Antropológia, Őstörténet

Badiny Jós Ferenc - Jézus király a pártus herceg

Jézus király a pártus herceg

Badiny Jós Ferenc

- ez a könyv benne van a Jézus magyar eredete című könyvben

Könyv
Magyar ház Szkítia kiadó,
ISBN 9789632123370
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Badiny Jós Ferenc - Trianon és a harmadik világháború
Badiny Jós Ferenc - Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia
Badiny Jós Ferenc - A magyarság igaz őstörténelme
Badiny Jós Ferenc - Káldeától Ister-Gamig I-II-III.
Badiny Jós Ferenc - Ősmagyar hagyományaink
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 6 300 Ft
Internetes ár: 6 300 Ft
A kötet A„Jézus magyar eredete - Jézus király a pártus herceg - Magyar biblia” című gyűjteményes kiadványban olvasható.

Tehát az alábbi linken érhető el: Jézus magyar eredete - Jézus király a Pártus herceg, Magyar Biblia

*********

BADINY JÓS FERENC (Gács, 1909. április 3. – 2007. március 10.) történetíró, nyelvész, sumerológus, egyetemi tanár és vallásalapító. A sumer - magyar nyelvrokonság (nyelvazonosság) és Jézus pártus származásának hirdetője.
*
A szó valódi értelmében szabad gondolkodó volt, aki - nyilván az emigrációban kikristályosodott megkérdőjelezhetetlen hazafiasság biztonságérzetével - elvetette a mellébeszélő, az előmenetele érdekében alapvető igazságokat elhallgató, az úgynevezett politikailag korrekt közlési stílust.

Ezt annak érdekében tette, hogy a régről jött magyarság újra az ősi gyökér hajszálereiből táplálkozhasson, az erkölcsi és szellemi fölépülésének biztosítására.

Ez az ő életművének kiemelkedő jelentősége, megmásíthatatlan és eltaposhatatlan kisugárzása az elkövetkező időkre. Nos, az ő nevének középső tagja ezt a jövőt JÓSolja nekünk.

A 2009-ben száz éve született Badiny Jós Ferencnek az ebből az alkalomból kiadott emlékkönyvével a válság kellős közepén, amikor senki se hitte volna, hogy valaha lesz ebből kilábalás, kinyílt egy ablak arra a csodálatos világra, ahol az isteni igazságnak megfelelően a három ősi érték harmóniája teljes és tökéletes. A Pártus Jézus az emberi civilizáció és nem mellékesen az egyetemes magyarság egyik legbecsesebb kincse.

Aki olvassa, megtanul látni. Tisztelet ezért a PROFESSZOR ÚRNAK.Az Emlékkönyv bevezető része Bencsik András tollából tartalmazza TISZTELET BADINY JÓS FERENCNEK címmel a századik születésnapja alkalmából, a munkássága elismeréséül írt méltató szavakat.

A megemlékezések az utolsó fejezetben olvashatók az alábbi címekkel, az alábbi szerzők tollából:

- GÁCS VÁROS MÁSODIK CSODÁJA (Florovics Attila);
- EMLÉKFOSZLÁNYOK (Imre Kálmán);
- 100. SZÜLETÉSNAPODRA (Szabó Judit);
- EMLÉKKÉPEK BADINY JÓS FERENCRŐL (Marton Veronika);
- FERI BÁCSI A JÓS (Szörényi Levente).

Az Emlékkönyv gerincét képezi a JÉZUS KIRÁLY A PÁRTUS HERCEG című műve az alábbi tartalomnak megfelelően:

KEGYELEM NÉKTEK ÉS BÉKESSÉG - BEVEZETŐ ELMÉLKEDÉSEK; (Jézus születési helye, Hová lettek Jézus tanítványai? Hová lettek az apostolok írásai? Különbségek Jézus Isten - ember mivoltában, Nag - Hammadiban talált gnosztikus evangéliumok.)

I. DÁVID FIA; ( A Szövetség.)

II. A MI ÓSZÖVETSÉGÜNK SZENT HAGYOMÁNYAI, (Én vagyok az életnek kenyere.)

III. A LÉLEKTANI TÖRTÉNELEM;

IV. A BETLEHEMI CSILLAG;

V. MÁRIA ÉS ÉVEZREDES KARIZMÁJA, (Boldogasszony anyánk, Az Égkirálynő - avagy a szűz, aki szül! Az Ég Királynője a sumíroknál.)

VI. MÁRIA SZÁRMAZÁSA; (Hol és milyen templomban nevelkedett? Hogyan lett Adiabene József Pandarból zsidó József, az „ács”?

VII. GABRIEL; (A merénylet, Az „arám” nyelvről.)

VIII. A PÁRTUS HERCEG BETLEHEMBEN; (Hol született Jézus, Az esszeusok, A sippári ige, A „kiátkozott” anyának fiát megölni!, A nagy merénylet.)

IX. NIKODÉMUS EVANGÉLIUMA;

X. JÉZUS URUNK SZÜLETÉSNAPJA; (Történelmi visszapillantás, Mikor született Jézus?)

XI. A MAGYARSÁG JÉZUSA; (Jézus csak a magyarság Jézusa! Az „Oroszlán pár”, Rozetta az oroszlánokon, Miért van hét oroszlánpár?

XII. JÉZUS URUNK 2005. SZÜLETÉSNAPJA;

XIII. „ÉS MEGJELENT ÚJRA NEKÜNK IS”! (Végy le engem a keresztről! A keresztre feszített hagyatéka, A Turini lepel vallomása, Az Ovideói Szent Lepel.)

XIV. JÉZUS ÉLETKÖRÜLMÉNYEINEK TÖRTÉNELMI HÁTTERE; (Földrajzi és származástani vonatkozása, A törvényhozás és a joggyakorlat Jézus idejében.)

XV. KÉT PÁRTUS HERCEG JUDEÁBAN; (Kr.e. 6. esztendő, Jézus Urunk születése.)

XVI. A JÉZUSI IGAZSÁG ÉS TANÍTÁS; (A Holt tengeri tekercsek, Qumran és a Jézus születése előtti időszak, Jézus tanítási és működési időszaka, Az Édesanya és Szent Fia, Jézus feltámadása utáni időszak, Tiberius császár levele Pilátushoz.)

XVII. „KAPTOK MAJD JELEKET TŐLEM”; (A Jóisten malmai lassan őrölnek, Jézus Urunk evangéliuma.)

XVIII. SAUL RABBI; (Jézus igéje és Saul ideológiája, „Irgalmasságot akarok és nem áldozatot!”, Miért van szükség áldozatra?)

XIX. „INRI ÉS SOLYMA; („Elvégeztetett”, Jézus Urunk hagyatéka a Pártus Birodalomban.)

XX. HARC A JÉZUSI ÖRÖKSÉGÉRT; (A „Szent Grál”, A két Mária, Az „Ember fia”, A „Fény Szüze”.)

XXI. AZ ADIABENE KIRÁLYSÁG, (Két zsidó király Adiabenében? Az Adiabene királyság uralkodói.)

XXII. A SZENTHÁROMSÁGUNK SZENT KORONÁJA; (A Szent Korona története, „Egy királyi szüzet a Szent Koronáért”.)

ZÁRSZÓ - A FÉNYBENÁLLÓK HÚSVÉTJA;

PILLANATKÉPEK: 30 oldal színes fénykép a szerzőről, munkatársairól és családjáról.
*
A sumér kultúra és a magyar őstörténet neves kutatója bebizonyítja a sumér-szkíta-pártus-hun-magyar rokonságot, és Jézus e rokonságból való származásának titkáról rántja le a leplet.

*
Az „EMLÉKKÖNYV” című kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik Badiny Jós Ferenc munkásságát meg szeretnék részletesebben is ismerni, a PROFESSZOR ÚR emlékének megfelelően adózni, akik szeretnének megismerkedni a Pártus Jézussal, az emberi civilizáció és nem mellékesen „az egyetemes magyarság egyik legbecsesebb kincsével”, Jézusnak a sumér - szkíta - pártus - hun - magyar rokonsága és ebből a rokonságából való származása iránt érdeklődnek, és akik „szeretnének megtanulni látni is” a gazdag életmű tanulmányozása során.
*
Ajánljuk mellé:

Az Anunnakik titkos története.
Dekódolt Biblia - II. kibővített kiadás
Nimród gyűrűje.
Piliscsillag Napcsillag.
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép.
Az aranylemezek üzenete.
Móricz János legendáriumának nyomában.
A Pozitív gondolkodás ereje 3 könyv egyben + meditációs CD melléklettel. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 6 300 Ft
Internetes ár: 6 300 Ft
Az aranylemezek üzenete Kisteleki Géza 4,990 Ft 4 491 Ft
Távol-Kelet közelről P. Szabó József 3,990 Ft 3 591 Ft
Öreg csillagok - Ősi magyar csillagismeret Toroczkai Wigand Ede 1,900 Ft 1 710 Ft
Lelki evolúció XV. GH Anon 2,800 Ft 2 520 Ft
Nagy családi gyermekbiblia Marijke ten Cate 5,500 Ft 4 950 Ft
Nemzeti Jelképeink Radics Géza 1,500 Ft 1 350 Ft
Keresztes hadjárat a Szent Grál ellen Otto Rahn 6,000 Ft 5 400 Ft
A ragyogás könyve Eliphas Lévi 2,500 Ft 2 250 Ft
Simon Mágus Rácz András 2,490 Ft 2 241 Ft
Relatív és abszolút Bolberitz Pál 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^