Karácsony

 - Gyógyító Szentek

Gyógyító Szentek

Könyv
Éghajlat könyvkiadó kiadó, 2011
252 oldal, Kemény kötésű fűzött egyéb nagy méret
ISBN 9789639862296
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
A GYÓGYÍTÓ SZENTEK című könyvből többek között választ kaphatunk az alábbi kérdésekre is:

- Ki volt Szent Pantaleon?
- Miért a fogfájósok védőszentje Apollónia?
- Miért imádkoznak a ferencesek már nyolcszáz éve minden nap Rókushoz?
- Hol alapított kórházat Piroska, Szent László királyunk leánya?
- Miért tiszteli a világ hosszú évszázadok óta Árpád-házi Szent Erzsébetet?


A gyógyító szentek életéről szóló írásokat, a velük kapcsolatos irodalmi, képzőművészeti alkotásokat tartalmaz ez a könyv.

Az összeállításnak nem volt, nem is lehetett célja a szinte megszámlálhatatlan gyógyító szent életének történeti igényű feldolgozása, sokkal inkább a figyelemfelkeltés, az igényesen szórakoztató ismeretterjesztés, egyfajta szellemi kalandtúra a gyógyítás, a vallás és a művészetek birodalmában.

A kiadványt lapozgatva részleteket olvashatunk a kódexek lapjain vagy éppen a néphagyomány által megőrzött régi imádságokból ugyanúgy, mint Dávid zsoltáraiból vagy a későbbi korok irodalmából, Dante, Janus Pannonius, Balassi, Ady, Babits, Kassák költeményeiből.

Láthatunk sok száz éves és újabb kori ikonokat, festményeket, szobrokat (többek között Fra Angelico, Bosch, Dürer, Veronese, Tiziano, Egry József, alkotásait), hallgathatunk zenei részleteket a Bakócz-graduáléból, görög imádságokat, Kájoni János himnuszait, szerepel a válogatásban Vivaldi Páduai Szent Antal tiszteletére komponált hegedűversenye, Liszt Szent Kristóf legendája, spirituálé és nápolyi dal egyaránt.

Hívőkhöz és nem hívőkhöz, egészségesekhez és betegekhez – mindenkihez szól ez az esztétikus és a hitéletet is segítő kiadvány, hiszen ha betegek vagyunk, fontos tudnunk, hogy kikhez forduljunk a lelkünk megerősítésért.

A gyógyító szentek és a művészetek mindenki számára vigasztalást nyújtanak.

*
A „Gyógyító Szentek” című ezen rendkívül tetszetős és tartalmas kiadványt a valaha gyógyítást is végző szentek életéről szóló írások, a velük kapcsolatos irodalmi, képzőművészeti alkotások iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
Mesék boldog öregekről Boldizsár Ildikó 2,990 Ft 2 691 Ft
Pont a Karma - A TÉT Rendszer könyve Hoffmann Gergely 2,940 Ft 2 646 Ft
Ott feszül a sorsunk Bencsik László 2,400 Ft 2 160 Ft
A vándorló királyság Weiner Sennyei Tibor 2,500 Ft 2 250 Ft
Lelkünk útja II. Dr. Michael Newton 2,500 Ft 2 250 Ft
Családfánk - Mesekönyv és CD egyben Apacuka zenekar 2,900 Ft 2 610 Ft
Ludwig Pardi Anna 2,700 Ft 2 430 Ft
A Hamasz fia Moszab Hasszán Juszef 3,490 Ft 3 141 Ft
Magyarok Európában Csóti György 3,500 Ft 3 150 Ft
Uz Bence Nyirő József 2,600 Ft 2 340 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^