Antropológia, Őstörténet

Czakó Gábor - Beavatás a magyar észjárásba

Beavatás a magyar észjárásba

Czakó Gábor

Könyv
2009
233 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789638712875
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Czakó Gábor - Eredeti magyar nyelvtan - ÚJ, BŐVÍTETT KIADÁS!
Czakó Gábor - Beavatás - Az országút szélén
Czakó Gábor - Hosszúalattság
Czakó Gábor - Nyelvédesanyánk
Czakó Gábor - Beavatás - Lépcső és szalmaszál
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 750 Ft
Internetes ár: 2 338 Ft
Esszékötet a magyar nyelvről, gondolkodásról...

CZAKÓ GÁBOR író, publicista, képzőművész. 1942-ben született, a prózai műfajok mindegyikében dolgozik, mostanáig közel 50 kötete jelent meg.

A nyelvrégészet CZAKÓ GÁBOR szerint új keletű tudomány, csupán az Egyesült Államokban művelik.

„Nagyban különbözik az etimológiától, a szavak eredetét kutató tudománytól. A nyelvész a külhasonlítás helyett belhasonlítást végez. Vizsgálatának tárgya a szavakban, a szólásokban, a kifejezésekben megőrződött szemléletmód és összefüggésrendszer” - mondta a közelmúltban megjelent kötet szerzője az MTI-nek.

Czakó Gábor elsősorban az úgynevezett belső nyelvszemlélet XIX. századi alapművére, Czuczor Gergely és Fogarasi János „A Magyar Nyelv Szótára” című munkájára támaszkodik. A 113 ezer szócikkből álló gyűjtemény legfontosabb fogalma a szógyök, amely körül kirajzolódik a gyökre épült szavak, szócsaládok ágas-bogas rendszere.

Ágas-bogas, ez például igen jellemző a magyar nyelvre. Az európai nyelvekben nincsenek is ikerszavak. A mieink ráadásul ellentétpárok, hiszen valami vagy ág, vagy bog, élő vagy halott, a sütés és a főzés között pedig alapvető konyhafilozófiai különbség feszül - mondta Czakó Gábor.

Az első magyar nyelvrégész szerint a nyelv ilyen jellegzetességeiből kibontható a beszélők észjárása, világszemlélete.

A magyar nagyjából 2400 gyökből építkezik. A nyelv ebből a gyökérzetből hajt ki. Szerves rendszer, amely az egészből kiinduló gondolkodásmódra utal. Példa erre a páros testrészeket jelentő főnevek - pl. kar, láb, fül - egyes számú használata, - mondta a szerző.

A magyar szókincs jelenleg közel egymillió szóból áll. A nyelv rendszere nyitott és demokratikus; a gyökökből szinte végtelen mennyiségben lehet új szavakat alkotni, amelyeket mindenki rögtön megért. Amikor először mondta egy sportriporter, hogy a csatár áthámozta magát a védőkön, akkor egy új kifejezést alkotott, mégis mindenki tudta, miről beszél - mondta Czakó Gábor.

Az azonnali megértést segíti egy további nyelvrégészeti lelet, a magyar nyelv szemléletessége, képisége. A beszélőben a dolgok megképlenek. Czuczor és Fogarasi az érzés, érzékiség fogalmát használja. A nyelvbölcselet XIX. századi nagyjai szerint a legtöbb magyar szó gyökere valamilyen érzésből fakadt hang kinyomata - mondta a szerző.

A nyelvrégészet alkalmas a más módszerekkel feltárt ismeretek gazdagítására, például elszegődhet segédtudománynak a történeti földrajz mellé. A magyar a hova kérdésre felelve a -ba és a -be, vagy a -ra és a -re helyhatározó ragot teszi a történelmi magyar szállásterületen fekvő települések neve után. A Kárpátokon, vagy a Lajtán túli települések esetében viszont általában csak a -ba, -be ragot használja, tehát mehetünk Őcsénybe, Kassára vagy Munkácsra, a Lajtán túl viszont csakis Párizsba, Londonba, Münchenbe utazhatunk - említ példát a nyelvrégészet alkalmazási területeire egy tanulmányában Czakó Gábor.

A nyelvrégész leletei nem holt maradványok, amelyeket a föld alól kell kiásni. Csak a szavakat kell megtisztítani a megszokás porától, és előtűnik mindaz, amit őriz és életben tart a nyelv - mondta a szerző az MTI-nek.
(Forrás: MTI)

--------------

A Kedves Olvasó az első magyar nyelvrégészeti kötetet tartja a kezében. A nyelvrégész a nyelv mélyére merül, de nem csupán a nyelvet, mint olyant kutatja, ahogy a régész sem a földet meg a vizet tanulmányozza, hanem a földben-tengerben lappangó emberi hagyatékot.

Mindketten leletekkel dolgoznak.

A leletek tények, ám értelmezésükhöz a nyelvrégésznek konyítania kell a nyelven kívül a néprajzhoz, történelemhez, valláshoz, mitológiához, s mindahhoz, amit a leletek megkívánnak. Szükség esetén segítségül kell hívnia ezeknek a tudományoknak a szakembereit is.

A régész kiássa a tárgyakat, illetve azok töredékeit, nyomait, a nyelvrégészet leleteit nem kell keresni. A szóbeszédben közszájon forognak, csak éppen valamiért elkerülte figyelmünket a bizonyos szavak és kifejezések sokasága, egymáshoz való viszonya, a szerkezetekben és egyéb nyelvi elemekben megőrződött értemények, hitemlékek, szokások, a világszemlélet, az észjárás, - és így tovább.

A nyelvrégész megtisztítja a szavakat - szólásokat a megszokás porától.

*
A „Beavatás a Magyar Észjárásba” című ezen kiadványt a szóbeszédben közszájon forgó nyelvrégészet leletei, az első magyar nyelvrégész munkássága iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 750 Ft
Internetes ár: 2 338 Ft
Magyar menóra Szunyogh Szabolcs 3,990 Ft 3 591 Ft
A hét beavatás Kaczvinszky József 2,500 Ft 2 250 Ft
Isten neve irgalmasság Ferenc pápa 2,999 Ft 2 700 Ft
Lélegezni a víz alatt Richard Rohr 2,450 Ft 2 205 Ft
III/III-as történelmi olvasókönyv 2 rész Kahler Frigyes 3,200 Ft 2 880 Ft
A feltámadt költő Németh László 2,300 Ft 2 070 Ft
A végtelen egyszerű Hoffmann Gergely 3,280 Ft 2 952 Ft
A megtalált kapcsolat Kozsdi Tamás 7,990 Ft 7 191 Ft
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép Kozsdi Tamás 6,500 Ft 5 850 Ft
Túl az idők jelein Járai Zsigmond Fodor István Parragh László 3,500 Ft 3 150 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^