Irodalom

Hornyik Miklós - Meghasonlásunk története - Délvidéki könyv

Meghasonlásunk története - Délvidéki könyv

Hornyik Miklós

Könyv
Timp kiadó, 2009
312 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789639614642
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Hornyik Miklós - Meghasonlásunk története - Délvidéki könyv
Hornyik Miklós - Scott kapitány utolsó feljegyzése
Hornyik Miklós - A széttagolt ország
Hornyik Miklós - Meghasonlásunk története - Délvidéki könyv
Hornyik Miklós - Scott kapitány utolsó feljegyzése
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 500 Ft
HORNYIK MIKLÓS a hatvanas évek óta publikál, írásai főképp délvidéki, kisebb részben magyarországi lapokban jelentek meg. Alkotásmódja a Tamási Áronról szóló méltatásának egyik mondatával jellemezhető a legtömörebben: „Nemcsak verset vagy regényt, átélés nélkül kritikát sem érdemes írni”.

Titokfejtők (1988) című könyvéről ezt írta a délvidéki magyar irodalom legjelentősebb alkotója, Herceg János:

„Ahogyan a modern írásművészet titkait fejtegeti, a kor és a nagyvilág irodalmának elért eredményeit ismerteti, kritikai kísérőjelenségeire ugyancsak bőven hivatkozva, az egy rendkívül tájékozott, elemző hajlammal és tárgyilagosságra törekvő judíciummal megáldott irodalmár arcélét rajzolja meg”.

A Titokfejtők írója a magyar és a világirodalom távlatából vizsgálódik, Németh Lászlótól kezdve Mészöly Miklóson át, József Attila, Ottlik Géza és Weöres Sándor szomszédvárait is útba ejtve, Joyce-ig és Bretonig többek között, mintha Éluard-dal vallaná: ha elhagyjuk, szárnyat növeszt a láthatár.

Néha a szubjektivitás meleg hangját is megüti, amivel - mint valami ajánlással - kedvet csinál az elemzett művek olvasásához... Közvetlen hangvétele, itt-ott szinte intim hangulatkeltése a könnyedség látszata ellenére is magas nívót képvisel.

Hornyik Miklós ezen délvidéki tárgyú válogatott és új írásainak gyűjteménye, a MEGHASONLÁSUNK TÖRTÉNETE a szerző 65. születésnapjára jelent meg. Érdemes figyelmesen végigolvasni ezt a rendhagyó esszésorozatát.

Nem csupán pontos és hiteles társadalom- és lélekrajz, és nemcsak alapkérdésekre összpontosító irodalom- és eszmetörténeti áttekintés, hanem a feledésbe merült, vagy szándékosan elhallgatott történelmi összefüggéseket föltáró összegezés is: XX. századi Kárpát-medencei hétköznapjaink megrendítő krónikája.

Emlékeztető a feledékeny kortársaink számára, s talán nem megkésett figyelmeztetés az utánunk jövőknek.

*
A „Meghasonlásunk Története - Délvidéki Könyv” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik Hornyik Miklóstól, a nemzeti gondolat tántoríthatatlan hívétől, aki 1991-ben költözött Magyarországra a háború sújtotta, szétszakadó Jugoszláviából, ebben a rendhagyó esszésorozatában a XX. századi Kárpát-medencei hétköznapjainkat leíró megrendítő krónikája megismerését mélyebb kontextusban is igénylik.
*
Ajánlott még:

A széttagolt ország.
Scott kapitány utolsó feljegyzése. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 500 Ft
Az Egyesült Államok külpolitikájának története Magyarics Tamás 5,980 Ft 5 382 Ft
Elmenni messze - Going far away Kormorán Memory Band 4,400 Ft 3 960 Ft
Magyarrá lett Habsburgok Nánay Mihály 2,100 Ft 1 890 Ft
Pozsony város utcái és terei - Terézváros Ortvay Tivadar 2,000 Ft 1 800 Ft
Hungary by night Kordos Szabolcs 3,290 Ft 2 961 Ft
Viszlát, elvtársak! Dalos György 2,690 Ft 2 421 Ft
Táncház Siklós László 2,700 Ft 2 430 Ft
Törvénytől sújtva Kovács M. Mária 3,600 Ft 3 240 Ft
A vándorló királyság Weiner Sennyei Tibor 2,500 Ft 2 250 Ft
Fogadj el! Rácz Stefán Tibor 2,699 Ft 2 430 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^