Karácsony

 - Gyógyító Szentek

Gyógyító Szentek

Könyv
Éghajlat könyvkiadó kiadó, 2011
252 oldal, Kemény kötésű fűzött egyéb nagy méret
ISBN 9789639862296
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
A GYÓGYÍTÓ SZENTEK című könyvből többek között választ kaphatunk az alábbi kérdésekre is:

- Ki volt Szent Pantaleon?
- Miért a fogfájósok védőszentje Apollónia?
- Miért imádkoznak a ferencesek már nyolcszáz éve minden nap Rókushoz?
- Hol alapított kórházat Piroska, Szent László királyunk leánya?
- Miért tiszteli a világ hosszú évszázadok óta Árpád-házi Szent Erzsébetet?


A gyógyító szentek életéről szóló írásokat, a velük kapcsolatos irodalmi, képzőművészeti alkotásokat tartalmaz ez a könyv.

Az összeállításnak nem volt, nem is lehetett célja a szinte megszámlálhatatlan gyógyító szent életének történeti igényű feldolgozása, sokkal inkább a figyelemfelkeltés, az igényesen szórakoztató ismeretterjesztés, egyfajta szellemi kalandtúra a gyógyítás, a vallás és a művészetek birodalmában.

A kiadványt lapozgatva részleteket olvashatunk a kódexek lapjain vagy éppen a néphagyomány által megőrzött régi imádságokból ugyanúgy, mint Dávid zsoltáraiból vagy a későbbi korok irodalmából, Dante, Janus Pannonius, Balassi, Ady, Babits, Kassák költeményeiből.

Láthatunk sok száz éves és újabb kori ikonokat, festményeket, szobrokat (többek között Fra Angelico, Bosch, Dürer, Veronese, Tiziano, Egry József, alkotásait), hallgathatunk zenei részleteket a Bakócz-graduáléból, görög imádságokat, Kájoni János himnuszait, szerepel a válogatásban Vivaldi Páduai Szent Antal tiszteletére komponált hegedűversenye, Liszt Szent Kristóf legendája, spirituálé és nápolyi dal egyaránt.

Hívőkhöz és nem hívőkhöz, egészségesekhez és betegekhez – mindenkihez szól ez az esztétikus és a hitéletet is segítő kiadvány, hiszen ha betegek vagyunk, fontos tudnunk, hogy kikhez forduljunk a lelkünk megerősítésért.

A gyógyító szentek és a művészetek mindenki számára vigasztalást nyújtanak.

*
A „Gyógyító Szentek” című ezen rendkívül tetszetős és tartalmas kiadványt a valaha gyógyítást is végző szentek életéről szóló írások, a velük kapcsolatos irodalmi, képzőművészeti alkotások iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 4 990 Ft
Internetes ár: 4 990 Ft
A honfoglalók műveltsége Sudár Balázs (szerk.) 3,499 Ft 3 150 Ft
Gellén Gergely orvosságos könyve - 1680 Gellén Gergely 2,800 Ft 2 520 Ft
Ma még nem nevettem Bagdy Emőke Pap János 3,150 Ft 2 835 Ft
Magyar-Latin közmondásszótár Margalits Ede - Kovács Erzsébet 1,990 Ft 1 791 Ft
A gyógyítás szakralitása Csókay András, Czakó Gábor, Kellermayer Miklós... 4,000 Ft 3 600 Ft
Ha velem jössz, veled megyek Molnár Miklós 2,400 Ft 2 160 Ft
Kezdő haláltánc Kalász Márton 1,800 Ft 1 620 Ft
Lándzsa és bárd (könyv+CD) Varga Tibor 4,990 Ft 4 491 Ft
Káldeától Ister-Gamig I-II-III. Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Az erdélyi népművészetek albuma Podhorszky-Pálfi Sándor 1,250 Ft 1 125 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^