Hagyomány

Gőgh Gábor Monostori Péter - A Magyar Királyi Testőrség képes krónikája

A Magyar Királyi Testőrség képes krónikája

Gőgh Gábor Monostori Péter

1920-1945

Könyv
Militária kiadó, 2011
536 oldal, Kemény kötésű fűzött egyéb nagy méret
ISBN 9766155173075
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Gőgh Gábor Monostori Péter - A Magyar Királyi Testőrség képes krónikája
Gőgh Gábor Monostori Péter - A magyar királyi légierő képes krónikája 1890-1945
Gőgh Gábor Monostori Péter - A Magyar Királyi Testőrség képes krónikája
Gőgh Gábor Monostori Péter - A magyar királyi légierő képes krónikája 1890-1945
Gőgh Gábor Monostori Péter - A Magyar Királyi Testőrség képes krónikája
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 25 000 Ft
Internetes ár: 25 000 Ft
A magyar testőrség 1920 és 1945 közötti időszakának történetét mutatja be ez „A Magyar Királyi Testőrség Képes Krónikája 1920-1945” című album, Gőgh Gábor és Monostori Péter munkája.

A képes krónika öt kilogrammot nyom, mintegy ezer fényképet és 101 dokumentumot tartalmaz.

A Magyar Királyi Testőrség volt az csapat, amely egy emberként fordult szembe a németekkel 1944-ben. Gőgh Gábor és Monostori Péter huszonöt évvel ezelőtt kezdte el gyűjteni a fényképeket, a dokumentumokat, valamint interjúkat készített az akkor még élő magyar királyi testőrökkel.

1996-tól 72 testőrrel készítettek 91 órányi hanganyagot, valamint kétórányi videofelvételt. Azt szeretnék, hogy ez a kiadvány a középkori krónikákhoz hasonlatosan a 20. század egyik jelentős képes krónikája legyen.

A mai fiatalok számára olyan kötetet készítettek, amely a múltat, a hagyományokat mutatja be. A fiatalok csak tanulhatnak a királyi testőrök fegyelmezettségéből, állhatatosságából és kitartásából.

Ez a képeskönyv többek között az egyszerű testőr altisztek szemén keresztül mutatja be azt a sorsfordító időt is, amikor a németek megszállták a várost, és elrabolták ifjabb Horthy Miklóst.

A krónikában foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:
• Apámról;
• Egy testőr gondolatai;
• Előszó;
• Negyed évezred magyar testőrségei;
• Az elődszervezet a Magyar-királyi Darabonttestőrség (1904 - 1918);
• A Magyar Nemzeti Testőrség, Görgey György parancsnoksága;
• Felvétel a testőrséghez;
• Testőrségi szolgálat;
• Változások Igmándy-Hegyessy Géza ezredes testőrparancsnoki kinevezése után;
• Szolgálat a kormányzó utazásain;
• Továbbképzések és továbbtanulási lehetőség;
• Kulturális tevékenység;
• Lázár Károly parancsnoksága;
• A Magyar-királyi Testőrség Lovasszakasza;
• A lovas szakasz történetének jelentősebb eseményei;
• A Magyar-Királyi Gyalogos Testőrség Székely szakaszának felállítása;
• 1944. márciusi események;
• 1944 október, a Várnegyed és a Budavári Palota védelme;
• A kormányzó testőrségének feloszlatása;

*
„A Magyar Királyi Testőrség Képes Krónikája” című ezen tetszetős, súlyra is tekintélyes kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk,akik a múltat, a hagyományokat szeretnék jobban megismerni az interjúkon, a testőrség történetén, szerepén, ténykedésén és az eseményeken keresztül.
*

Ajánljuk mellé:
A magyar királyi légierő képes krónikája 1890-1945

Ajánlott még:

Viszontlátásra, hadnagy úr!
Mölders
Egyetemisták az ostromgyűrűben.
A balatoni csata.
Magyar Futár 1941-1944.
Háborús emlékek.
Magyarország hadikrónikája I-II. 1944-1945.
A Magyar Királyi Testőrség képes krónikája.
Az utolsó kadét., vagy ennek az angol nyelvű változata. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 25 000 Ft
Internetes ár: 25 000 Ft
Művelődési intézményeink jövőjéről Nietzsche, Friedrich W. 2,800 Ft 2 520 Ft
Akasha-krónika Wictor Charon 1,850 Ft 1 665 Ft
Nemeskürty István füveskönyve Nemeskürty István 3,990 Ft 3 591 Ft
Európáról és Magyarországról Gróf Teleki Pál 3,990 Ft 3 591 Ft
Igéink édes hatalma Simon Erika 1,700 Ft 1 530 Ft
A III/III krónikája Tabajdi Gábor 3,490 Ft 3 141 Ft
Széchenyi István füveskönyve - Merjünk nagyok lenni Széchenyi István 1,990 Ft 1 791 Ft
A francia szellem Eckhardt Sándor 3,400 Ft 3 060 Ft
A vidám tudomány Friedrich Wilhelm Nietzsche 3,200 Ft 2 880 Ft
Világnak Virága - Nyár Czárán Eszter 8,990 Ft 8 091 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^