Történelem

Salamon Konrád - Az őszirózsás forradalomról és az első köztársaságról

Az őszirózsás forradalomról és az első köztársaságról

Salamon Konrád

harag és elfogultság nélkül

Könyv
Éghajlat könyvkiadó kiadó, 2014
162 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789639862470
Státusz: Kifogyott
Egyéb művek a szerzőtől:
Salamon Konrád - Rendszerváltoztató újratemetés
Salamon Konrád - A harmadik út küzdelme
Salamon Konrád - Tizenkét nap szabadság
Salamon Konrád - Ez volt a magyar 20. század
Salamon Konrád - A magyar ezredforduló krónikája
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 692 Ft
SALAMON KONRÁD szerző (1941.) 1965-ben végzett a Eötvös Loránd Tudományegyetemen magyar-történelem szakos tanárként. 1968-ban ugyanitt doktorált. Több népszerű munkát írt az 1914 utáni magyar történelemről.
*
Az őszirózsás forradalom és az első magyar köztársaság megítélése immár közel egy évszázada nem tud nyugvópontra jutni. Ennek legfőbb oka, hogy a köztársaságot úgy váltotta fel a tanácsköztársaság, mintha annak természetes folytatása lett volna. Ezt pedig mindenekelőtt a Károlyi Mihály nevében hamisított „hatalomátadó” nyilatkozat látszott bizonyítani.

A történetírás azonban már az 1970-es években feltárta, hogy Károlyi nem mondott le és nem adta át a hatalmat a kommunistáknak, amint ezt maga az emlékirataiban Károlyi is megírta.

Ennek a könyvnek a célja annak bemutatása, hogy az őszirózsás forradalomból megszülető első magyar köztársaság miért nem tudta a helyzetét megszilárdítani, s miért nem tudta megakadályozni a kommunisták és csatlósaik hatalomra jutását.

Itt az ideje, hogy megismerjük a tényeket, ami csak úgy lehetséges, ha a „dolgot őt magát nézzük”.
*
Az események az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• ELŐSZÓ;
• BEVEZETŐ;
• 1. POLITIKAI VÁLSÁG - HÁBORÚS VERESÉG;
• 2. A FORRADALOM ELŐZMÉNYEI ÉS KITÖRÉSE;
• 3. A KÁROLYI-KORMÁNY MEGALAKULÁSA és első intézkedései;
• 4. A NEMZETI TANÁCS KORMÁNYÁNAK FOGADTATÁSA;
• 5. FEGYVERSZÜNET ÉS KATONAPOLITIKA;
• 6. A KÖZTÁRSASÁG KIKIÁLTÁSA;
• 7. A NEMZETISÉGEK ELLENÜNK FORDULNAK;
• 8. BARTHA HADSEREGSZERVEZÉSÉNEK MEGAKADÁLYOZÁSA;
• 9. A GYŐZTESEK ÚJABB DIKTÁTUMAI;
• 10. A KOMMUNISTÁK A BOMLASZTÁS ÉLÉN;
• 11. A FOLYTATÓDÓ CSEH ÉS ROMÁN TERÜLETRABLÁS;
• 12. KORMÁNYVÁLSÁG, ÚJ KORMÁNYZAT;
• 13. KÉSZÜLŐDÉS A BÉKETÁRGYALÁSRA;
• 14. SIKERTELEN KORMÁNYZÁS, JÖVŐBE MUTATÓ törvényalkotás;
• 15. PÁRTOK ÉS AZ ELMARADT VÁLASZTÁS;
• 16. KOMMUNISTA LÁZÍTÁS - TÖRVÉNYTISZTELŐ KORMÁNY;
• 17. MEGKÉSETT FELISMERÉS - TEHETETLEN SODRÓDÁS;
• 18. A KOMMUNISTA ÁLLAMCSÍNY;
• 19. KITEKINTÉS A BÉKETÁRGYALÁSRA;
Az őszirózsás forradalom és az első magyar köztársaság meghatározó személyiségei.
Irodalom.

*
Az őszirózsás forradalomról és az első köztársaságról” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik „harag és elfogultság nélkül” szeretnék tanulmányozni a múlt századi magyar történelem sokat vitatott és még számos vitát gerjesztő időszakát, Salamon Konrád deklaráltan konszenzus teremtésére törekvő kísérletét, amely arról szól, hogy az első köztársaság - amely korántsem egyenlő az 1919. évi proletárdiktatúrával - hogyan és miért nem tudta a helyzetét szilárddá tenni, miért nem gátolhatta meg a szélsőbal későbbi hatalomra kerülését...
*
Ajánljuk mellé:

A Turul Szövetség.
A vörös emigráció.
Bujdosó könyv.
Magyarország sorstragédiái a 20. században. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Nincs készleten
Bolti ár: 1 990 Ft
Internetes ár: 1 692 Ft
A Vatikán harcosa Andreas Englisch 2,990 Ft 2 691 Ft
Isten igájában Nyirő József 3,200 Ft 2 880 Ft
Praliné a léleknek Hodász András 2,200 Ft 1 980 Ft
Nyerésre állunk! Tóth János 1,200 Ft 1 080 Ft
Legalitás és legitimitás Schmitt, Carl 1,900 Ft 1 710 Ft
A magyar ősemlékezet és az Arvisura világkép Kozsdi Tamás 6,500 Ft 5 850 Ft
Játékos nevelés Lawrence J. Cohen 3,360 Ft 3 024 Ft
Halhatatlan gyémánt Richard Rohr 2,700 Ft 2 430 Ft
A magyar páncélosalakulatok története Bonhardt Attila Pánczél Mátyás Végh Ferenc Szerekes József Hattyár István Sári Szabolcs 6,000 Ft 5 400 Ft
A kriminalitásig súlyosbodó személyiségzavarok pszichikai tényezőinek vizsgálata Popper Péter 3,200 Ft 2 880 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^