Történelem

Hóman Bálint - A székelyek eredete

A székelyek eredete

Hóman Bálint

Könyv
Attraktor kiadó, 2011
103 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789639857629
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Hóman Bálint - Történetírás és forráskritika I-II.
Hóman Bálint - Szent István
Hóman Bálint - A magyar hún-hagyomány és hún-monda
Hóman Bálint - A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése
Hóman Bálint - A magyar városok az Árpádok korában
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
HÓMAN BÁLINT szerző (Budapest, 1885. december 29. – Vác, 1951. június 2.) történész, egyetemi tanár, kultúrpolitikus, az MTA tagja (levelező 1918, rendes 1929, igazgató 1933–1945).
*
Elmélete szerint az erdélyi székelység nagyobb zárt tömegben megtelepedő ősfoglaló nép vagy törzs volt. Ők voltak Erdély egyedüli honfoglalói. Nemzetiségükre nézve azt vallja, hogy a székely nép a magyartól különböző, de a magyarral rokonnak, azzal együtt hun származásúnak tartott önálló nép, vagy törzs volt.

„A székelyek voltak - az adományos birtokosokkal, s a királyi vármegyei szervezethez tartozó népelemekből kiemelkedő erdélyi magyar nemességgel, a telepes szászokkal és a földesúri joghatóság alatt élő oláh pásztorokkal szemben - Erdély egyedüli honfoglalói”.

Ez a könyv először 1921-ben, a német nyelvű kiadása 1922-ben jelent meg. Jelen kiadás alapjául a Hóman Bálint munkái I. Magyar középkor című 1938-ban kiadott kötet szolgált. Ez a 2011-es kiadás érintetlenül közli az eredeti szövegeket. Az Attraktor kiadó sem az egykori szóhasználaton, sem a mondaszerkesztésen nem változtatott, csak a nyilvánvaló elírásokat és nyomdahibákat javította.

Hóman Bálint a múlt század elejének kutatási forrásai és megbízható eredményei alapján a székelyek eredetével kapcsolatban ebben a kis kötetben az alábbi három kérdésre igyekszik választ adni:

• Ősfoglalók vagy királyi telepítvényesek voltak-e a székelyek?

• Magyarok vagy idegen nemzetiségűek voltak-e? és

• Mikor szálltak meg Erdélyben, illetve Magyarország területén?

„A székely név a népnek saját maga használt neve volt, amelyet az egykorú bizánci és nyugati krónikások éppúgy nem ismertek, mint a magyarok magyar, a kunok kun nevét”...

„A történettudomány megerősíti és történeti ténnyé emeli a székelység hún hagyományát, az egykori Attila birodalmához, majd a hatalmas avar birodalomhoz tartozó valamelyik hún-török törzstől való származását, a magyar honfoglalástól független, annál korábbi idő óta folytonos, ma már tizenegy százados erdélyi foglaló birtokosságát, a magyar nép hún-török (bolgár) elemeivel közeli etnikai és az egész magyar néppel való kulturális rokonságát, és az ennek következtében történt gyors és tökéletes megmagyarosodását”.

A székelyek eredete ebben a kötetben az alábbi TARTALOM szerint követhető nyomon:

- Hóman Bálint: A SZÉKELYEK EREDETE;

FÜGGELÉK:
- Erdélyi László: A székely eredetkérdés megoldásának szempontjai;

- Hóman Bálint dolgozatai:
A SZÉKELY EREDETKÉRDÉSHEZ;
A MAGYARSÁG MEGTELEPÜLÉSE;
SZÉKELYEK.

*
„A Székelyek Eredete” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a székelyek eredetét a múlt század első felének történelmi szemlélete, a neves történész Hóman Bálint megközelítési módja, a FÜGGELÉK gazdag ismeretanyaga iránt is érdeklődnek, és lehetőleg elolvassák Erdélyi László bencés szerzetes, egyetemi tanár ugyanilyen című 1918-as első kiadású könyvét is, amelyet az Attraktor kiadó szintén 2011-ben jelentetett meg.
*
Ajánlott még:

A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése.
Szent István.
A székelyek eredete.
A Magyar Királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában.
Történetírás és forráskritika I-II.
A magyar városok az Árpádok korában.
A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig.
Magyar középkor I-II.
A magyar hún-hagyomány és hún-monda. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 900 Ft
Internetes ár: 1 615 Ft
Mit üzen a Pilis? Szőnyi József 3,600 Ft 3 240 Ft
Az asztrológia mítosza H.G. Bittner 2,300 Ft 2 070 Ft
Hunyadi - A mennydörgés kapuja - ötödik könyv Bán Mór 3,500 Ft 3 150 Ft
Idézetvadász II. Koncsek Krisztián 2,490 Ft 2 241 Ft
Van-e élet a halál után? - Honfoglalás avagy besompolygás? - Kilátásaink a 98-as választások után Práczki István - Tóth János 600 Ft 540 Ft
Trianon 100 - Magyar Kártya Hajnal és Legend 1,990 Ft 1 791 Ft
Sámánművészet Hoppál Mihály 3,999 Ft 3 600 Ft
Magyar szaknyelvek a Kárpát-medencében Szerk.: Bódi Zoltán, Sz. Hegedűs Rita, Szőllősy-Sebestyén András 2,990 Ft 2 691 Ft
Újabb magyar ősmesék Bíró Lajos 4,990 Ft 4 491 Ft
Jézus titkos aktái Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^