Hagyomány

Komoróczy Géza - A zsidók története Magyarországon I-II.

A zsidók története Magyarországon I-II.

Komoróczy Géza

Könyv
Kalligram kiadó, 2012
2444 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9788081015748
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Komoróczy Géza - A zsidók története Magyarországon I-II.
Komoróczy Géza - Nekem itt zsidónak kell lenni
Komoróczy Géza - A zsidók története Magyarországon I-II.
Komoróczy Géza - Nekem itt zsidónak kell lenni
Komoróczy Géza - A zsidók története Magyarországon I-II.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 13 999 Ft
Internetes ár: 12 600 Ft
A két kötet a zsidók magyarországi történelmének közel ezer évét próbálja áttekinteni.

A magyar társadalomban, a polgári nemzetben sok száz éve van félreismerhetetlen zsidó komponens. Ezt a kettősséget írja le a könyv: a zsidók nemzetköziségét és részüket a magyar társadalomban. Az üldöztetéseket és a fennmaradás lehetőségeit, a rossz alkalmazkodást és a beilleszkedést, a téves döntéseket és a sikert.

A Magyarország történelmét tárgyaló könyvekben nem sok szó esik a zsidókról. Ha említik őket, rendszerint mint idegeneket: kereskedőket, gyárosokat, nagybirtokosokat, akik pénzért vásárolták meg a nemesi oklevelet. Többet írnak a teljes beilleszkedésre törekvő asszimilánsokról vagy a régi rendet felforgató forradalmárokról, mint azokról, akik zsidóként élték le az életüket, ragaszkodva a hagyományaikhoz.

Ez az ezer év csaknem ugyanolyan hosszú idő, mint a Dél-Oroszország felől a Kárpát-medencébe betelepülő törzsökös magyarok története.

A Magyarországon élő zsidók története – ez evidencia – a magyar állam és társadalom mindenkori keretei között játszódott le; Buda–Óbuda–Pest, Sopron mellett szerepel a könyvben Pozsony, vagy Munkács, Gyulafehérvár, Rohonc, Kismarton, Magyar-Brod Morvaországban, valamint Brody Galíciában. Ezek a helységek kijelölik a zsidók történetének tágabb magyarországi kereteit.

A Magyarországon élő zsidók mindig részei voltak az európai zsidó világnak, a zsidó tudat ezer szálával. Ami Magyarországon történt velük, az összefüggésben állt a zsidók történelmével Ausztriában, Németországban, Morvaországban, Lengyelországban, a Közel-Keleten – mert a látóhatárukon mindig ott volt a Szentföld is.

Komoróczy Géza műve nem idegeneknek tekinti a zsidókat Magyarország történelmében, s nem csatlakozik a zsidó történetírás siralmas–dicsekvő karénekéhez sem. Az eseményeket jeleníti meg. Zsidó forrásokból, vagy külső források alapján, ezeket olykor a fonákjukra fordítva, hogy ne csak a befogadó vagy eltaszító közeg látszódjék bennük, hanem maguk a zsidók.

*
„A Zsidók Története Magyarországon I-II.” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a zsidók magyarországi történelmének közel ezer évét próbálják meg ennek a két kötetnek a segítségével áttekinteni.
*
Ajánlott még:

Őrizzétek meg őrizetemet.
Ez a kifosztás lesz a végső!?
Biblia - Ószövetség (hangoskönyv).
Jeruzsálem - avagy a vallási hatalom és a zsidó vallás. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 13 999 Ft
Internetes ár: 12 600 Ft
Lejáratás és bomlasztás Gál Éva 2,990 Ft 2 691 Ft
Világnak Virága - Tél Czárán Eszter 8,990 Ft 8 091 Ft
Új államalapítás 2,990 Ft 2 691 Ft
Közös hazában Farkas Flórián 1,500 Ft 1 350 Ft
Miért? Gy. A. 1,990 Ft 1 791 Ft
Hangtájkép CD Lovász Irén 4,990 Ft 4 491 Ft
Állami titok Bank Barbara - Gyarmati György - Palasik Mária 2,900 Ft 2 610 Ft
Alkotmány-bíráskodás Pokol Béla 3,200 Ft 2 880 Ft
Fenntartható? Fejlődés? Lányi Gusztáv 2,900 Ft 2 610 Ft
Hóstyák népe Szucsik-Nagy Sándor 2,520 Ft 2 268 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^