Történelem

Darkó Jenő - Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban

Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban

Darkó Jenő

Könyv
Attraktor kiadó, 2010
231 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789639857469
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Darkó Jenő - A magyar huszárság eredete
Darkó Jenő - Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugateurópára
Darkó Jenő - Népességi mozgalmak Erdélyben és környékén a középkorban
Darkó Jenő - Az ősmagyar hadművészet fejlődése és hatása Nyugateurópára
Darkó Jenő - A magyar huszárság eredete
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
A szerző a legkiválóbb, nemzetközi hírű magyar bizantinológus volt, aki a középkori bizánci és nyugati források alapján dolgozta fel Erdély népesedési viszonyainak történetét a honfoglaló magyarság színre lépésétől a mohácsi vészig.

Egészen új megvilágításba helyezi a román népelem erdélyi megjelenését és a magyarsággal való kapcsolatát.

Ez a kötet egy beszerezhetetlen alapmű 70 év óta történt első megjelenése.

„Ha a rumuny-oláhok is itt lettek volna a honfoglaláskor, egészen bizonyosan elveszítették volna népi egyéniségüket, felszívódtak volna a magyarságban s ma nem volna dákoromán kérdés, de Nagyrománia sem”.

Éppen az a körülmény, hogy az oláhok a magyar királyok engedélyével és támogatásával megőrizhették népszervezeti különállásukat és szokásaikat, aminek aztán nemzetiségi fennmaradásukat köszönhették, bizonyítja a legvilágosabban, hogy ők sem lehettek itt a honfoglaláskor, hanem csak századok múlva jöttek be, amidőn telepítési alapelve lett a magyar királyoknak, hogy a betelepített népeket a lehetőség mértékéig meghagyják a maguk speciális szervezetében és szokásaiban.

*
A „Népességi Mozgalmak Erdélybenn és Környékén a Középkorban” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik érdeklődnek a középkori bizánci és nyugati források alapján feldolgozott erdélyi népesedési viszonyok története iránt, a honfoglaló magyarság színre lépésétől a mohácsi vészig terjedő időszakban. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 400 Ft
Internetes ár: 2 040 Ft
A megátalkodott magyar - Tóth István fotóművésszel beszélget Kocsis Klára Tóth István 1,500 Ft 1 350 Ft
A magyar Jézus és eltitkolt tanításai Bíró Lajos 5,990 Ft 5 391 Ft
A tűz szárnyain Szabó Judit 2,000 Ft 1 800 Ft
A kereszt árnyékában Jozef Mackiewicz 2,800 Ft 2 520 Ft
Ezzé lett magyar hazátok Gyurgyák János 4,980 Ft 4 482 Ft
George Soros Andreas Von Rétyi 3,790 Ft 3 411 Ft
Trianon és a harmadik világháború Badiny Jós Ferenc 4,990 Ft 4 491 Ft
Irigység, kibeszélés, rosszindulat Almási Kitti 3,360 Ft 3 024 Ft
Autista a gyermekem Mocsonoky Anna 3,500 Ft 3 150 Ft
Magyarország egy erdélyi szemével Szabó Szonja 1,500 Ft 1 350 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^