Irodalom

Passuth László - Medúzafej

Medúzafej

Passuth László

Könyv
Athenaeum kiadó kiadó, 2011
656 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9789632931494
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Passuth László - Medúzafej
Passuth László - Fekete bársonyban ANTIKVÁR
Passuth László - Esőisten siratja Mexikót
Passuth László - Tört királytükör ANTIKVÁR
Passuth László - Sasnak körme között
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
PASSUTH LÁSZLÓ (1900-1979) író, műfordító, Passuth Krisztina művészettörténész édesapja. 1901-ben a családja Kolozsvárra költözött, középiskoláit is itt végezte. 1920-ban került Budapestre.

Jogi diplomát szerzett a szegedi egyetem jogtudományi karán. 1919 és 1950 között banktisztviselőként dolgozott, majd 1950-től 1960-ig, nyugdíjba vonulásáig az Országos Fordító Iroda szakfordítója volt.

Írói művei az 1920-as évek közepétől több folyóiratban (Nyugat, Szép Szó, Magyar Szemle, Jelenkor, Válasz stb.) jelentek meg. Első, „Eurázia” című regényét 1937-ben adták ki. Ezután számos regényt írt, alapos filológiai felkészültséggel, kivételesen kifinomult és művészi stílusban. Manapság az irodalombarátok ellentmondásosan ítélik meg, időnként fellángol a vita könyveinek az olvasmányosságáról.

Első nagy sikere az „Esőisten siratja Mexikót” című regénye volt 1939-ben. 1945-ben a Magyar PEN Club főtitkárává választották. Ezt a tisztségét egészen 1960-ig töltötte be, ám 1948 és 1957 között csak formálisan, háttérbe szorítva, mivel 1948-ban kizárták a Magyar Írók Szövetségéből.

Számos nyelvből fordított, 1956-ig csak fordításai jelenhettek meg. 1956-tól visszatért a magyar irodalmi életbe, de csak a tűrt kategóriában, viszont számos műve jelent meg külföldön. Életrajzi, művészettörténeti írásai itthon is a legolvasottabb művek közé tartoztak.

A „Medúzafej” című kötetben Passuth a már-már kalandregényszerű történet elmondásával az alkotó embert is bemutatja: állomástól állomásig viszi az olvasót az életmű belső síkjain. Michelangelo Merisinek vagy Amerighinek – akit Caravaggio néven ismert meg a világ – kalandos élettörténetét meséli el ebben a késői regényében.

Legfőképp a XVI-XVII. század fordulóján élt festő személyisége, természetének kettőssége érdekelte az írót, aki a korabeli Itálián és Máltán kalauzolja végig olvasóját, megismerteti az ispotályos lovagrend belső életével, és megkísérli megválaszolni a kérdést, hogy kortársai miért tekintettek oly gyanakvón a mára vitathatatlanul elismert festőóriásra.

Caravaggio már gyermekkorában kivételes tehetségnek ígérkezik, s miután egy milánói festő mellett megismerkedik a művészet mesterségbeli elemeivel, igen fiatalon önállósítja magát. Folyton új helyekre és helyzetekbe sodródik, Milánóból Rómába kerül, egyik pártfogótól a másikhoz. Közismert, divatos, keresett festő lesz, munkáiért versengenek a megrendelők.

Közben ellenállhatatlanul vonzza a kocsmák, sikátorok, utcák és terek népe, főleg a vele egykorú fiatalság, sőt: a játék – a kocka, a kártya és labda – divatja és szenvedélye is erősen hatalmába keríti. Valószínűleg a játék izgalmában sodródik nehéz helyzetbe is: egy fiatalembert szíven talál a szúrása. Kelemen pápa Rómájából menekülnie kell, átmeneti menedék után Máltában köt ki, ahol lovaggá ütik, s ahonnan ugyancsak távozni kényszerül.

Hányatott életét végül a nápolyi spanyol alkirály képszerző buzgalma fordítja tragédiába: mondvacsinált ürüggyel letartóztatják, a holmiját hivatalos cinkossággal elrabolják. A megviselt szervezetű és idegrendszerű Caravaggio nem bírja ki a megrázkódtatást...

*-
A „Medúzafej” című ezen kiadványt a Michelangelo Merisinek vagy Amerighinek – akit Caravaggio néven ismert meg a világ – kalandos élettörténete, a festő személyisége, természetének kettőssége, az ispotályos lovagrend belső élete iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik arra a kérdésre is választ kaphatnak, hogy kortársai vajon miért tekintettek oly gyanakvón a mára vitathatatlanul elismert festőóriásra.
*
Ajánlott még:

*
A Bíborbanszületett.
Esőisten siratja Mexikót.
Hétszer vágott mező I-II.
Sárkányfog.
Tört királytükör.
Ravennában temették Rómát.
A lombard kastély.
Sasnak körme között. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 990 Ft
Internetes ár: 3 591 Ft
Miért? Gy. A. 1,990 Ft 1 791 Ft
Erdély legszebb középkori templomai Horváth Zoltán György - Gondos Béla 3,990 Ft 3 591 Ft
A szeretet túlcsordulása Jókai Anna 3,990 Ft 3 591 Ft
Turáni regék és mondák a világ teremtéséről Baráthosy-Balogh Benedek 2,500 Ft 2 250 Ft
Fehérvár - fehér folt? Kiss Erika Mária 1,990 Ft 1 791 Ft
Honvágy egy ősz után v. Ország György 3,999 Ft 3 600 Ft
A magyar sámánizmus - A táltos Róheim Géza 1,900 Ft 1 710 Ft
A Hattyú csillagkép kulcsa Andrew Collins 4,990 Ft 4 491 Ft
Magyarok Európában Csóti György 3,500 Ft 3 150 Ft
Hungarian military flags - Magyar hadizászlók Somogyi Győző 2,990 Ft 2 691 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^