Történelem

Váczy Péter - A hunok Európában

A hunok Európában

Váczy Péter

Könyv
Attraktor kiadó, 2010
111 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789639857490
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Váczy Péter - A szimbolikus államszemlélet kora Magyarországon
Váczy Péter - A hunok Európában
Váczy Péter - A szimbolikus államszemlélet kora Magyarországon
Váczy Péter - A hunok Európában
Váczy Péter - A szimbolikus államszemlélet kora Magyarországon
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
VÁCZY PÉTER szerző (Ruttka, /szlovákul Vrútky, ma város Szlovákiában a Zsolnai kerület Turócszentmártoni járásában/ 1904. március 17. – Budapest, 1994. szeptember 28.) középkortörténész, műgyűjtő.

Evangélikus vallású, magyar nemzetiségű családban született. Kassán tanult középiskolában, majd történelmi és művészettörténeti egyetemi tanulmányait a Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte. 1928-ban doktorátust szerzett. Disszertációjának témájául a királyi szerviensek és a patrimoniális királyság összefüggéseit választotta. Majd Bécsben (1927-1929); Párizsban, Rómában (1932-33); Londonban és Zürichben folytathatott további tanulmányokat.

Gazdag közgyűjteményi, egyetemi és akadémiai karriert futott be: 1929-től a Magyar Nemzeti Múzeum levéltári osztályának tisztviselője, 1934-40-ben a Magyar Országos Levéltárban allevéltárnok. 1937-től a budapesti egyetemen a „Nyugat-Európa története a X-XII. században” című tárgy magántanára, 1939-40-ben a középkori egyetemes történet helyettes tanára. 1940-42-ben a kolozsvári egyetemen a középkori történelem nyilvános rendes tanára, 1942-49-ben Pázmány Péter Tudományegyetemen a középkori egyetemes történelem nyilvános rendes tanára.

Az 50-es évek tisztogatásai őt is elérték. 1949-61 között egyetemi tanár, de egyetemes történeti előadásokat nem tarthatott, és csak művészettörténészeket oktathatott. 1949-ben az akadémiai tagságát is megszüntették. Mályusz Elemérhez hasonlóan ő is a közgyűjteményi kutatásokhoz fordult: 1961-68-ban a budapesti Egyetemi Könyvtár munkatársa.

Széles körű műveltséggel rendelkezett és számos érdeklődési területe volt: egyaránt foglalkozott: a kora középkor egyetemes európai történetével, a hunok történetével, a magyarság őstörténetével, a magyar állam korai történetével, valamint a történelem segédtudományaival. Emellett néprajzi tanulmányokat is publikált, valamint zeneelmélettel is foglalkozott.
*

Ez a kötet a magyar középkor-kutatás egyik legkiválóbb szakemberének rövid összefoglaló műve;

- a hunok európai hódításairól,
- a hun birodalom felemelkedéséről,
- harcairól
- és bukásáról.


„A hun birodalom szétesett, az uralkodó nép felmorzsolódott. Csak most, az összeomlás percében tudódott ki, hogy a hatalmat egy maroknyi nomád nép tartotta kezében a Káspi-tótól egészen a dán szigetekig.

Elbuknak, akik még nemrégiben az egész világ leigázásáról ábrándoztak...”

*
„A Hunok Európában” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a magyar középkor-kutatás egyik legkiválóbb szakemberének rövid összefoglaló művével szeretnének megismerkedni, vagy a meglévő tudásukat elmélyíteni a hunok európai hódításairól, birodalmuk felemelkedéséről, harcairól és bukásáról. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
Az országépítő Kós Károly 2,800 Ft 2 520 Ft
Magyarul és világul Nemes Nagy Ágnes 3,490 Ft 3 141 Ft
Köszem - a szultána 1. rész Demet Altinyeleklioglu 4,490 Ft 4 041 Ft
Ősi hitünk és más írások Dr. Bencsi Zoltán 1,500 Ft 1 350 Ft
Attilától 1956-ig Albert Ferenc 3,800 Ft 3 420 Ft
A hunok legkorábbi története 3,990 Ft 3 591 Ft
Helyünk és sorsunk a Duna-medencében Romsics Ignác 3,500 Ft 3 150 Ft
Ősemberek - ősmagyarok Hóman Bálint 3,200 Ft 2 880 Ft
Magyarok a Kaukázusban Kránitz Péter Pál 3,200 Ft 2 880 Ft
Szerelmek keresztútján Pusztaszeri László 3,400 Ft 3 060 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^