Hagyomány

Hóman Bálint - Szent István

Szent István

Hóman Bálint

Könyv
Attraktor kiadó, 2012
180 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155257070
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Hóman Bálint - Történetírás és forráskritika I-II.
Hóman Bálint - A magyar hún-hagyomány és hún-monda
Hóman Bálint - Szent István
Hóman Bálint - A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése
Hóman Bálint - A magyar városok az Árpádok korában
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
HÓMAN BÁLINT szerző (Budapest, 1885. december 29. – Vác, /Váci Fegyház/ 1951. június 2.) történész, egyetemi tanár, kultúrpolitikus, az MTA tagja (levelező 1918, rendes 1929, igazgató 1933–1945). Fő kutatási területe a középkori magyar történelem volt. Szekfű Gyulával közösen több jelentős történelmi tanulmány, könyv szerzője. Kedvenc kutatási területe az éremtan volt.
*
I. (Szent) István király – születési nevén Vajk (Esztergom, 970-980 – 1038. augusztus 15.) az első magyar király. Uralkodása alatt a magyar törzsek szövetségéből kialakult fejedelemséget egységes, keresztény magyar királysággá alakította át. Ez 1028-tól az egész Kárpát-medencére kiterjedt.

Az általa meghirdetett új politikai irányvonalnak ellenszegülő törzseket fegyverrel vagy békés úton behódoltatta, a lázadásokat leverte. Az ezeréves magyar törvénytár az általa alkotott törvényekkel kezdődik. Az államszervezet kiépítésével párhuzamosan megszervezte a magyar keresztény egyházat, ezért ő és utódai viselhették az apostoli király címet. Magyarországon minden év augusztus 20-án I. István király szentté avatásának napját ünnepeljük.
*
Hóman Bálint ennek a kötetnek a bevezetőjében írta Szent Istvánról 1938 Karácsonyán, Budapesten:

„(...) Emlékét idézzük Szent István királynak, az apostolnak, az egyházszervezőnek, a népművelőnek és nemzetnevelőnek, az egységteremtőnek és nemzetformálónak, a törvényszerzőnek és államrendezőnek, az országépítőnek és honvédelmezőnek, az igaz bírónak és győzelmes hadvezérnek, vármegyék és városok alapítójának, a magyar életformák bevezetőjének és nagy nemzeti célok kijelölőjének, nemzetpolitikánk megalapozójának, s a magyar gondolat és a haladáseszme megtestesítőjének...”
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• 1. A nép;
• 2. Műveltség;
• 3. Az ősök;
• 4. Szomszédok;
• 5. Kelet vagy Nyugat;
• 6. A keresztény király;
• 7. Térítés és egyházszervezés;
• 8. Keresztény művelődés;
• 9. Közhatalmi szervezet;
• 10. Gazdasági és társadalmi átalakulás;
• 11. Ellenségek;
• 12. Az örökösök;
• 13. Szentkirály és szentkorona;

*
A „Szent István” című ezen kiadványt a neves történész államalapító királyunkkal kapcsolatos gondolatai, okfejtései iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, a szerző szavaival:

„Célom egy volt: az igazság szolgálata. Ha sikerült nagy királyunkról hű képet rajzolnom, célomat elértem.”
(Budapesten, 1938 Karácsonyán - Hóman Bálint)
*
Ajánlott még:

A magyarok honfoglalása és elhelyezkedése.
Szent István.
A székelyek eredete.
A Magyar Királyság pénzügyei és gazdaságpolitikája Károly Róbert korában.
Történetírás és forráskritika I-II.
A magyar városok az Árpádok korában.
A magyarság őstörténete és műveltsége a honfoglalásig.
Magyar középkor I-II.
A magyar hún-hagyomány és hún-monda. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 2 720 Ft
Vallás és hagyomány Mezei Balázs 2,790 Ft 2 511 Ft
Srapnel William Wharton 2,490 Ft 2 241 Ft
Pokoljárók Bökös Borbála 2,999 Ft 2 700 Ft
Piliscsillag, Napcsillag Gönczi Tamás 7,990 Ft 7 191 Ft
Riadó Duray Miklós 3,990 Ft 3 591 Ft
Nyelvünk aranyágya Czakó Gábor 2,800 Ft 2 520 Ft
Gerzson és Panka kalandjai Dézsi Csaba András 3,990 Ft 3 591 Ft
Kuruc világ I. - Vadrózsa és kard Nemere István 2,999 Ft 2 700 Ft
Életcserepek Faragó Imre 3,300 Ft 2 970 Ft
Fenntartható? Fejlődés? Lányi Gusztáv 2,900 Ft 2 610 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^