Filozófia

Wolfgang Kuhn - Állat és angyal között

Állat és angyal között

Wolfgang Kuhn

Hogyan tette tönkre a biológia az emberképet

Könyv
Kairosz kiadó, 2007
240 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789636620387
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Wolfgang Kuhn - Állat és angyal között
Wolfgang Kuhn - A darwinizmus buktatói
Wolfgang Kuhn - Állat és angyal között
Wolfgang Kuhn - A darwinizmus buktatói
Wolfgang Kuhn - Állat és angyal között
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 870 Ft
„Az embert csak az egész élővilágban való egyszeriségének és különleges helyzetének megfontolása tudja megvédeni önmaga elpusztításától.”

Mik is vagyunk mi, emberek?
• Félresikerült állatok, akiknek megadatott az a nagy „szerencse”, hogy saját elmúlásukat előre látva kell leélni az életüket?
• Többek vagyunk-e valójában az egyszerű „szénkupacoknál”, vagy egy gondolkodó hústömegnél?
• Hogyan gondolkodjunk magunkról?

Sokszor vetődhet fel bennünk hasonló kérdésözön, mint ahogy évezredek óta töri az emberiség ilyesmiken is a fejét, és a szerző is ezt teszi.
*
WOLFGANG KUHN (1928-2001) képzett biológia professzor volt a saarbrückeni egyetemen. Írásaival először a „Darwinizmus buktatói” című munkáján keresztül ismerkedhettünk meg itthon. Ezúttal újabb könyvét (2007) vehetik kezükbe az olvasók, amely az „Állat és angyal között” címet viseli. Most nem a biológia adja főként a könyv gerincét, hanem a filozófia és a logika, hiszen a szerző filozófus is volt.

Érdekes kérdéseket vet fel ebben a kötetében Kuhn. Mint biológus természettudós eleve bizonyítatlannak és bizonyíthatatlannak tartja a darwinizmust. Megállapítja, hogy szabad a tudományban megfontolásokat tenni, de a megfontolásokat tudományosan bizonyított tételként eladni – mint „bestsellert” – tudománytalan. A szerző meggyőzően állítja, hogy nem továbbfejlődött állati agy az emberé, hanem önálló, a beszédre, gondolkodásra, önkifejezésre tervezett és megalkotott szerv, az „ismert világegyetem legbonyolultabb rendszere.”

• Vajon tényleg csak egyszerű csupasz majmok lennénk?
• Miben különbözünk az állatoktól?
• Miért nem beszél a majom?
• Van-e az állatoknak hagyománya?

Kuhn rendíthetetlen lelkesedéssel és meggyőző erővel mutatja be azokat az evolúciós nézeteket, amelyek az embert, mint szellemi lényt, puszta hússá degradálják, és amelyek az emberképet teljes torz irányba sodorják. Az abortusz, a szervkereskedelem, a gén- és embriómanipuláció, a béranyaság mind-mind következményei a modern (biológia) tudomány embert lealacsonyító törekvésének.

Sajnálattal állapítja meg Kuhn, hogy egész másfajta gondolkodást várhatunk el attól, aki magát (és embertársait) szellemi lénynek tartja, mint attól, aki csupán egy fejlődésében „félresiklott” majomnak gondol bennünket.

Természetesen szót ejt a vallásról is. Kuhn úgy tartja, hogy ahol ember él, ott van művészet, vallás, filozófia és állam. Ráadásul, ha ősibb formában is, de kezdetektől az ember sajátja mindez. Bár a keresztény szemléletre való utalások a könyvben is megjelennek, a vallási felhangok nem tolakodóak, a stílust döntően a racionális érvelés jellemzi.

A könyv jól érthető, választékos és lendületes, a fordítás pedig (Kerényi Dénes munkája) igényes. A kötet tipográfiája és kivitele ízléses, a fehér színű borítón a Lascaux-i barlang bivalyábrázolását és mellette Giottó: Tondó angyallal című mozaikjának részletét láthatjuk, az ember elidegeníthetetlen szellemi, művészi és mágikus természetének bizonyítékaként.

A kötetet belül huszonegynéhány, többnyire egész oldalnyi fekete-fehér fotóillusztráció és néhány ábra díszíti, képaláírásokkal. Ezek segítik többek között a szövegben is említett képekről való gondolkodást, és vizuálisan is változatosabbá teszik a művet, ami különösen egy ilyen filozofikus hangvételű alkotás esetén manapság nem elhanyagolható szempont.

Összefoglalóan elmondhatjuk, hogy Wolfgang Kuhn könyve karakteresen jelenít meg egy a tudományos közgondolkodásban kisebbségi, Magyarországon jóformán alig ismert állásfoglalást, így a kötet kuriózumként is értékes.

Olvassa el bátran mindenki ezt a könyvet, mert lebilincselő stílusban, könnyen érthető formában kaphatunk képet önmagunkról, egy olyan ember tollából, aki természettudósi mivolta ellenére sem ódzkodik a mélyebb tartalmú filozófiai kérdések logikus és ésszerű megtárgyalásától.

*
Az „Állat és Angyal Között” című ezen kiadványt mindenkinek, de bizonyos tekintetben főként azoknak a biológiát és filozófiát kedvelő olvasóinknak ajánljuk, akik ebben a kötetben arra keresik a választ, hogy a biológia hogyan tette tönkre az emberképet, majd olyan kérdéskörök iránt is érdeklődnek, mint a fajok eredete, az evolucionizmus, a darwinizmus és újdarwinizmus, az emberi agytevékenység és a tudat kapcsolata, a nyelvhasználat és az állatok hangmegnyilvánulásai, az ember eredendően vallásos lény jellege, a „politikában alkalmazott biológia”, melyet a nemzeti szocializmus váltott iszonyatos valósággá, a darwinizmus emberképre gyakorolt hatása, és annak következményeiről szóló huszadik század végi viták, az ember, mint kultúraépítő faj sajátos biológiai és intellektuális vonásai stb. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 870 Ft
Árpád pajzsa Mikos Éva 3,200 Ft 2 880 Ft
A Globális elme és a civilizáció felemelkedése Carl Johan Calleman Ph.D. 4,990 Ft 4 491 Ft
A férfi útja I. Richard Rohr 1,900 Ft 1 710 Ft
A biológia története Thomas Junker 1,600 Ft 1 440 Ft
Nimród gyűrűje és Piliscsillag, Napcsillag a két könyv együtt kedvezőbben Gönczi Tamás 15,980 Ft 14 382 Ft
Naplóm 1914-1918 Nemes-Tóthi Nemestóthy Szabó Béla 5,300 Ft 4 770 Ft
Lépéselőny - Tanulj meg tanulni! Lantos Mihály 1,990 Ft 1 791 Ft
Agykontroll mesterfokon José Silva 2,150 Ft 1 935 Ft
Álarc és koszorú Hamvas Béla 3,990 Ft 3 591 Ft
Magyar Szentek Csarnoka Buzády Tibor 4,200 Ft 3 780 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^