Irodalom

Hornyik Miklós - Scott kapitány utolsó feljegyzése

Scott kapitány utolsó feljegyzése

Hornyik Miklós

Ottlik Géza hagyatéka

Könyv
Masszi kiadó, 2011
192 oldal, Puha kötésű ragasztott egyéb kicsi méret
ISBN 9786155099045
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Hornyik Miklós - A széttagolt ország
Hornyik Miklós - Scott kapitány utolsó feljegyzése
Hornyik Miklós - Meghasonlásunk története - Délvidéki könyv
Hornyik Miklós - A széttagolt ország
Hornyik Miklós - Scott kapitány utolsó feljegyzése
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
OTTLIK GÉZA (Budapest, 1912. május 9. – Budapest, 1990. október 9.) író, műfordító. A magyar intellektuális próza kiváló alkotója. Műfordításainak a száma sokkal nagyobb, mint az eredeti műveié, de a regényei, kisregényei, novellái, tanulmányai, kisebb esszéi és kritikái együtt beleférnek öt nem túl terjedelmes kötetbe.
*
Ezzel a kiadvánnyal a szerző Ottlik Gézának állít emléket, amely „nem csupán a szeretet és tiszteletadás emlékjele, hanem a lélek idézése is: a nemzet őrlelkét szólítja meg”.

Hornyik Miklós erről így fogalmaz:

„E vázlatkönyvet a magam vigasztalására állítottam össze az Ottlik Géza személyét, s műveit idéző régi-új írásaimból, néhány dokumentumból, a leveleiből és gyorsjegyzeteiből, annak szorongató tudatában, hogy már aligha készülök el a Róla szóló, évekig tervezett, s a feladat nagysága miatt egyre csak halogatott munkámmal.”

Ottlik Géza munkássága lényegét, testamentumát Márai Sándor fogalmazta meg a legszebb regényében, az alábbiak szerint:

„A HAJÓS ÚRNAK SZÜLETETT, s olyan reménytelenül, s egész sorsával volt író, oly kevéssé tudta csak megérteni ezt a világot, s oly keserű volt már a szívében, hogy néha csodálkozott, mit is keres még az emberek között. Egy hang ilyenkor azt mondta neki, hogy mégis dolga van ezen az érthetetlen világi versenyen. Jelet kell hagynom - gondolta ilyen pillanatokban - hogy volt egy másik Magyarország. S élesen látta azt a másik hazát, amelyet szívével és tollával védett, mint egykor ősei karddal és buzogánnyal”.

A „Scott kapitány utolsó feljegyzése” címjavaslatot Hornyik Miklós egyeztette Ottlik Gézával, aki ezt a címet - a kötet tartalmi beosztásával együtt - elfogadta. Tehát jelképes a cím, nem Scott kapitányról (1868. június 6. – 1912. március 29.), a Brit Királyi flotta tisztjéről, a Déli-sark kutatójáról szól, aki a jelképévé vált az akkoriban zajló hősies, rendkívül embert próbáló felfedezéseknek, hanem Ottlik Géza irodalmi munkásságának állít emléket.
*
Ottlik Gézáról, a mai magyar irodalom eme kiváló alkotó egyéniségéről, akiről a jeles előmenetelű diákok jó esetben annyit tudnak csak, hogy ő írta az „Iskola a határon” című nevezetes regényt, s akiről a tájékozatlanabb társaik semmit sem tudnak, ennek az írónak a munkásságáról az alábbi tartalom szerint informálódhatnak a műveit és munkásságát kevéssé ismerő, vagy Hornyik Miklós válogatásában jobban megismerni akaró olvasóink:

• PRÓZA C MOLLBAN: (Az ismeretlen író; Tengernagy a propelleren;)

• ÓLOMKATONÁK PESTEN ÉS KŐSZEGEN: (Ottlik Géza - Tűzoltók a Ferenciek udvarán; Ottlik Géza - A létezés - szakmában;)

• KRISZTINAVÁROSI LEVELEK: (16 levél az írótól;)

• LÉLEKKEL ÍRNI: (Az élőbeszéd nehézségei; Ősök és elődök; Ottlyk György élete, Caraffa Eperjesen; Egyedül, nők között, Paradicsomleves; A Budapesti Hírlaptól az Esti Kis Újságig; Riadó utca 2/c; Gödöllőtől Londonig; Magyar Pen Club 1945-1957; Két antológia - Henry Miller: Sexus - Plexus - Nexus; Elkallódott kéziratok Murányi Apolló; Rossz és jó kérdések - Menotti százados; A '30-as évek prózája, Kötelező olvasmányok - Kazinczy; Kosztolányiról, s amit mi nem tudunk; A láthatatlan mondanivaló; Könnyen futó színes kréták; Az ember igénye némi világosságra; Egyazon hűség; A Nyugat hagyatéka;)

• EGY NÉVTÁBLA TÖRTÉNETE:

• EMLÉK ÉS SZÁMVETÉS: (Ceruzasorok egy megkezdett regényről; A másik Magyarország térképe; Scott kapitány utolsó feljegyzése; Egy távoli gyarmaton; Kétezer dollár, A méltatás nehézségei; Kémek Újvidéken és Budán 1978-ban; A varázsszó; Ottlik hadműveletei; Félbeszakadt nyomozás; Sarkvidéki hajónapló, Út Avalonba;)

• AZ ÉJSZAKA VÉGE: (Maurits Ottlik portréja; Egy könyv születése; Visszatekintés;)
*
HORNYIK MIKLÓS szerző (Újvidék, /ma Szerbia/ 1944. január 12. – Budapest, 2012. február 12.) magyar író, újságíró, kritikus, szerkesztő...

*
A „Scott Kapitány Utolsó Feljegyzése” című ezen kiadványt az Ottlik Géza írói munkásságát, vívódásait, az irodalomtörténeti adalékokat a hagyatékából jobban megismerni akaró olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

A széttagolt ország.
Meghasonlásunk története - Délvidéki könyv. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 3 150 Ft
A sibói bölény Nyirő József 2,700 Ft 2 430 Ft
Róka koma - In memoriam Hornyik László Domonkos László Kemény András 1,890 Ft 1 701 Ft
Egmont nyitány 3,800 Ft 3 420 Ft
Világnak Virága - Tél Czárán Eszter 8,990 Ft 8 091 Ft
Abszurditások világa Bogár László 3,200 Ft 2 880 Ft
Századosok Rainer M. János 3,980 Ft 3 582 Ft
Búcsú az égtől Győrffy László 2,990 Ft 2 691 Ft
Him - ez a srác Sarina Bowen és Elle Kennedy 3,499 Ft 3 150 Ft
Hamis zászlós hadműveletek Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Magyarok Romániában 1990-2015 Bárdi Nándor és Éger György szerk. 4,490 Ft 4 041 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^