Politika

Borbándi Gyula - Magyarok az angol kertben

Magyarok az angol kertben

Borbándi Gyula

A Szabad Európa Rádió története

Könyv
Mundus kiadó, 2004
470 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9879638033992
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Borbándi Gyula - Magyarok az angol kertben
Borbándi Gyula - Magyarok az angol kertben
Borbándi Gyula - Magyarok az angol kertben
Borbándi Gyula - Magyarok az angol kertben
Borbándi Gyula - Magyarok az angol kertben
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 5 500 Ft
Internetes ár: 4 950 Ft
„Az újabb kori magyar történelem legismertebb és legsajátosabb vállalkozásainak egyike volt a Szabad Európa Rádió. A huszadik század második felében, főként a kommunista diktatúra évtizedeiben vitathatatlanul fontos szerepet játszott a magyar nép gondolkodásának és magatartásának alakulásában.

Alapítóinak szándéka szerint a hiányzó tájékozódási források pótlására, az önkényuralommal szembeni közvélemény erősítésére, valamint a szabadság visszatérésébe vetett hit és remény ébrentartására vállalkozott.

Magántársasági jellege ellenére az Egyesült Államok kormányának intézménye volt, az amerikai tömegtájékoztatási és hírverési rendszerbe illeszkedett be, a világ politikai megosztottsága és a hidegháború feltételei között működött. A müncheni magyar rádió különös sajátossága volt, hogy amerikaiak alapították és tartották fenn, központja Németországban működött, adótornyai onnan és Portugáliából sugározták a műsort, amelyet magyar emigránsok írtak és adtak elő Magyarországon és a határain túl élő magyaroknak.

Márai Sándor szerint ablak volt a Nyugat felé. Ezen át pillantott hallgatósága egy olyan világba, amelynek sok országában az emberek szabadságban és jólétben éltek.

Ebben a könyvben a SZER magyar osztálya munkájának felelevenítésére és a negyvenkét éven át sugárzott műsor felidézésére történik kísérlet. Harminchárom évig voltam a rádió alkalmazottja. Ennek előnyös következménye, hogy közvetlenül ismerem az események forrásait és összefüggéseit, a fontossági arányokat és sorrendet, valamint a cselekvő személyek nagy részét. Hátránya, hogy nehéz a történetet kívülállóként szemlélni és a tudományos igényű munkában ajánlatos távolságot megtartani. Törekedtem azonban az emberileg lehetséges elfogulatlanságra és tárgyilagosságra.

Ahol a személyes érdekeltség megvallása és a közvetlen élmények előadása szükségesnek látszott, az esetek többségében ezt külön jelzem. Forrásaim között az első helyen kell megemlítenem saját emlékeimet, megszakítás nélkül gyarapított dokumentum gyűjteményemet és sokesztendős kutatómunkám termékeit. Hasznomra voltak hajdani kollégáim információi, amelyek bővítették adatkészletemet, vagy megvilágítottak addig homályos részleteket.

Ezeket ezúttal köszönöm meg. Köszönettel tartozom a müncheni Magyar Intézet, a budapesti Országos Levéltár és a Magyar Távirati Iroda által nyújtott segítségért. Nem hagyhatom említés nélkül Antal László szerkesztő értékes tanácsait, javaslatait és eligazításait, valamint Thorma Edit támogatását, aki nemcsak a kézirat legépelésében és korrigálásában segített, hanem - személyes emlékeit felidézve - adataim ellenőrzésében is”.

*
A „Magyarok az Angol Kertben” című ezen kiadványt a Szabad Európa Rádió története és működése iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Mi is volt a Szabad Európa Rádió? A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 5 500 Ft
Internetes ár: 4 950 Ft
Katonaként is magyar Ács Tibor 3,990 Ft 3 591 Ft
Jé, Galla is ember! Galla Miklós 2,940 Ft 2 646 Ft
Fedák Sári és a Mészárosné háza Verrasztó Gábor 1,490 Ft 1 341 Ft
Adjátok vissza a hegyeimet! DVD Koltay Gábor 3,990 Ft 3 591 Ft
Az erdélyi renaissance Balogh Jolán 3,200 Ft 2 880 Ft
A magyarság 20.000 éves történelme 4. rész KÜLÖNSZÁM Hihetetlen Magazin 1,499 Ft 1 350 Ft
Ébredés - spirituális regény Szabó Judit 2,800 Ft 2 520 Ft
Erő a szeretethez Martin Luther King Jr. 3,500 Ft 3 150 Ft
Kelet Kapuja 3. - 2018. január-március Kelet Kapuja folyóirat 999 Ft 900 Ft
A tűzmadár fénylő emléke Czigány Lóránt - Czigány Magda 3,990 Ft 3 591 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^