Történelem

Gulyás László - A Horthy-korszak külpolitikája I.

A Horthy-korszak külpolitikája I.

Gulyás László

Az első évek 1919-1924

Könyv
Attraktor kiadó, 2012
182 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9786155257087
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Gulyás László - A Horthy-korszak külpolitikája I.
Gulyás László - A Délvidék visszatérése 1940-1941
Gulyás László - A Horthy-korszak külpolitikája 4.
Gulyás László - A Horthy-korszak külpolitikája III.
Gulyás László - A Horthy-korszak külpolitikája II.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 3 200 Ft
Részletek Gulyás László szerző 2012-ben írt ELŐSZAVÁBÓL:

„Amikor az 1980-as évek végén történelem szakos egyetemi hallgatóként a „Magyarország története a Horthy-korszakban” című kurzust hallgattam, a csoporttársaimmal együtt gyakran háborogtunk azon, hogy az akkor alapműnek számító Juhász Gyula: Magyarország külpolitikája 1919-1945 című összefoglaló könyv mennyire a konszolidált Kádár-korszak történetfelfogását tükrözi, és rajzol ezáltal elfogult, a marxista igényeknek megfelelő képet a korszak magyar külpolitikájáról.

Azóta eltelt húsz év, és abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy 2004-től az egykori „alma mater”-emben két politikai kurzust is tarthatok. ... Amikor hozzáfogtam az előadások anyagának összeállításához, azt kellett tapasztalnom, hogy - bár számos nagyon színvonalas munka látott napvilágot - a Horthy-korszak külpolitikájáról azóta sem született új szintézis.

Ezért határoztam el, hogy hozzáfogok egy ilyen könyv megírásához. A munka előrehaladtával döbbentem rá, hogy ez egy hatalmas, 30-35 íves vállalkozás. ... Ekkor döntöttem úgy, hogy ezt a jelentős feladatot több részre tagolom...

Úgy döntöttem, hogy 1919 augusztusa az az időpont, ahol érdemes felvenni a történet fonalát. 1919. augusztus 1-jén egy olyan államot láttunk, amelynek nem volt államfője, legitim kormánya, legitim parlamentje, és nem lehetett tudni, hogy hol is húzódnak a határai. Ráadásul a szomszéd országok hadseregei mélyen bent álltak színmagyar területeken, sőt a románok néhány napon belül elfoglalták az ország fővárosát is.

Az ország a teljes szétesés állapotában volt. Ha egyetlen szóval akarjuk leírni a helyzetet, akkor azt mondhatjuk: összeomlás. Ebben a helyzetben indult el Szegedről Horthy Miklós...

Jelen I. kötet záró dátumául az 1924-es évet választottam, mivel ekkor indult meg a népszövetségi kölcsön folyósítása Magyarország számára... Ezt az eseményt fontos mérföldkőnek gondolom a magyar külpolitika szempontjából, mivel a népszövetségi kölcsön segítségével Magyarország végleg kilépett abból a külpolitikai elszigeteltségből, amelybe az első világháború végén került...”
*
Az I. kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• I. FEJEZET: A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTTI magyar külpolitika kiinduló keretei: (1. A Horthy-korszak születése. 2. Magyarország és a versailles-i békekonferencia.);

• II. FEJEZET: AZ ÚTKERESÉS IDŐSZAKA: A nagyhatalmakra építő koncepciók: (1. Bevezetés. 2. A nagyhatalmakra építő irányzatok:);

• III. FEJEZET: AZ ÚTKERESÉS IDŐSZAKA: A szomszédok felé nyitó koncepciók: (1. A román alternatíva. 2. A csehszlovák alternatíva.);

• IV. FEJEZET: EGY MÁSFAJTA ÚTKERESÉS: Károlyi Kisantant alternatívája: (1. Másfajta alternatíva keresés. 2. Károlyi Mihály csehszlovák emigrációja. 3. A Baranyai-Szerb Magyar Köztársaság.);

• V. FEJEZET: IV. KÁROLY VISSZATÉRÉSI KÍSÉRLETEI: (1. Előzmények. 2. Az első királypuccs. 3. A két királypuccs között /1921. április-október/. 4. A második királypuccs /1921 októbere/.);

• VI. FEJEZET: A NYUGAT-MAGYARORSZÁGI KÉRDÉS: (1. Ausztria születése és a határkérdések. 2. A nyugat-magyarországi kérdés.);

• VII. FEJEZET: KITÖRÉS AZ ELSZIGETELTSÉGBŐL: Belépés a Népszövetségbe: (1. A Népszövetség születése és főbb jellemzői. 2. Magyarország belépése a Népszövetségbe. 3. A magyar tagság jelentősége.);

• VIII. FEJEZET: VÉGLEGES KITÖRÉS az elszigeteltségből: A Népszövetségi kölcsön megszerzése: (1. Előzmények: A Hegedűs Lóránt-féle kísérlet bukása. 2. A Népszövetségi kölcsön megszerzése. 3. A Népszövetségi kölcsön jelentősége.);

*
„A Horthy Korszak Külpolitikája I.” című ezen kiadványt az első évek, az 1919-től 1924-ig tartó időszak iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik ennek ismeretében remélhetőleg kíváncsian várják a további folytatást is...
*
Ajánlott még:

Emlékirataim.
Becsület és kötelesség - a két kötet együtt.
Horthy.
A Horthy-család története.
Horthy István élete és halála.
Horthy DVD.
Vitéz Pusztai László: „HORTHY MIKLÓS Flottaparancsnokról az igazat, az 1918-1919-es proletár forradalomról csak az igazat.”
Vitéz Pusztai László: „HORTHY MIKLÓSRÓL az igazat, csakis az igazat.”
Nemere István: „HORTHY MIKLÓS MAGÁNÉLETE.”
Nemere István: „HORTHY ISTVÁN ÉLETE ÉS HALÁLA.”
Csonkaréti Károly: „HORTHY MIKLÓS HAJÓHADA.”
Turbucz Dávid: „HORTHY MIKLÓS.”
Vitéz Pusztai László: „HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ”.
Bencsik Gábor: Horthy Miklós.
Erdeös László: „Egy emberöltő a zászló alatt háborúban és békében.
Haranglábi Nemes József: Küldetésben Horthy futáraként. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 200 Ft
Internetes ár: 3 200 Ft
A viharisten és a sárkány Kiss Sándor 2,400 Ft 2 160 Ft
Különös boldogság Ferdinandy György 2,800 Ft 2 520 Ft
Kataklizmák csapdája Csányi Vilmos Gáspár András Hablicsek László Halmai Péter Kiss Endre Kiss J. László Palánkai Tibor Papanek Gábor Vértesy László 4,950 Ft 4 455 Ft
Francesco DVD 2,500 Ft 2 250 Ft
Nevelés és iskola az antik és középkori Európában Gloviczki Zoltán - Zsinka László 3,600 Ft 3 240 Ft
A magyarországi szumír probléma állása különböző korokban Zsuffa Sándor 2,500 Ft 2 250 Ft
Vér és könny Paládi József 2,800 Ft 2 520 Ft
Rosszemberek DVD Szomjas György 3,500 Ft 3 150 Ft
Múlhatatlan Danielle Steel 2,699 Ft 2 430 Ft
Dominium III. - Nagyváthy és a magyar uradalmak 4,200 Ft 3 780 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^