Politika

Shlomo Sand - Hogyan alkották meg a zsidó népet?

Hogyan alkották meg a zsidó népet?

Shlomo Sand

Könyv
Kairosz kiadó, 2010
514 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789636623166
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Shlomo Sand - Hogyan alkották meg a zsidó népet?
Shlomo Sand - Hogyan alkották meg a zsidó népet?
Shlomo Sand - Hogyan alkották meg a zsidó népet?
Shlomo Sand - Hogyan alkották meg a zsidó népet?
Shlomo Sand - Hogyan alkották meg a zsidó népet?
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 11% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 552 Ft
SHLOMO SAND 1946. szeptember 10-én született Ausztriában egy Linz melletti menekülttáborban, holokauszt túlélő szülők gyermekeként. Történészi PhD-fokozatát Párizsban szerezte. Izraelbe hazatérve a Tel-Avivi Egyetem professzora lett. Vendégtanárként adott elő a Párizsi Társadalomtudományok Főiskoláján és vendégkutató volt a University of California, Berkeley-n.
*

A „mítoszromboló”, a legjobb történelmi szakkönyv francia díját elnyerő szerzőről Tony Judt, a neves brit történész így nyilatkozott:

„…az egyedülálló és kivételes sorsú – elűzött, elszigetelt, vándorló, majd végül jogos földjére hazatérő – nép elfogadhatatlan mítosza helyett a zsidóság történetének új olvasatát tárja elénk, amely meggyőzően illeszkedik az egész emberiség történelmébe. Lelepleződik a – más népekéhez hasonlóan – öncélú és nagyrészt kitalált zsidó múlt, amely oly sok konfliktust eredményezett a jelenben. Mindenkinek, aki érdeklődik a Közel-Kelet iránt, el kell olvasnia ezt a könyvet.”

DR. SHLOMO SAND, a Tel Aviv Egyetem történészprofesszora immár magyarul is olvasható – 19 nyelvre lefordított - „Hogyan alkották meg a zsidó népet?” című vaskos tanulmánykötete a megjelenése óta alighanem a legnagyobb szálka a cionista politika szemében.

Könyve megírására - elmondása szerint - a professzort az inspirálta, hogy képtelen volt tovább nézni azt a rendszerré épített történelmi, kulturális és politikai hazugságözönt, amellyel Izrael Állam a maga létét, identitását és jogosultságát próbálja igazolni.

Bevezetőjében ezt írja:
„E könyv megírása nélkül nem lettem volna képes továbbra is Izraelben élni. Nem hiszem, hogy a világot könyvek változtatják meg, de amikor a változás elkezdődik, az emberek új könyvek után kutatnak. Talán jóhiszemű a feltételezés, de azt remélem, hogy a jelen mű ezek közé tartozik.”
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
ELŐSZÓ
A FORDÍTÓ ELŐSZAVA

BEVEZETÉS: AZ EMLÉKEZÉS TERHE - Változó azonosságtudat (Első történet - A két bevándorló nagyapa. Második történet - Két „bennszülött” barát. harmadik történet - Két /nem/ zsidó tanítvány.) MEGSZERKESZTETT EMLÉKEZET;

I FEJEZET
• NEMZETTEREMTÉS:
(Függetlenség és egyenlőség);
• FOGALOMTÁR:
(„nép” és ethosz;
• A NEMZET:
(Határok és definíciók. Az ideológiától az identitásig. Az etnikai mítosztól a polgári képzeletig.);
• A NEMZET „FEJEDELME”:
(Az értelmiségi.);

II. FEJEZET
• MÍTOSZTÖRTÉNET:
(Kezdetben teremtette Isten a népet. A zsidó történelem formálásának korai szakasza. Az Ótestamentum, mint mítosztörténet. Faj és nemzet. Történészek vitája. Egy protonacionalista elképzelés Keletről. Az etnocentrikus megközelítés Nyugaton. A történetírás első lépései Sionban. Politika és régészet. A Föld lázad a mítosztörténelem ellen. A Biblia mint metafora.);

III. FEJEZET
• A KIŰZETÉS MÍTOSZA:
(Térítés és áttérés. A Kr. u. 70 - ben száműzött „nép”);
• SZÁMŰZETÉS ELŰZETÉS NÉLKÜL:
(Történelem félhomályban. A nép akarata ellenére elhagyja hazáját. Oda özönlenek mind a nemzetek /Iz. 2,2b/. A Hasmoneusok kötelezik szomszédaikat a zsidó vallás felvételére. A hellén világtól Mezopotámia területéig. Zsidó hittérés Róma árnyékában. Hogyan vélekedett a rabbinikus judaizmus a hittérítésről? A júdeaiak tragédiája. Emlékezés és megfeledkezés a „Föld Gyermekeiről”.);

IV. FEJEZET
• A CSÖND BIRODALMAI:
(Az elveszett /zsidó/ idő nyomában. Arabia Felix - Himjar prozelita királysága.);
• FŐNICIAIAK ÉS BERBEREK:
(A rejtélyes Káhina királynő.);
• ZSIDÓ KAGÁNOK?
(Egy különös birodalom felemelkedése Keleten.);
• A KAZÁROK ÉS A JUDAIZMUS:
(Egy hosszú szerelmi történet? Az újkori kutatók felfedezik a kazár múltat.);
• A REJTÉLY:
(A kelet-európai zsidók eredete.);

V. FEJEZET
• MEGKÜLÖNBÖZTETÉS: (Identitáspolitika Izraelben. Cionizmus és leszármazás. A tudományos marionett és a púpos rasszista. Egy ethnoszállam megalapítása. „Zsidó és demokratikus” - egy oximoron? Ethnokrácia a globalizáció korában.)

UTÓSZÓ - NÉV ÉS TÁRGYMUTATÓ;

*
A „Hogyan Alkották Meg a Zsidó Népet?” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik behatóbban is érdeklődnek a Közel-Kelet iránt, így „el kell olvasniuk” ezt a könyvet, hogy ki tudják alakítani álláspontjukat a „lelepleződött, nagyrészt kitalált” zsidó múlttal kapcsolatban.

*****
Ajánljuk mellé az Ez a kifosztás lesz a végső!? címmel megjelent összefoglaló, dokumentum munkát is.
*
Egy másik kritikus elemző, Izrael Samir a zsidó-palesztin konfliktust veszi górcső alá olyan megközelítésben, amivel a hivatalos tömegtájékoztatásban a laikus szemlélő nem találkozhat. Könyvének címe már önmagában is figyelemfelkeltő: Rasszista állam?
*
Javasoljuk az Izrael - Föld és Szentség című kötetet is, mely a zsidóság Szentföldhöz való kapcsolatát mutatja be.
*
A témával kapcsolatban megkerülhetetlen problémakör a judaizmus és az iszlám kapcsolata. Magáról a modern iszlámról egy tanulmánykötetet jelentetett meg Henri Boulad Az Iszlám címmel.
*
A témában érdekes lehet Drábik János 2011-ben megjelent kötete is A kiválasztottak címmel.

Illetve:
A kinyilatkozott vég és a zsidó állam.
A Fuggerek. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 11% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 552 Ft
Az éhezők viadala - DVD - A Teljes 4 Filmes Gyűjtemény 9,990 Ft 8 991 Ft
Lelki evolúció XV. GH Anon 2,800 Ft 2 520 Ft
Ivan Gyenyiszovics egy napja Szolzsenyicin A.I. 990 Ft 891 Ft
Boldog Özséb P. Gyéressy Ágoston 2,200 Ft 1 980 Ft
Magyar élet Kárpátalján Szigeti Gábor szerk. 2,500 Ft 2 250 Ft
Tóth Ágoston honvéd ezredes 5,500 Ft 4 950 Ft
Megvásárolt újságírók Udo Ulfkotte 3,790 Ft 3 411 Ft
Lélek és írás - Képes grafológia Bánáti Fischer Árpád 1,900 Ft 1 710 Ft
Pogány szokások, keresztény emlékek Alföldi András 2,400 Ft 2 160 Ft
Lilla és Tündérbogyó kincset keres Kádár Annamária 3,150 Ft 2 835 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^