaság e durva, harácsoló világban, hogy tiszteletünk jeléül két könyvünkben is írtunk róluk követendő példaként.

Együtt örültünk velük minden kis lépésnek, ami a könyv mostani megjelenéséig vezetett. Gyenes József a rovásbetűs írásra a magyar írás elnevezést ajánlja, ő volt az első, aki így nevezte.

A könyvben olvashatunk a Gyenes féle FDC rendszerről, a tatárlakai betűsorról, gyakorolhatjuk az olvasást, betekinthetünk a folyóiratokban zajló vitákba, és még sok érdekességet megtudhatunk elődeink írásáról.

Barátságunkból és tiszteletünkből nem von le, hogy nem értünk egyet Józsi bácsi azon törekvésével, hogy az ősi betűket folyóírássá alakítsa, mivel rovásemlékeink között erre nincsen példa.

A könyv több igen szép képét vitéz lovag Gyenes Sándor rajztanár készítette, Józsi bácsi testvére. Sajnálatos, hogy a könyv néhány kézírásos lapja nehezen olvasható a nem megfelelő tipográfiai munka következtében. A könyvet tiszta magyar eszmeisége és ismeretanyaga miatt ifjúkortól idős korig szeretettel ajánljuk mindenkinek.”
(Friedrich Klára)

A magyar rovásírás ezen „tündérkönyvében” foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELSŐ RÉSZ - A LECKÉK KÖNYVE:

• 1. Fejezet: ŐSTÖRTÉNETI/TÖRTÉNELMI TÁRGYÚ OLVASMÁNYOK MAGYAR ÉS LATIN BETŰKKEL;
• 2. Fejezet: 42 MAGYAR ÍRÁSJEGY ISMERTETÉSE 12 LECKÉBEN;
• 3. Fejezet: MIKÉNT ÍRJUK A MAGYAR BETŰKET, ÉS MIT ÍRJUNK AZOKKAL?
• 4. Fejezet: A KORTÁRS BETŰSOROKRÓL ÉS HÁROM KORSZERŰ BETŰRENDSZERRŐL, VALAMINT A REKONSTRUÁLT MAGYAR FOLYÓÍRÁSRÓL;
• 5. Fejezet: OLVASÁSI GYAKORLATOK. VERSEK, JELMONDATOK MAGYAR ÉS LATIN BETŰKKEL;

MÁSODIK RÉSZ - AZ OLVASMÁNYOK KÖNYVE:

• FÜGGELÉKEK;

*
Az „Oriontól Tatárlakáig” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak, akik e Tündérkönyv szerzőhármasától a hun-székely-magyar rovásírás számos titka iránt érdeklődnek, akik Prof. Dr. Badiny Jós Ferenc alábbi ajánlása figyelembe vételével forgatják ezt a kötetet:

„Igaz magyar hittel és lélekkel ajánlom e könyvet minden Honfitársamnak - nemcsak olvasásra, hanem tanulásra - azért mert e könyv minden sora valóban ősmúltunk „tündérkertjébe” vezet minket...”
*
Ajánlott még:

A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A székely és az ótörök írás jeltörténete.
Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 542 Ft
Szkíta íjnak húrja pendül Obrusánszky Borbála 2,300 Ft 2 070 Ft
Három filozófiai kérdés az emberről Barcsi Tamás 3,200 Ft 2 880 Ft
A magyar történettudomány Mályusz Elemér 2,400 Ft 2 160 Ft
Világnak Virága - Tél Czárán Eszter 8,990 Ft 8 091 Ft
Üstökös Demeter Barcsa Dániel 3,990 Ft 3 591 Ft
A kavar kérdés új megvilágításban Hunnivári Zoltán 1,500 Ft 1 350 Ft
Francia társalgási zsebkönyv Chmelik Erzsébet 2,490 Ft 2 241 Ft
Autista a gyermekem Mocsonoky Anna 3,500 Ft 3 150 Ft
Régi Kassa, álom Márai Sándor 3,490 Ft 3 141 Ft
Éjfél Tornai József 1,800 Ft 1 620 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^