Antropológia, Őstörténet

Bunyevácz Zsuzsa - A Szent Grál üzenete és a Szent Grál elrablása - a két kötet együtt

A Szent Grál üzenete és a Szent Grál elrablása - a két kötet együtt

Bunyevácz Zsuzsa

Az eltitkolt magyar vonatkozások és az új világrend tízparancsolata

Könyv
Alexandra kiadó, 2009
Kemény kötésű fűzött A5 méret
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Bunyevácz Zsuzsa - A Szent Grál keresése
Bunyevácz Zsuzsa - Túlélési kézikönyv elvált anyáknak ÚJBÓL
Bunyevácz Zsuzsa - A Szent Grál üzenete
Bunyevácz Zsuzsa - Félni csak...kinek is lehet?
Susan George - Lugánói tanulmány
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 6 000 Ft
Internetes ár: 5 699 Ft
BUNYEVÁCZ ZSUZSA újságíróként a neves külföldi szerzők által felvetettek alapján közös nyomozásra hívta az olvasót. Elsősorban nem arra kereste a választ, hogy mi is az a Szent Grál, hanem annak eddig kevésbé kutatott, Kr. e. 1000 előtti és a Jeruzsálemen kívüli vonatkozásaival foglalkozott...

A hivatalos állásponttól merőben eltérő következtetésre jutott, például
- az utolsó vacsora kelyhével,
- a Torinói lepellel,
- a szabadkőművesség eredetével vagy
- a holt-tengeri tekercsekkel kapcsolatban.

A Szent Grál kifejezés hallatán sokan bizonyára egy ragyogó, szent kehely képét látják maguk előtt, amit talán Jézus használt az utolsó vacsorán, vagy a vérét fogták fel benne, amikor a keresztfán szenvedett.

Mások számára ez a legendás Bölcsek köve, vagy ez az a smaragd, amely Lucifer koronájából hullott ki és még folytathatnánk a felsorolást. Lehet azonban, hogy a Szent Grál csak ezek egyike. Vagy talán mindegyike. De az is lehet, hogy valami egészen más...

• Lehet, hogy azért homályos a magyar őstörténet jelentős része, mert rossz nézőpontból tekintünk rá?
• Lehet, hogy már az is elegendő lenne a tisztánlátáshoz, ha a ragozó nyelvű népeket, illetve történetüket nem felejtenék ki a történelemkönyvekből?

Ha mondjuk, Samut ugyanúgy ismernék, mint a Neander-völgyit: ez utóbbiról mindenki hallott, holott kihalt, és nem őse a mai embernek. A vértesszőlősiről szemérmesen hallgatunk, noha semmi se zárja ki azt, hogy az ősünk lehetett. A Kárpát-medence őskora, Európa első műveltségei általában kimaradnak a tankönyvekből, amelyekben többnyire az őskor után egyből a sumirokat tárgyalják, elfelejtkezve a ragozó nyelvű népek pár ezer éves újkőkori kultúrájáról...

Érdekes módon Noé egyik fiának leszármazottjáról, Ábrahámról mindenki hallott. Noé másik, Hám nevű gyermekének unokájáról, Nimródról, aki a világ első birodalmának a királya, alig páran, ráadásul a mitológia témakörébe sorolják. Az iskolások tanulnak Noé egyik fiának leszármazottjáról, Ábrahámról, aki nem alapította meg a világ első birodalmát, nem épített templomot Isten dicsőségére, nem származnak tőle a karizmatikus királyok, és a zsidó nép tekinti ősatyjának, de nem tanulnak Noé másik fiának utódjáról, Nimródról, aki a néphit és krónikáink szerint a magyarok ősapja.

• Nem furcsa?

Érdekes módon, mindig azok a népek, műveltségek kapnak kisebb figyelmet, amelyekhez nekünk közünk lehet:

- a Római Birodalom térképét mindenki ismeri, a pártusokét valószínűleg csak páran.
- Az évszázadokig létező hatalmas hun birodalomról szinte lehetetlen egy térképet találni, Nagy Sándor kérészéletű világbirodalmát pedig állandóan emlegetik.
- A szkíták uralta hatalmas vidékeket a történelmi atlaszok általában nem tartják fontosnak bemutatni,
- ugyanígy elfelejtik megemlíteni a tankönyvek, hogy az emberiség egyik legkorábbi írásos emléke, a hétezer éves (!) tatárlakai korong Erdélyből került elő.

Általában minden nép a valósnál dicsőségesebb képet próbál festeni magáról, mi pedig mindent megteszünk azért, hogy a dicső képet elhomályosítsuk. Úgy tűnik, még mindig Trefort Ágoston 1877-ben tett szavai vannak érvényben: a kormány a jövőben csakis a tudomány ama képviselőit fogja támogatni, akik a finn-ugor eredet mellett törnek lándzsát.

1895-ben Acsády Ignác a következőt írta: „a tudós czím nálunk éppen nem a tudományos munka alapja. Azt is csak kegyelteknek szokták adományozni, akár tudnak valamit, akár nem”.

• Vajon változott-e valamit a helyzet az elmúlt több mint száz év óta?
• Vajon az újabb régészeti leletek, előkerült írásos emlékek vagy nyelvészeti megállapítások hatására átírták-e a történelemkönyveket?

A válasz nem: sem a XIX. században előbukkant mezopotámiai ékírásos leletek, sem a XX. századi genetikai stb. vizsgálatok eredményei, sem semmi más lelet, kutatási eredmény nem volt hatással a hivatalos történetírásunkra. Mintha nem akaródzna a magyarság történetének kiderítése - írja könyvében a szerző.

Nem tudunk a magyarokon, illetve őseinken, ragozó nyelvű rokonainkon kívül másokat felmutatni a világban, akik a Szent Grál összes megnyilvánulási formájához kötődnének valamiképpen, legyen az például valamifajta ősi bölcselet, mágustudás, aminek eredete a vízözön előtti időkre vezethető vissza - írta Bunyevácz Zsuzsa a Szent Grál üzenete című nagysikerű könyvének utolsó fejezetében.

A magyarság küldetését egy sumér himnusszal jellemezte:

Országok országa,
Törvénytudás népe,
Napkelet s Nyugat közt
a Világnak fénye.

Nagy a Te nemzeted,
nagy a te végzeted,
oly messze magasztos,
hogy föl sem érheted...

Részben e gondolatmenet folytatásaként írta meg a II. kötetet, amely az őskortól napjainkig követi nyomon a történelmi eseményeket. Az emberiség aranykorában még harmóniában éltünk a természettel, a szent univerzummal és - fogalmazhatunk úgy is, hogy - mindenki a Szent Grál birtokosa volt. Hosszú utat kellett megtennünk, amíg üzlet lett az egész világ, s eljutottunk oda, hogy a GDP alapján ítélnek meg minket, és a szabadpiac az imádat tárgya.

Ma a világ három leggazdagabb emberének együttes vagyona nagyobb, mint a legszegényebb fejlődő országok 600 millió lakosának összes évi jövedelme; és miközben egyesek sok milliárd dollárt forgatnak a tőzsdéken és képesek arra, hogy egy ország gazdasági stabilitását megingassák, addig 36 ezer gyerek hal meg naponta az éhínség miatt...

- Lehet, hogy útközben elvesztettünk valamit?
- Talán éppen a Szent Grált?
- És ez lenne az Új Világ rend?
- Néhány pénzember uralma az egész világ felett?
- Ha valóban épülőben van egy új világ, akkor az csupán a véletlen műve?
- Vagy igazuk lehet az összeesküvés-elméleteknek?
- Vagyis létezik egy szorosan együttműködő csoport, amely a világuralom elnyerése érdekében tevékenykedik, és képes a nemzeteket, birodalmakat elsöpörni, háborúkat, forradalmakat kirobbantani?

• És ha valóban épül az Új Világrend, akkor nekünk, magyaroknak mi a szerepünk benne?
• Az áldozatai vagyunk, vagy bűnösök?
• Vagy éppen az a küldetésünk, hogy visszahozzuk az aranykor szemléletét?

A szerző ezekre a kérdésekre keresi a választ ebben a könyvben.

*
„A Szent Grál Üzenete” és „A Szent Grál Elrablása” című ezen kiadványokat az eltitkolt magyar vonatkozások és az új világrend tízparancsolata iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
A két könyv külön is megrendelhető:
Az Új Világrend tízparancsolata, avagy a Szent Grál elrablása? A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 6% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 6 000 Ft
Internetes ár: 5 699 Ft
Összeesküvés Daniel Estulin 5,500 Ft 4 950 Ft
Az Univerzum Bibliája - A Szinkronicitás kulcsa David Wilcock 6,990 Ft 6 291 Ft
Az okkult VRIL társaság és a náci UFO-k rejtélye Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
A Nagy Testvér figyel Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Torkig vagyok a Holokauszttal Rácz András 2,800 Ft 2 520 Ft
Királygyilkosságok Grandpierre K. Endre 2,000 Ft 1 800 Ft
Ashtar és a földönkívüli kapcsolatok Összeesküvés elméletek sorozat 1,399 Ft 1 260 Ft
Mátrix trilógia - 3 DVD 6,990 Ft 6 291 Ft
Uzsoracivilizáció III. Drábik János 2,999 Ft 2 700 Ft
GMO - A pusztítás magjai F. William Engdahl 4,990 Ft 4 491 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^