Eredeti magyar nyelvtan - ÚJ, BŐVÍTETT KIADÁS!-Czakó Gábor-Könyv-Magánkiadás-Magyar Menedék Könyvesház

Magyar Menedék Könyvesház

Részletes kereső
Czakó Gábor - Eredeti magyar nyelvtan - ÚJ, BŐVÍTETT KIADÁS!

Eredeti magyar nyelvtan - ÚJ, BŐVÍTETT KIADÁS!

Czakó Gábor

Könyv
Magánkiadás kiadó, 2019
216 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155708039
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Eredeti ár: 3 300 Ft
Megtakarítás: 9%
Akciós ár: 2 990 Ft
Töltse ki az űrlapot
1 2 3 4 5
5.0 (1 vélemény alapján)
Leírás

Tankönyv a magyar nyelv gyökrendje alapján... Nyelvérzékünk és a Czuczor-Fogarasi Szótár alapján írja le a magyar nyelv lényegét a hangok jelentéshajlamától, a gyökökön és a toldalékokon át a mondatokig, nyelvünk észjárásáig. A magyar kb. 2305 gyök és néhány száz toldalék összekapcsolásával működő, s a mai napig fejlődő, beláthatatlan szókincsű, mégis kristálytiszta rendű szervesen építkező nyelv. Szervessége folytán szakkifejezései az élővilágból származnak: gyök, gyökér, törzs, ág, gyök- és szócsalád stb. Giuseppe Mezzofanti bíboros szerint: „A magyarok, úgy látszik, még nem is tudják, micsoda kincs lakozik a nyelvükben.” A Szerző szavaival élve: „Remélem, hogy a tanulók és a tanítók (...) élvezni fogják, hiszen anyanyelvünk, észjárásunk szellemével és valóságos természetével találkozhatnak benne.”

ÚJ, JAVÍTOTT, BŐVÍTETT KIADÁS!!!!

Tankönyv a magyar nyelv gyökrendje alapján...

Czakó Gábor Csaba (Decs, 1942. szeptember 14. –) a Nemzet Művésze címmel 2019-ben kitüntetett Kossuth-díjas író, publicista, képzőművész, a magyar katolikus újságíróképzés megszervezője. Dolgozott Antall József miniszterelnök tanácsadó testületében. A Magyar Művészeti Akadémia Irodalmi Tagozatának tagja (2007)...
*

Az „Eredeti magyar nyelvtan” nyelvérzékünk és a Czuczor-Fogarasi Szótár alapján írja le a magyar nyelv lényegét a hangok jelentéshajlamától, a gyökökön és a toldalékokon át a mondatokig, nyelvünk észjárásáig.
*
A 2019-es új, bővített kiadás Előszava:

Anyanyelvünk szókincsét, mélyszerkezetét, működését tudósok és költők sora vizsgálta a nyelvújítás és a reformkor idején. Eredményeik Alapján a Magyar Tudományos Akadémia megbízásából két tag: Czuczor Gergely és Fogarasi János tárta fel legalaposabban nyelvünk titkait, és mutatta be A magyar nyelv szótárában (1862-1874 - CzF). Eszerint a magyar kb. 2305 gyök és néhány száz toldalék összekapcsolásával működő, s a mai napig fejlődő, beláthatatlan szókincsű, mégis kristálytiszta rendű szervesen építkező nyelv.

Szervessége folytán szakkifejezései az élővilágból származnak: gyök, gyökér, törzs, ág, gyök- és szócsalád stb.

*
Idegenek a magyar nyelvről:

Polamus Amandus (1561-1610) Baselben élő humanista írta 1609-ben Szenci Molnár Albertnek a nyelvtana megjelenésekor: „Akadnak, akik kétségbe vonták, hogy a zabolátlan magyar nyelvet nyelvtani szabályokba lehetne foglalni. Te azonban kiváló munkáddal alaposan megcáfoltad őket.”
*
Krantz, S. Grover (1931-2002) amerikai antropológus: „A magyarországi magyar nyelv ősisége ugyanilyen meglepő lehet: átmeneti kőkori nyelvnek tartom, mely megelőzi az újkőkor kezdetét, a magyar az összes helyben maradó európai nyelvek közül gyakorlatilag a legrégibb.”
*
Ove Berglund svéd orvos és műfordító: „Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem, hogy a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke.”
*
George Bernard Shaw: „Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: Ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit.”
*
Sir John Bowring: „A magyar nyelv messze magasan áll magában. Egészen sajátos módon fejlődött, és szerkezetének kialakulása olyan időkre nyúlik vissza, amikor a legtöbb európai nyelv még nem is létezett. Önmagában, következetesen és szilárdan fejlődött nyelv, amelyben logika van, sőt matézis, erő, a hangzatok minden hajlékonyságával és alakíthatóságával... A magyar nyelv eredetisége még ennél is csodálatosabb tünemény!. Aki megfejti, isteni titkot boncolgat, annak is az első tételét...”
*
Giuseppe Mezzofanti bíboros (1724-1849): „A magyarok, úgy látszik, még nem is tudják, micsoda kincs lakozik a nyelvükben.”
*
A kötetben foglaltakat számos példa, játékos föladat, olvasmány, kép teszi elevenné. Az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• Előszó;
• Kik voltunk, kik vagyunk?
• Magyar észjárás - a beszéded te vagy!

• I. Hangok:
(1. Magánhangzók vagy önhangzók. 2. Mássalhangzók. 3. A magánhangzókról. 4. Hangzóilleszkedés. 5. Önhangzóink jelentés-hajlama. 6. Mássalhangzók. 7. Mássalhangzók jelentés-hajlama. 8. A rovásírásról. 9. Hasonulások. 10. Jelentés-hajlam és szóépítés.);

• II. A gyökökről: (1. A magyar nyelv rendjének alapelve. 2. A gyök. 3. Szónemzetségek. 4. Gyökök sarjadzása. 5. Gyökhangok és gyökelemek.);

• III. A szó: (1. Gyök- és szócsaládok. 2. Olvasmány egy gyökcsaládról. 3. Szótörzs. 4. Szóhangsúly. 5. Szavaink szemléletessége. 6. A szóalkotás további módjai. 7. A magyar és az idegen szavak megkülönböztetése.);

• IV. Szófajok: (1. Alapszófajok.);

• V. Toldalékok: (1. A toldalékok fajtái. 2. Képzők. 3. Mássalhangzói szóképzők. 4. Egyetlen hangból állók. 5. Összetett képzők. 6. Igeképzők. 7. Egyéb képzők. 8. Jelek. 9. Ragok.);

• VI. Igék és igeragok: (1. Az ige. 2. A létige. 3. Általános / személytelen igék. 4. Igei viszonyok. 5. Igei viszonyok. 6. Segédigék. 7. Igenevek. 8. Főnév. 9. Melléknév. 10. Számnév. 11. Ikerszók. 12. Névmások. 13. Segédszavak. 14.Mondatszók.);

• VII. Közlés és mondattan: (1. Mondataink fajtái az alany szándéka szerint. 2. Szerkezet szerinti osztályozás. 3. Főbb mondatrészek. 4. Szószerkezetek. 5. Összetett mondatok.);

• VIII. Hogyan írjunk és beszéljünk?
• IX. Ősnyelv-e a magyar?
• X. A magyar észjárás;

*
Az „Eredeti Magyar Nyelvtan” című eme új, javított, bővített kiadást (2019) a Czuczor-Fogarasi szótár alapján a magyar nyelv lényegének bemutatása iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, a hangok jelentéshajlamától, a gyökökön és a toldalékokon át a mondatokig és nyelvünk észjárásáig.

A Szerző szavaival élve: „Remélem, hogy a tanulók és a tanítók (...) élvezni fogják, hiszen anyanyelvünk, észjárásunk szellemével és valóságos természetével találkozhatnak benne.”
*
Czakó Gábor további ajánlott művei:

Beavatás - Lépcső és szalmaszál.
Aranykapu.
Hosszúalattság.
Misztikai ösvény - Titkos könyv.
Beljebb a magyar észjárásba.
Beavatás a magyar észjárásba.
Az Antikrisztus és mi.
Beavatás - Jézus beszélő kövei.
77 hangos rémmese - HANGOSKÖNYV CD
Történeteink almáspitével.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Vélemények
Szállítás és fizetés