Filozófia

Suhai Pál - Bábeli adományok

Bábeli adományok

Suhai Pál

Könyv
Napkút kiadó kiadó, 2011
256 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789632631912
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Suhai Pál - Bábeli adományok
Suhai Pál - Bábeli adományok
Suhai Pál - Bábeli adományok
Suhai Pál - Bábeli adományok
Suhai Pál - Bábeli adományok
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 241 Ft
Mózes I. k. 11. fejezetének elbeszélése szerint Noé utódai, akik még mind egy nyelvet beszéltek, Sineár földjére mentek és ott egy várost, meg egy olyan tornyot akartak építeni, amelynek a csúcsa az égig érjen. Isten azonban meghiúsította a törekvésüket és megbüntette őket az elbizakodottságukért azáltal, hogy a nyelvüket összezavarta, úgyhogy nem értették meg egymást és elszéledtek a földön.

A városnak Bábel volt a neve. A monda egy babilóniai csonka toronyhoz fűződik, amely óriási méreteivel olyan benyomást tett, hogy olyan embereknek a műve, akik semmitől sem riadtak vissza.

Sokan abban a nézetben voltak, hogy a Bábel tornya alatt a Belus temploma értendő, amely Babilónia leghatalmasabb építményei közé tartozott. Hérodotosz szerint, aki még látta, négyszögű épület volt, amelynek minden oldala 2 stádium hosszú. A közepén állott egy nyolcemeletes torony, amelynek csúcsára lépcsők vezettek föl. A legfelső emeleten a szentély volt, amely Diodorus szerint csillagvizsgálóul is szolgált.

Ezt a Belus-templomot sokan azonosították a Hilla-helységtől 9 km. délre fekvő Nimrud nevű romokkal, amelyeket újabb időkben ismételten kikutattak és leírtak.

„Bábel” értelme J. G. Hamann, a XVIII. századi jeles német gondolkodó szerint nem meríthető ki az egekbe törő ember büntetésének magyarázatával. Isten ugyanis - a nyelvek „összezavarásával” - a többnyelvűséget, egyszersmind lehetőséget is adott az emberek kezébe (szájába), a párbeszéd, a megértés, a Másikra való nyitottság lehetőségét.

Mintha a kinyilatkoztatás eme olvasatával SUHAI PÁL is birtokába jutott volna valami titoknak, amit (a beszélgetés létteremtő funkcióját) manapság oly kevesen igyekeznek megérteni. E kötet meglepően tág horizontú (Gorgiásztól Lévinasig, Batsányitól Deák Lászlóig, a szociográfiaitól a hermeneutikai kérdésfelvetésig ívelő) esszéi-irodalmi levelei bármilyen témáról szóljanak is, végső soron ezt a gondolatot variálják, ebből indulnak ki, miközben a szerző életébe is bepillantást engednek, egyéni látásmódját és stílusát is megcsillantják.

A fenti értékválasztás alapján tűnnek csak ki igazán (irodalmi) közéletünk neuralgikus pontjai: a szűkkeblűség, a bezárkózás és következményeik. Nem csoda, ha e kötet írásai a fenti megnyilvánulásokat az éppen zajló információs forradalom lehetőségeivel szembesítve, groteszk valójukban is mutatják.

A szerző műfajválasztása, az irodalmi levél művelése, miközben „a hiányzó kritikai visszhang pótlására” is alkalmat ad, szinte a pedagógiai célzatosság igényével tárja az olvasó elé a párbeszédre való készség fontosságát.

Egyúttal annak példáját is nyújtja, hogy egy kor meghatározó kommunikációs eszközei miként formálhatják a maguk képére még az egyébként autonómiára törekvő irodalmi beszédmódokat is.

*
A „Bábeli Adományok” című ezen irodalmi esszékötetet azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik okulva a kötet tanulságaiból a párbeszédre való készség fontosságát kiemelkedőnek tartják, és a kommunikáció, a beszédmód és a stílus figyelemmel kísérését is remélhetőleg majd feladatuknak érzik a társadalmi és a magánéletben egyaránt. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 241 Ft
Arcodat keresem Szabó Ferenc SJ 1,800 Ft 1 620 Ft
Trianon Zenés történelmi játék 2DVD 1CD 1KÖNYV Koltay Gábor 7,990 Ft 7 191 Ft
Mert egyszer meghalunk Atul Gawande 3,970 Ft 3 573 Ft
Válság - Gazdaság - Világ Csaba László 3,990 Ft 3 591 Ft
Networking Devora Zack 3,450 Ft 3 105 Ft
Mé piros a gólya csőre? Burány Béla 7,700 Ft 6 930 Ft
Bemutató Kiszely Gábor 1,980 Ft 1 782 Ft
Illik tudnom, mert magyar vagyok Mátyás Szabolcs 2,700 Ft 2 430 Ft
Az üzletkötés művészete Donald J. Trump és Tony Schwartz 3,790 Ft 3 411 Ft
Mesés földrajz óvodásoknak és kisiskolásoknak Mátyás Szabolcs 3,200 Ft 2 880 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^