Antropológia, Őstörténet

Sebestyén Gyula - A magyar rovásírás hiteles emlékei

A magyar rovásírás hiteles emlékei

Sebestyén Gyula

Könyv
Nemzeti Örökség kiadó, 2012
180 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9786155242106
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Sebestyén Gyula - A magyar rovásírás hiteles emlékei
Sebestyén Gyula - Gesta Hungarorum
Forrai Sándor - A magyar rovásírás elsajátítása
Sebestyén Gyula - Az Árpádok története
Sebestyén Gyula - A magyar rovásírás hiteles emlékei
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 315 Ft
SEBESTYÉN GYULA munkássága volt az, amely áttörte a rovásírásra borított több évszázados ködöt.

A KÖTET az 1909-ben és 1915-ben kiadott tanulmány változatlan újra kiadása.
*
„A jelzett írástörténeti tájékoztatás sikerét azzal biztosítottuk, hogy előbb tüzetesen megismertük a magyar rovásírás rendszerét, utána pedig a rendszer ismérveivel az egyetemes írástörténetben felkutattuk és a fejlődés sorrendjében el is helyeztük azokat az ókori és középkori írásrendszereket, amelyeknek okvetlenül a rováson kellett létrejönni, kialakulni, és a három óvilágrésznek egymással kultúrkapcsolatban lévő népeinél elterjedni.

Mivel ezt a biztos módszert eddig tudományos kutató nem alkalmazta, a magyar rovásírás nemzetközi elhelyezkedésénél először is azt kell megállapítanunk, hogy a rovásírás nemzetközi történetében a magyar tulajdon az, amely három világrész közös eredetű írásrendszerei közt a rováson legtovább megmaradt”.
(Sebestyén Gyula ajánlója)

*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• A MAGYAR ROVÁSÍRÁS IRODALMA;

• A MAGYAR ROVÁSÍRÁS HITELES EMLÉKEI;
(A középkori krónikások és a XVI. századi emlékírók följegyzései.
A középkori bolognai emlék.
A csíkszentmiklósi felirat 1501-ből.
A konstantinápolyi felirat 1515-ből.)

*
A magyar rovásírás hiteles emlékei” című ezen kiadványt a téma iránt behatóbban is érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik még netalán tán nem foglalkoztak volna a székely magyar rovásírás gondolatkörével, vagy az eddigi ismereteiket szeretnék az egy évszázaddal ezelőtt kiadott kötet ismeretanyagával kiegészíteni, bővíteni...
*
Ajánlott még:

Mátyás király birodalma és Magyarország jövője.
A szkíta-magyar kontinuitás elméletének jogosultsága - a turáni szellem keretében.
Ősi intézményeink.
Pogány szokások őseinknél.
Magyar mythológia.
A magyarok eredete.
Az ősmagyarok hitvilága.
A hunok története.
Az Árpádok története.
Magyarország pénzei az Árpádok korában.
A magyar nép arca és jelleme.
Szumirok, szittyák, ősturánok.
Magyarországi népszokások.
A hunok három világbirodalma.
Ősi intézményeink.

Erdély nevezetesebb családai
A Brassai fekete templom Mátyás-kori címerei
A Csíksomylói Kegyszobor története
A középkori magyar címertan jelképezése
A régi nemzetségek és a Szent király jobbágyai
Magyar régiségek
Az ismeretlen népmese
Gaal György magyar népmese gyűjteménye I-II-III kötet egyben
A Csíki székely krónika
A magyar nemzet ősvallása
A heraldika vezérfonala
A parthus, hun-magyar scythákról
Magyar mitológia
Egy honfoglalás előtti Magyar hadjáratról Németországban - I. Endre, Kálmán királyaink halála évéről
Székely népmesék
Szendrő vára
A nagybányai Horthy-család szabolcsi három nemzedéke
Magyarország művelődésének állapota az Árpád-házi királyok alatt
A nemesség
Nemességi könyv
Ipolyi Arnold népmese gyűjteménye
Vitézi Rend
*
Kiemelten ajánljuk mellé:
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 315 Ft
Lélekhez a kulcs Tolvaly Ferenc 3,500 Ft 3 150 Ft
Illik tudnom, mert magyar gyerek vagyok Mátyás Szabolcs 2,700 Ft 2 430 Ft
A somogyi rosseb hadosztály a Don-kanyarban - CD melléklettel Lukács Bence Ákos - Szabó Péter 6,400 Ft 5 760 Ft
Bűnök és erények a Bibliában Wappler József 1,490 Ft 1 341 Ft
Magyar hieroglif írás Varga Géza 12,000 Ft 10 800 Ft
Uzsoracivilizáció III. Drábik János 2,999 Ft 2 700 Ft
Nyelvek háborúja Szemerey István 2,440 Ft 2 196 Ft
Új aranykor kapujában Varga Csaba 4,450 Ft 4 005 Ft
A Zsolnay P. Horváth Tamás 3,800 Ft 3 420 Ft
A természet szellemének jóslatai John Matthews és Will Worthington 5,490 Ft 4 941 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^