Hagyomány

Sisa Béla - A Madárlány Erdélybe repült

A Madárlány Erdélybe repült

Sisa Béla

The Bird Maiden flew to Transylvania

Könyv
Romanika kiadó, 2012
Kemény kötésű fűzött C5 méret
ISBN 9789638728746
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Sisa Béla - A Madárlány Erdélybe repült
Sisa Béla - A Madárlány Erdélybe repült
Sisa Béla - A Madárlány Erdélybe repült
Sisa Béla - A Madárlány Erdélybe repült
Sisa Béla - A Madárlány Erdélybe repült
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
Az, hogy hazánk a középkorban, a honfoglalástól a XVI. századi török hódoltságig jelentős hatalmi tényező, mai szóval élve „nagyhatalom” volt, a történelemről hiteles és alapos ismeretekkel rendelkezők számára nem kétséges.

Ez a virágkor az európai művészetben szinte pontosan egybeesik a romantika és a gótika időszakával, így persze nem csoda, hogy Magyarország, vagyis a Kárpát-medence ezeknek a korszakoknak az építészeti és képzőművészeti tárháza.

Ennek a könyvsorozatnak a célja a magyar Szent Korona felségterületén található ezen kincsek részletes megismertetése.
*

Sisa Béla a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal vezető munkatársa, aki évtizedek óta foglalkozik népi műemlékek felmérésével, megmentésével és helyreállításával. Emellett a Kárpát-medence különleges ábrázolásait is kutatja. Ezúttal az erdélyi Magyargyerőmonostor templomának talányos koraközépkori domborművével, a kígyókat szoptató nőalakkal, az ún. Madárlánnyal foglalkozott, felkutatva és képileg dokumentálva európai rokonábrázolásait a mediterrán világban, Krétától kezdve Itálián át Franciaországig.

Jelen könyvében emellett részletesen bemutatja koraközépkori építészetünk egyik legszebb alkotását, a magyargyerőmonostori templomot és néhány vele rokon nemzetségi monostortemplomot is.

*
A Madárlány Erdélybe repült” című ezen kiadványt A Madárlány, mint a népművészetünkben máig tovább élő ősvallási, pontosabban csillagmondai, tudományosabban asztrálmítoszi képzeletkörben könnyen felismerhető és azonosítható formaképlet, A Madárlány ősanyáinak születési helye és a Kréta szigeti kis istennők, A Madárlány „rokonai” és a Mediterrániumbeli Bujaság-Luxuria ábrázolások, a képek eredete iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, Pap Gábor alábbi szavait is figyelembe véve:

„Köszönöm Sisa Bélának, hogy ezzel a könyvével és a megelőzővel ráirányítván a szemem a középkori magyar művészetünk kivételes értékű remekeire, alkalmat adott a fentiek végiggondolására és írásba foglalására...”
*
A Romanika Kiadó további kiadványai:

Somogy, Tolna és Baranya megye középkori templomai a teljesség igényével.
Törzsökös fa haranglábaink.
Kalotaszeg legszebb középori templomai.
Felföldi fa harangházak.
Itáliai magyar emlékek.
Középkori prédikációk és falképek Szent László királyról.
Szélmalmaink.
Középkori várak a Bakonyban és a Balaton-felvidéken.
Ani, az ősi örmény főváros és magyar vonatkozásai.
Honfoglalásunk hét emlékműve.
Róma - mindannyiunk közös hazája.
A Balatontól a Bakonyig.
Erdély legszebb középkori templomai.
Máramarosi bércek között.
Bús düledékeiden.
Fatornyok és fatemplomok a Kárpát-medencében.
Égi édesanyánk könnyei.
Képek a középkori Itália magyar emlékeiből A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 990 Ft
Internetes ár: 2 691 Ft
Magyar népköltési gyűjtemény III. kötet Arany László és Gyulai Pál 4,990 Ft 4 491 Ft
Székelyföldi hagyományos ételek Botár Emőke (szerk.) 2,500 Ft 2 250 Ft
Székelyföldi fürdők, gyógyhelyek 3,980 Ft 3 582 Ft
Az 1869. évi népszámlálás vallási adatai 2,500 Ft 2 250 Ft
Jogéletünk őstörténete Szádeczky Kardoss Irma 4,800 Ft 4 320 Ft
Táltoskirály Makkai Sándor 3,490 Ft 3 141 Ft
Azrael árnyékában Dsida Jenő 2,990 Ft 2 691 Ft
A légjáró Révész Tamás 5,500 Ft 4 950 Ft
A hunok legkorábbi története 3,990 Ft 3 591 Ft
Révai Kereskedelmi, Pénzügyi és Ipari Lexikona I-IV. kötet ANTIKVÁR dr. Schack Béla 29,990 Ft 26 991 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^