Filozófia

Szabó G. Zoltán - Kölcsey Ferenc

Kölcsey Ferenc

Szabó G. Zoltán

Könyv
Kalligram kiadó, 2011
258 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9788081014260
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szabó G. Zoltán - Kölcsey Ferenc
Szabó G. Zoltán - Kölcsey Ferenc
Szabó G. Zoltán - Kölcsey Ferenc
Szabó G. Zoltán - Kölcsey Ferenc
Szabó G. Zoltán - Kölcsey Ferenc
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
Kölcsey Ferenc nevéről természetesen mindenekelőtt a Himnusz szokott eszünkbe jutni. Ő volt nemzeti himnuszunk szövegének költője. Akik többet tudnak felőle, azoknak az is közismert igazság, hogy Martinovicsék után és Petőfi-ék fellépte előtt, tehát ama sokszólamú fél évszázadban, a magyar romantika korszakában Kölcseyt tekinthetjük a magyar irodalom leghaladóbb költőjének.

Szerepe legalább annyira beletartozik a kor politikatörténetébe, mint irodalomtörténetébe. De még azt is szokás tudni róla, hogy a rendszeres magyar irodalmi kritika egyik előkészítője. Az irodalmi főszereplők közé tartozik.

Filozófiailag Kant idealizmusa és D’Holbach materializmusa közt hányódik. Ama ritka nemesi elmék közé tartozik, akik teljesen szakítani tudtak a feudális szemlélettel, és következetesen a polgári Magyarországot készítik elő.

Nem retteg a forradalomtól, sőt megbélyegzi azokat, akik félnek az erőszakos változástól. Közben azonban jól látja, hogy a haladó nemesség sem ért mindenben egyet vele. Innen származik újra meg újra feltörő pesszimizmusa. Fél a nemzethaláltól, amelynek képe újra meg újra megjelenik a költészetében.

Ez a költészet a hangjában és a stílusában mindvégig sok rokonságot mutat a Kazinczy féle szentimentalizmussal, de egyre jobban közeledik a népköltészethez is, és a romantika pátoszához is. Amikor összebarátkozik Kisfaludy Károly-ékkal, lényegében a programszerű romantikával köt szövetséget, és Vörösmartyban felismeri az igazi nagy költőt.

A kritikáiban oly magas mércéjű, nemegyszer igazságtalanul szigorú és elutasító Kölcsey a Csongor és Tünde előtt leteszi a fegyvert: ezt remekműnek ismeri el.

Szüntelenül világirodalmi távlatokban látott és gondolkozott. Nem maradt el a világirodalom újdonságaitól. Walter Scottot eleve nagyra becsülte, kedvelte Bulwert, majd elismerően írt a francia romantika főalakjáról, Victor Hugóról. Tehát világirodalmi tájékozódásban is csatlakozik a romantikához, amellyel a költészete is azonosul.
*
SZABÓ G. ZOLTÁN ezen hiánypótló kötete nem pusztán a szorosabb értelemben vett Kölcsey életrajzra, hanem a szükséges művelődéstörténeti háttér megteremtésére is törekszik, tárgyalva természetesen a műveket illető meglepően sok és lényeges új információt.

*
A „Kölcsey Ferenc” című ezen kiadványt a klasszikus magyar szerzőket népszerűsítő sorozat 2011-ben kiadott újabb darabja iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, amely Kölcsey Ferenc életművét tárja az olvasók elé, és amely nem pusztán a szorosabb értelemben vett életrajzra, hanem a szükséges művelődéstörténeti háttér megteremtésére és érzékeltetésére is törekszik. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 250 Ft
Egészségedre! Scur Katalin 990 Ft 891 Ft
Naplójegyzetek Erzsébet királyné görög felolvasójától Konstantinos Christomanos 3,490 Ft 3 141 Ft
Barátaim, akik besúgóim is voltak Györe Balázs 2,500 Ft 2 250 Ft
Virágszál Fábián Janka 3,999 Ft 3 600 Ft
Vissza a magyar útra Bognár József 1,400 Ft 1 260 Ft
Az önszuggesztió gyakorlata Emil Coué 1,650 Ft 1 485 Ft
Az asszimiláció kora a magyar irodalomban 1867-1914 Farkas Gyula 3,900 Ft 3 510 Ft
Evolúció a valóság szempontjából Rudolf Steiner 1,900 Ft 1 710 Ft
Még nincs vége Serfőző Simon 2,000 Ft 1 800 Ft
Elmenni messze - Going far away Kormorán Memory Band 4,400 Ft 3 960 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^