Hagyomány

Darkó Jenő - A magyar huszárság eredete

A magyar huszárság eredete

Darkó Jenő

Könyv
Attraktor kiadó, 2010
105 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789639857452
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Darkó Jenő - A magyar huszárság eredete
Darkó Jenő - Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban
Darkó Jenő - Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugateurópára
Darkó Jenő - Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugateurópára
Darkó Jenő - A magyar huszárság eredete
Könyv 20% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 520 Ft
DARKÓ JENŐ szerző (Dálnok, /románul Dalnic, ma község Romániában, Kovászna megyében/ 1880. júl. 13. – Debrecen, 1940. jan. 8.): görög filológus, bizantinológus, egyetemi tanár. Budapesti, müncheni tanulmányok, külföldi utak után 1906-tól pápai, majd budapesti középiskolai, 1908-tól debreceni főiskolai tanár. 1910-től a budapesti egyetem magántanára, 1914-től a debreceni egyetem tanára. 1928–29-ben az egyetem rektora. Egyik alapítója a Hargitaváralja c. folyóiratnak. Főleg a bizánci történetírókkal, mint a magyar történelem forrásaival foglalkozott.

Főbb művei: „Beszédek Erdélyért” (Debrecen, 1919); „Byzantinisch-ungarische Beziehungen in der zweiten Hälfte des XIII. Jhs” (Weimar, 1933); „Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugat-Európára” (Budapest, 1934): „A magyar huszárság eredete” (Hadtört. Közl., 1937); „A romániai magyar kisebbség kulturális helyzete” (Debrecen, 1938) ...
*
A magyar középkor s azon belül a bizánci kapcsolatok egyik legkiválóbb ismerője.
*

Ez a műve rövid összefoglalója az 1930-as években a magyar huszárság kialakulásáról, fejlődéséről szóló történészvitának, amelyben állást foglalt amellett, hogy a huszárság tősgyökeres magyar fegyvernem volt, nem pedig a török háborúk során importált hadviselési taktika.

...a tudományos igazság felette áll a nemzeti büszkeségnek s hasznosabb, értékesebb emennél, mert a büszkeségnek is csak akkor van tényleges alapja, ha a tárgyilagos tudomány által bebizonyított és elfogadott igazságokon épül fel, különben üres illúziókat támaszt, légvárak építésére tanít, melynél fogva több kárt, mint hasznot okozhat a nemzet lelki világában.

De az is bizonyos, hogy olyan tudományos kérdések tárgyalása, amelyek szorosan össze vannak kapcsolva a nemzeti öntudat dédelgetett tárgyaival, a szokottnál nagyobb körültekintést, óvatosságot és tapintatot igényelnek, nehogy elegendő alap és bizonyság nélkül vonjuk kétségbe, vagy éppen utasítsuk vissza az érzékeny nemzeti öntudat olyan kikristályosodásait, amelyek végeredményükben a tudomány pártatlan ítélőszéke előtt is megdönthetetlen igazságoknak bizonyulnak.

*
„A Magyar Huszárság Eredete” című ezen kiadványt a magyar huszárság kialakulásáról, fejlődéséről szóló történészvita iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik a könyv forgatása során többek között arról is szeretnének meggyőződni, hogy a huszárság valóban tősgyökeres magyar fegyvernem volt-e, vagy a török háborúk során importált hadviselési taktika. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 20% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 520 Ft
Új világ született 1918-1923 Schmidt Mária 2,700 Ft 2 430 Ft
Ma még nem nevettem Bagdy Emőke Pap János 3,150 Ft 2 835 Ft
Túlélni - Nácivilág Magyarországon - Szibériai Robinsonok Soros Tivadar 3,800 Ft 3 420 Ft
Polgári ellenzék, Polgári kormány 1994-2002 FIDESZ Modor Ádám, Laczik Erika, Fricz Tamás 3,990 Ft 3 591 Ft
Magyar feltámadás Fülöp Zoltán-Bulcsú 1,990 Ft 1 791 Ft
Ősmagyarok és sumírok Badiny Jós Ferenc 2,990 Ft 2 691 Ft
Az isztambuli hadiút Balogh Gábor 2,999 Ft 2 700 Ft
Maradék magyarok Sík Sándor 2,200 Ft 1 980 Ft
Székelyföld Dr. Hankó Vilmos 2,900 Ft 2 610 Ft
Világnak Virága - Ősz Czárán Eszter 8,990 Ft 8 091 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^