Úti,ízek,térkép

Fucskár Ágnes Fucskár József - Háromszék és Barcaság

Háromszék és Barcaság

Fucskár Ágnes Fucskár József

Könyv
2010
176 oldal, Kemény kötésű fűzött egyéb nagy méret
ISBN 9789632971698
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Fucskár Ágnes Fucskár József - Hungarikumok könyve
Fucskár Ágnes Fucskár József - Népi építészet és népi kultúra a Kárpát-medencében
Fucskár Ágnes Fucskár József - Máramaros
Fucskár Ágnes Fucskár József - A történelmi Magyarország
Fucskár Ágnes Fucskár József - Udvarhelyszék
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 000 Ft
Internetes ár: 3 600 Ft
A szűkebb értelemben vett Székelyföld fogalmán ma Erdély délkeleti részén elterülő, székelyek által lakott vidéket értjük. A történelmi Székelyföld 1437-től 1876-ig öt széket - Udvarhelyszék, Csíkszék, Háromszék, Marosszék és Aranyosszék - foglalta magába, amelyből az első négy szorosan illeszkedett egymáshoz, csupán Aranyosszék különült el területileg Torda és Nagyenyed között.

A székelység a szorosan vett Székelyföldnél jóval nagyobb területen szóródik szét. A szász Királyföld, a Barcaság (Brassó vidéke), Küküllő vármegye és az egykor Torda vármegyéhez tartozó Felső-Maros mente magyarsága szintén jórészt székely eredetű.

Szerzőpárosunk, FUCSKÁR ÁGNES és FUCSKÁR JÓZSEF ATTILA a „Hargita” című albumuk után részletesen bemutatja a Székelyföldet és környékét az épített örökségen, a tájakon és az emberek mindennapi életén keresztül.

Ez a kötetük a HÁROMSZÉKRŐL és a BARCASÁGRÓL próbál minél teljesebb képet adni az olvasó számára.

*
A „Háromszék és Barcaság” című ezen kiadványt Erdély páratlan szépségei, adott esetben a Háromszék és a Barcaság települései, népei, élete és kultúrája iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Kalotaszeg - Székelyföld kapujában.
Magyarország rejtőzködő kincsei.
Magyarország.
Szászföld.
Háromszék és Barcaság.
Udvarhelyszék.
Aranyosszék, Marosszék és az Erdélyi-érchegység.
Csík és a moldvai csángó vidék. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 4 000 Ft
Internetes ár: 3 600 Ft
Az összmagyar eszme Bartis Ferenc 2,800 Ft 2 520 Ft
Tavaszi és húsvéti ötletek Gulázsi Aurélia (szerk.) 1,195 Ft 1 076 Ft
Tűzözön Kékkői László 2,500 Ft 2 250 Ft
Az én rendszerváltásom - megmondtam százszor Szuhay Balázs 1,200 Ft 1 080 Ft
Eleven örökség Dr. Koháry Erzsébet (szerk.) 4,500 Ft 4 050 Ft
Idők szorításában Bodonyi Ilona 2,800 Ft 2 520 Ft
A fény festője Turonyi István 1,500 Ft 1 350 Ft
Pártházból börtönbe Zuschlag János - Szalai Vivien 2,990 Ft 2 691 Ft
Rák-könyvecske vagy útmutatás az okossággal ellenkező gyermeknevelésre Salzmann Christian Gotthilf 2,990 Ft 2 691 Ft
A kiválóság tíz titka Denis Waitley 2,490 Ft 2 241 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^