Hagyomány

Szondi Miklós - Történelmünkhöz bővebben magyarul

Történelmünkhöz bővebben magyarul

Szondi Miklós

Könyv
Szondi Miklós kiadó, 2012
164 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789638832269
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szondi Miklós - Az egységes rovás
Szondi Miklós - A halasi rováspálcák
Szondi Miklós - Róni tanulok
Szondi Miklós - Történelmünkhöz bővebben magyarul
Szondi Miklós - A szeretet hangja
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 800 Ft
Ez a 2012-ben kiadott kötet bővebben szól, mint a hivatalos történelemtanítás, és bővebben, mint a „Történelmünkhöz magyarul” hat kiadása, de továbbra is minderről közérthetően, magyarul.

A borító – Szondi Erzsébet rajzainak felhasználásával – Mészáros Arnold munkája.

A könyv igyekszik hozzájárulni a történelmi ismeretterjesztéshez. Alapot adhat arra, hogy általa az olvasó minél több értékes munkához eljuthasson. Nagyon jó fogódzó azoknak, akik nyelvünk ápolásával is tenni akarnak azért, hogy a valós történelmünk ismerete jusson el minél több emberhez.

Szakmai ajánló:
A tisztánlátás igénye - az éhség és szomjúság, a magyar múlt fehér foltjai, tabu-témái, történelmi tudatot meghatározó kérdései iránt - hozta létre a kötetet.

Teljességgel indokolt, megalapozott, magától értetődő és természetes ez az igény, hiszen az oktatás-nevelés és tömegtájékoztatás intézményei a tudományosság jelen fórumaival együtt, az itt fölmerülő kérdésekkel szemben az elhallgatás stratégiáját alkalmazzák, mondván, hogy amiről nem beszélnek, az nem létezik, azaz: ne létezzen!

De, hogy mennyire létező igényről és problémákról van szó, azt ékesen bizonyítják – az ugyancsak elhallgatott – mégis ütemesen szaporodó, civil szakmai fórumok, sajtók, magánkiadásban megjelenő könyvek, az egyéni megszólalások, közösségi felhívások.

Ezekből gyűjt össze egy csokrot a könyv, mely hasznos lehet azoknak, akik most kezdenek foglalkozni a Magyar Történet kérdéseivel, éppúgy, mint azoknak, akik már jártasak bennük;

Ajánljuk idősebbeknek és fiataloknak egyaránt.
(Kiss Endre József, könyvtárigazgató
Sárospataki Református Kollégium Nagykönyvtára)

*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• Bevezető;
• Történelemírásunk ellentmondásosságai;
• A kettős kereszt – hármas halom jelentése;
• Nimród nyomában;
• A Képes Krónika a magyarok cselekedeteiről;
• Középkori krónikáink a hazatérésekről;
• Szent madarunk a Turul;
• Turáni nyomok Észak-Amerika indián földjén;
• Madjar testvéreink;
• Mire lehet büszke a magyar?
• A „titokzatos” magyar nyelv törvényei és játékai;
• A magyar nyelv elhallgatott gyökrendszere;
• Az újkőkori írásjelek és a rovás;
• Magyar betűkkel róva;
• A népek önrendelkezési jogán, Trianonról;
Forrásmunkák
*
Részlet Dr. Papp Lajos szívsebész előszavából:

... Agyunkat naponta támadják, történelmi emlékeinket igyekeznek kitörölni, beszennyezni! A történelemkönyveket mindig a győzők, a hódítók írják. Ötszáz éve, Mátyás király óta, a legyőzöttek félelmével nem mertük és sokáig nem tudtuk valós történelmünket megírni! Elérkezett a pillanat, a kizökkent idő visszaállni látszik. Kezdeti, fontos, megkerülhetetlen első lépéseket megtettük.

Önök olyan történelemkönyvet tartanak a kezükben, amelyet Magyarok írtak Magyar tudattal, Magyar emlékekkel. Gyermekeink csak ilyen könyvekből tanulhatják a Magyar Történelmet! A sátáni idők végéhez közelednek! A teremtő kegyelme a Magyarokkal.
(Pécs, 2008. július 30.)
*
Részlet a BEVEZETŐ-ből:

„A múlt történései ugyan soha vissza nem térnek, de az okok és az okozatok lánca elvezet a pillanatig, amelyben élünk”.
(Bernics Ferenc)
*
Jelen munka nem vállalkozhat többre, mint hogy néhány írással igyekszik hozzájárulni a történelmi ismeretterjesztéshez, s mindezt magyarul. Magyar sajátosság, hogy a beszédnek az értelmezést jelentő formájában – a magyaráz szóban – benne foglaltatik népünk neve, a magyar. Talán ebből adódik, hogy ha valakitől azt várjuk, hogy magyarul fejezze ki magát, akkor az egyenes, nyílt beszédet jelent. Hála Istennek, egyre bővül azon szerzők száma, akiknek írásaiból ilyen szempont alapján lehet válogatni...

A szerzők föltett szándéka volt, hogy tényszerűek legyenek, mert tudjuk, hogy ez védhet meg bennünket attól a „megrázkódtatás” okozta bírálatoktól, melyek az ismeretlen dolgokkal való találkozásokkor jönnek elő rendszerint...

Magyar nyelven akar szólni ez a könyv, mellőzve sok idegen szót. Ez egyre nagyobb kihívásnak látszik a mai világegységesítő (globalizálódó) törekvések közepette. (Igen, vannak már olyan meggyökeresedett idegen szavaink, melyek magyar megfelelőjét „magyaráznunk” kell.) Emlékszem, tizenéves koromban Bakos: Idegen szavak és kifejezések szótárát forgattam, hogy az elvárásoknak megfelelően tudjam használni az idegen szavakat, ma meg már Molnos Angéla: Magyarító könyvecskéjét használom, hogy vissza tudjam magyarítani azokat. Hálásak lehetünk professzor asszonynak ezért a gyűjteményért, mert nagyon jó fogódzó azoknak, akik nyelvünk ápolásával is tenni akarnak azért, hogy a valós történelmünk ismerete jusson el minél több emberhez.

A nyelvünk a hagyományaink egyik legfőbb kincse, s tudjuk, aki a hagyományait nem őrzi, annak nincs jövője. Székely közmondással élve: „Ha nincsen gyökér, nincsen fa.”
(Solt, 2008. Áldás hava - Szerkesztő)

*
A „Történelmünkhöz Bővebben Magyarul” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akik a Magyar Történet kérdéseivel kívánnak foglalkozni, és azon szerzők írásait megismerni, akik nyelvünk ápolásával is tenni akarnak azért, hogy a valós történelmünk ismerete jusson el minél több emberhez.
*

Ajánljuk hozzá a 6 kiadást megért korábbi kötetet is: Történelmünkhöz magyarul. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 1 800 Ft
Internetes ár: 1 800 Ft
Hódoltság Kiss Dénes 1,500 Ft 1 350 Ft
HAR Varga Csaba 2,900 Ft 2 610 Ft
Mary Poppins DVD Díszdoboz 4,500 Ft 4 050 Ft
A magyarság sorsdöntő államalapításai - 4 kötet egy könyvben! Badiny Jós Ferenc 9,990 Ft 8 991 Ft
Az életerő Paul Foster Case 1,650 Ft 1 485 Ft
Házasságom története Melanie Gideon 2,990 Ft 2 691 Ft
Juliánusz barát ajándéka Czakó Gábor 2,730 Ft 2 457 Ft
Kitaszítottak III. Hantó Zsuzsa 3,900 Ft 3 510 Ft
Az összeomlás 1918-1919-ben Kozma Miklós 3,990 Ft 3 591 Ft
Ködösítés nélkül Hamar Péter 2,200 Ft 1 980 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^