Hagyomány

Kerepeszki Róbert - A Turul Szövetség

A Turul Szövetség

Kerepeszki Róbert

1919-1945 Egyetemi ifjúság és jobboldali radikalizmus a Horthy-korszakban

Könyv
Attraktor kiadó, 2012
388 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789639857964
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kerepeszki Róbert - A Vitézi Rend 1920-1945
Kerepeszki Róbert - A Turul Szövetség
Kerepeszki Róbert - A Vitézi Rend 1920-1945
Kerepeszki Róbert - A Turul Szövetség
Kerepeszki Róbert - A Vitézi Rend 1920-1945
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 315 Ft
Az első világháború után a radikális keresztény-nemzeti szervezkedésnek részben elindítója, részben legfontosabb bázisa a fiatalság, elsősorban az értelmiségi ifjúság volt.

Ennek a generációnak a tagjai közvetlenül az egyetemi tanulmányaik előtt, vagy azokat félbehagyva, többnyire a háborúért lelkesedve, önként indultak a frontra, ahol a lövészárkokban a véres harcok tapasztalataival nőttek fel, hogy aztán a vereség tragikus érzésével térjenek haza egy társadalmi, politikai feszültségekkel terhelt országba, amelyet még a területi megcsonkítás is fenyegetett.

Ez a súlyos helyzet az értelmiségi ifjúság jelentős részét radikális, nacionalista szervezkedésekbe vezette, egy új Magyarország felépítését tűzve ki célul. Nem meglepő tehát, hogy Kozma Miklós szerint a Horthy-korszak egyik leghírhedtebb radikális társadalmi szervezetének, az Ébredő Magyarok Egyesületének alapítói is jórészt főiskolásokból és a hivatalnoki kar fiatalabb, aktív részéből kerültek ki.

A Turul szövetséggel kapcsolatos második világháború utáni állásfoglalások a szervezet baloldali politikai kritikáját jelentették, amelyek alapjaiban határozták meg a későbbi történetírói munkákat. Rendkívül torz képet adna azonban, ha a szervezet értékelésekor csak ezeket vennénk alapul, noha néhány eleme kétségtelenül részigazságokat is tartalmazott...
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• BEVEZETÉS. FORRÁSOK ÉS HISTORIOGRÁFIA;

• A TURUL SZÖVETSÉG SZERVEZETÉNEK kialakulása és változásai:
(A történelmi környezet néhány társadalmi és politikai sajátossága.
A jobboldali diákság a háborúban, a forradalmakban és az ellenforradalomban.
A Turul Szövetség megalakulása és fejlődése.
Az első bajtársi egyesületek és a Turul célkitűzései.
A Turul tagság: rangok, címek, társadalmi összetétel és a szervezet nőtagjai.
Szervezeti keretek és szokásrend.
Az országos hálózattá bővülés és a vidéki szervezetek.
A Turul szervezeti átalakításának szükségessége és megvalósítása.);

• A TURUL KAPCSOLATAI, ROKONSZERVEZETEI, hazai és külföldi megítélése:
(A Turul és a hazai rokonszervezetek viszonya.
A Turul külföldi rokonszervezetei, kapcsolatai és megítélése.
A Turul kapcsolata más magyar társadalmi szervezetekkel.
A kormány és a Turul Szövetség az 1920-as, 1930-as években.
A Turul politikai kapcsolatai: a Reformnemzedék és a Nemzeti Front.
A Turul viszonya a szélsőjobboldali és a baloldali ellenzékhez.);

• A TURUL IDEOLÓGIÁJA ÉS TEVÉKENYSÉGE:
(Bajtársi eszme és sorsközösség.
A fajvédelem: antiszemitizmus és németellenesség.
A numerus clausus és a diáktüntetések.
A kiráykérdés.
A népi gondolat hatásai és a „Turul-ellenzék” ideológiai arculata.
A Turul-munkatáborok.
A Turul gondolkodása a revíziós sikerek és a második világháború időszakában.);

• KITEKINTÉS:
(A második világháború utáni politikai környezet.
Egykori Turul-tagok életútja 1945 után.);

• ÖSSZEGZÉS - JEGYZETEK - FÜGGELÉK;

*
„A Turul Szövetség” című ezen kiadványt az 1919-1945 közötti időszakban az egyetemi ifjúság és a jobboldali radikalizmus iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk.
*
Ajánljuk mellé:

A vörös emigráció.
Bujdosó könyv.
Az őszirózsás forradalomról és az első köztársaságról.
Magyarország sorstragédiái a 20. században.
A magyar honvédelem egy negyedszázada 1919-1944.
A Szálasi-kormány belügyminisztériuma.
A Vitézi Rend 1920-1945
Hősök A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 900 Ft
Internetes ár: 3 315 Ft
Magyar élet Délvidéken Szigeti Gábor szerk. 3,400 Ft 3 060 Ft
Európa mi vagyunk Cser Ferenc - Darai Lajos 2,700 Ft 2 430 Ft
Istenek és népek ANTIKVÁR Hahn István 3,990 Ft 3 591 Ft
Magyarok a Délvidéken, Jugoszláviában Arday Lajos 3,990 Ft 3 591 Ft
gróf Tisza István összes munkái 5,100 Ft 4 590 Ft
Ott feszül a sorsunk Bencsik László 2,400 Ft 2 160 Ft
A zarándokút Tiit Aleksejev 2,950 Ft 2 655 Ft
A kijelentés néma tanúi Medgyessy László 3,990 Ft 3 591 Ft
A radikális jobboldal és a szélősjobb története Magyarországon Vécsey Aurél 1,500 Ft 1 350 Ft
Hősnő Bókay János 2,800 Ft 2 520 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^