Hagyomány

Bunyevácz Zsuzsa - A Szent Grál keresése

A Szent Grál keresése

Bunyevácz Zsuzsa

Könyv
Alexandra kiadó, 2011
Kemény kötésű fűzött A5 méret
ISBN 9789632977454
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Bunyevácz Zsuzsa - A Szent Grál üzenete
Bunyevácz Zsuzsa - A Szent Grál keresése
Bunyevácz Zsuzsa - Túlélési kézikönyv elvált anyáknak ÚJBÓL
Bunyevácz Zsuzsa - Félni csak...kinek is lehet?
Gönczi Tamás - Piliscsillag, Napcsillag
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 999 Ft
Internetes ár: 2 999 Ft
Bunyevácz Zsuzsa nagy sikerű Szent Grál sorozatának ez a legújabb kötete (2011). A könyv önállóan is megállja a helyét, így azoknak is ajánljuk, akik nem ismerik a másik 2 Grál kötetet, de azoknak is, akik igen.

A Szent Grál (röviden Grál) egy közismert középkori legenda. Leggyakoribb ábrázolása egy kehely, amelybe állítólag felfogták a keresztrefeszített Jézus kiömlő vérét.

A monda őskeresztény, kelta és keleti eredetű elemeket tartalmaz. Több megjelenési formája szerepel az irodalomban: kehely, tál, drágakő, illetve az ezoterikus irodalomban szimbóluma valaminek.

Nem kanonizált (apokrif) iratok szerint a Grál abból a smaragdból készült, amely Lucifer koronájából hullott ki, amikor az Úr a mennyből letaszította. Később a Grálba folyt a keresztre feszített Krisztus vére.

Más források szerint az edény jáspisból van, és aki belőle iszik (esetleg csak látja), örökké fiatal marad. Mai ismert formája a 11. század végén, a Mária-kultusszal egy időben alakult ki...
*
Valószínűleg az emberek döntő többsége nem gondolja, hogy 2012-ben tényleg véget érne a világ, ugyanakkor egyre többen érzik, hogy fordulóponthoz érkeztünk. Válság válság hátán, szellemi zűrzavar uralkodik mindenütt, nem tudni, hogy kiknek higgyünk, alig van fogódzó. Egyre többen gondolják úgy, az élet nem merülhet ki csupán a létfenntartásért vívott küzdelemben, kell lennie valami végső célnak is. Egyre többen nem akarnak belenyugodni abba a tudományos magyarázatba, hogy a létünk csupán egy véletlen „baleset” következménye, és egyre többen szeretnék tudni, hogy mi végre vagyunk is a Földön.

Bunyevácz Zsuzsa megpróbálta párhuzamba állítani a természettudományok és az ősi, valamint a szent iratok némely megállapítását a világegyetem keletkezésével és működésével, az élet kialakulásával és az ember származásával, illetve történetével kapcsolatban, hátha találni valami közöset bennük, ami talán fogódzót nyújthat, és segíthet megoldani a modern kor problémáinak egy részét, meghatározni helyünket a világegyetemben, és az élet értelmére és lényegére is nyújt valamiféle magyarázatot.

De arra is választ keres:
• Elképzelhető-e, hogy a maják, illetve az évezredekkel előttük élő, nagy műveltségű kultúrák olyan tudás birtokában voltak, aminek mi már nem vagyunk?
• Talán csupán véletlen-e, hogy az ősi kultúrák többsége úgy képzelte, folyamatosan visszatérő ciklusokban működik a világ?
• Véletlen-e, hogy több kultúrában is azt tartják, az emberiség a távoli aranykor után egyre inkább „elsötétült”, és jelenleg a legsötétebben, a vaskorban él, ami után aztán minden kezdődik elölről?
• Ha nem is lesz vége a világnak, lehet, hogy valóban egy új korszak kezdődik?
• És az milyen lesz?
• És mi a mi szerepünk ebben az időszakban?
• Vajon befolyásolhatjuk a jövőnket?
• És vajon a tudományos magyarázatok elegendők-e a világegyetem megértéséhez, vagy szükségünk lehet-e esetleg másfajta megközelítésre is?
• És ami talán ennél is fontosabb: boldogabbak vagyunk-e a tudományos magyarázatoktól, vagy esetleg hiányzik valami más is?

A nyugati ember világnézetére a racionális megközelítés jellemző, a világunkat csupán biológiai, kémiai vagy fizikai mechanikus folyamatok összességeként írjuk le, ez által pedig éppen a lényegtől, az élet misztériumától vágtuk el magunkat.

• Nem kellene újra megteremteni ezt a kapcsolatot? – teszi fel a kérdést Bunyevácz Zsuzsa.

*
„A Szent Grál Keresése” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik Bunyevácz Zsuzsa előző műveit lehetőleg már ismerik, és ennek a kötetnek a forgatása során az írónővel közösen megpróbálják párhuzamba állítani a természettudományok, valamint az ősi, és a szent iratok némely megállapítását a világegyetem keletkezésével és működésével, az élet kialakulásával, az ember származásával, illetve történetével kapcsolatban, keresve a közöset a modern kor problémái egy részének megoldásához, helyünk meghatározásához a világegyetemben, és keresik az élet értelmére és lényegére is vonatkozó magyarázatokat.
*
Ajánlott még:

A Szent Grál üzenete és a Szent Grál elrablása - a két kötet együtt.
A Szent Grál üzenete.
Az Új Világrend tízparancsolata, avagy a Szent Grál elrablása?
*
Ajánljuk mellé:
Világkatasztrófák.
Történelmünk központi titkai.
Szkíta-magyar múltunk ragyogása.
Az időkód II. - Jézuspasszport
Az időkód.
Az Időkód I-II. a két kötet egyben. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 999 Ft
Internetes ár: 2 999 Ft
Ady Endre kultúrharcai Raffay Ernő 3,990 Ft 3 591 Ft
Egregorok Mark Stavish 3,990 Ft 3 591 Ft
Találd meg önmagad! Shirley MacLaine 3,690 Ft 3 321 Ft
Ubuntu Michael Tellinger 6,500 Ft 5 850 Ft
Hatalom, legitimáció, ideológia Gedő Éva Horváth Emőke 2,100 Ft 1 890 Ft
Égszakadás Börcsök Mária 2,400 Ft 2 160 Ft
Tudatos jelenlét könnyedén dr. Khammai Dhammasami 3,200 Ft 2 880 Ft
Démonaink Szondy Máté - Szabó-Bartha Anett 3,150 Ft 2 835 Ft
Nagyszerű nők Marta Breen - Jenny Jordahl 3,495 Ft 3 146 Ft
Új korszak hajnalán Bárczi Zoltán 2,520 Ft 2 268 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^