Kedves Törzsvásárlónk!

A vírusjárványra való tekintettel a könyvesbolti kiszolgálás március 23. hétfőtől megszűnik, könyvesházunk átáll az internetes csomagküldésre, ezzel is biztatva arra vásárlóinkat, hogy NE MENJENEK KI az utcára, hanem MARADJANAK OTTHON.
Internetes felületünk a jelenlegi kereskedelmi helyzetben változatlanul üzemel, a GLS is úgynevezett ÉRINTÉSMENTES KÉZBESÍTÉST vezetett be, amely a csomagszállítást és átvételt is teljesen higiénikus körülmények közé tette amely biztonságos a jelenlegi helyzetben.
Kérjük Önöket, hogy webáruházunkból rendeljenek személyes átvétel, könyvebolti látogatás helyett. www.magyarmenedek.com Ha bármi problémájuk akadna ezzel, hívjanak fel bennünket a 06 1 213 70 57-es bolti telefonszámunkon (H-P: 10:00-15:00 között) ahol segítünk élőszóban ennek menetében. Bármi egyéb kérdésben is szívesen állunk rendelkezésükre telefonon. Kérjük vegyék figyelembe, hogy a megnövekedett hívások miatt azonnal nem fognak tudni beszélni velünk, próbálkozzanak többször.
KIEMELTEN KÉRJÜK A 65 ÉV FELETTI TÖRZSVÁSÁRLÓINKAT ARRA, HOGY NE MENJENEK KI AZ UTCÁRA, SEGÍTÜNK ELJUTTATNI ÖNÖKHÖZ A GLS KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL A KÉRT KÖNYVEKET!

Figyelem! Az érintésmentes kézbesítés az utánvétfizetésre NEM vonatkozik! Amennyiben készpénzkímélő fizetési megoldást szeretne, válassza a biztonságos online bankkártyás fizetést a megrendelés során!

Fontos változás: a Magyar Postai rendszeren keresztüli csomagfeladást bizonytalan időre megszüntettük. Kizárólag a GLS futárszolgálattal tudnak rendelni tőlünk csak az Európai Unión belül, ameddig azt a jelenlegi járványügyi rendelkezések biztosítják. A nemzetközi szállításokban már most fennakadások várhatóak.

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA!

Magyar Menedék csapat 2020.03.21.

Antropológia, Őstörténet

Friedrich Klára - Írástörténeti áttekintő magyar szempontból

Írástörténeti áttekintő magyar szempontból

Friedrich Klára

Könyv
Szakács Gábor kiadó, 2010
108 oldal, Puha kötésű ragasztott B5 méret
ISBN 9789638876409
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Friedrich Klára - Attila ifjúsága
Friedrich Klára - Megfejtések könyve II.
Friedrich Klára - Írástörténeti áttekintő magyar szempontból
Friedrich Klára - Megfejtések könyve I.
Friedrich Klára - Felvidéki rovásírásos emlékek
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 000 Ft
Internetes ár: 1 800 Ft
A székely írás - amely eddig, mint művelődéstörténeti kuriózum - még a magyar tudományos körökben is sokaktól igen gyanakvó szemmel tekintett őstörténetünknek a legtiszteletreméltóbb és igen fontos ereklyéje.

Ennek behatóbb tanulmányozása által a magyar fajú népek őstörténelmének olyan szakaszaiba pillanthatunk be, ahová eddig semmi világosság nem hathatott, és amelyről nemcsak a történelmi kútfők hallgatnak régen, de amelyre a legkorábbi hagyomány sem emlékezik vissza.

Annyi eddig is bizonyos, hogy azon nép, amely ezen írást alkotta, igen válságos jövőnek nézett elébe, és azon műveltségi korszaka után, melyben ezen írást létrehozni segített, vagy azt elsajátította, igen viszontagságos körülmények közé juthatott.

(...) nem csodálkozhatunk, hogy ezen írás emlékei mindeddig nem födöztettek föl, mégpedig annál kevésbé, mivel a magyar kereszténység első századaiban az uralkodó hatalomnak is érdekében állott mindazon nyomokat megsemmisíteni, amelyek a népet régi vallására emlékeztették.
(Hódoly László 1884)

Az írástörténettel foglalkozó szerző kézikönyvszerű áttekintést nyújt a különféle írásrendszerekről és azok kialakulásáról. Ezt azzal a céllal teszi, hogy elhelyezze a magyar rovásírást az írás egyetemes rendszerében.

A rövid fejezetekben olvashatunk az írás előzményeiről (emlékeztetők, tárgyírás), majd az írások főbb csoportjairól (képírás, fogalomírás, szóírás, szótagírás és betűírás), illetve a képírástól a betűírásig vezető út állomásait jelző írásrendszerekről (a sumer írástól a kínai és japán íráson át a Húsvét-szigeti írásig).

Egy újabb fejezetben rövid szócikkeket olvashatunk a betűírásokról, elsőként a rovásírásról, majd a föníciai, etruszk, görög, arámi, héber, indiai, latin, germán, arab, türk, szláv stb. ábécékről. A sorrend nem véletlen, Friedrich Klára elképzelése szerint ugyanis a magyar rovásírás a legősibb betűírás, az egész óvilág írásainak gyökere és anyja...

Friedrich Klára a könyv előszavában rámutat arra a trianoni békediktátumból eredő szomorú helyzetre, hogy a történelmi Magyarország határain kívül került művelődési értékeinket, például írásemlékeinket, napjainkban románnak, bulgárnak, szlováknak minősítik a mérvadó külföldi tudósok. A 80 ábrát, táblázatokat, több színes és fekete-fehér képet is tartalmazó írástörténetben a főbb írásfajták ismertetése mellett elsőként kerül az őt megillető helyre a magyar rovásírás.

*
Az „Írás-történeti Áttekintő Magyar Szempontból” című ezen kiadványt az alternatív írástörténeti elméletekre fogékony olvasóinknak ajánljuk, akik a táblázatokkal, régészeti leletek reprodukcióival illusztrált, kisszótárral, forrásjegyzékkel záródó műből tanulmányozhatják a rovásírást és annak helyét az írás egyetemes rendszerében. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 000 Ft
Internetes ár: 1 800 Ft
Logika és érvelés Órigenész műveiben Somos Róbert 3,200 Ft 2 880 Ft
Tanítási és tanulási receptkönyv Paul Ginnis 4,999 Ft 4 500 Ft
Telepessors Saád József 3,890 Ft 3 501 Ft
Az egyiptomi halottaskönyv titkos tanításai Peryt Shou 2,100 Ft 1 890 Ft
Budavári séták Halász Csilla szerk. 3,900 Ft 3 510 Ft
A Fekete Madonna titka Gönczi Tamás 5,990 Ft 5 391 Ft
Titkos tudományok enciklopédiája Grillot De Givry 3,900 Ft 3 510 Ft
Mérföldkövek a magyar őstörténetben Veres Péter 1,490 Ft 1 341 Ft
Az új magyar és úgynevezett közös czímerekről Dr. Csánki Dezső 2,500 Ft 2 250 Ft
Emeld föl szívedet nemzetem! Koltay Gábor 3,750 Ft 3 375 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^