Gyermek

Benedek Elek - Székelyföldi mondák és mesék

Székelyföldi mondák és mesék

Benedek Elek

Könyv
Lazi kiadó, 2012
111 oldal, Kemény kötésű A4 méret
ISBN 9789632671772
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Benedek Elek - Óriások és törpék
Benedek Elek - Székely népballadák
Benedek Elek - Grimm Testvérek összegyűjtött meséi
Benedek Elek - Erdélyi népmondák
Benedek Elek - Székely tündérország
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 117 Ft
BENEDEK ELEK (Kisbacon, /ma Románia/ 1859. szeptember 30. – Kisbacon, 1929. augusztus 17.) újságíró, író, „a nagy mesemondó”.
*

Ez a kötet Elek apó saját gyűjtésű meséiből és mondáiból válogat, amelyek a Székelyföldhöz kötődnek. Nevezetes helyek, régmúlt személyek és csodás lények történetei elevenednek meg a lapokon, a jó és a rossz örök harcának tükrében.

A nagy mesemondó egyedi előadásmódja hős királyfik, világszép királykisasszonyok, gonosz és jó tündérek. ördög szántotta vidékek, hatalmas várak és sziklák, titokzatos folyók és tavak, mesebeli üveghegyek és selyemrétek csodálatos világát vetíti elénk.

A felejthetetlen történeteket Sárkics György hangulatos illusztrációi kísérik.
*
A kötetben az alábbi mesék és mondák olvashatók:

• Mirkó királyfi;
• Firtos és Tartod;
• Firtos lova;
• Az erőzöldítő és mezővirágoztató királykisasszony;
• Csicser;
• Bálványos vára;
• Az arany nyílvessző;
• Etéd, Szolokma, Atyha;
• Ördögárka;
• Szerencsének Szerencséje;
• Szent Anna tava;
• A kápolna hangja;
• A két bors-ökröcske;
• Venturné;
• Benet úr;
• Szép Cerceruska;
• Hiripné fiai;
• Rapsóné;
• Furulyás Palkó;
• Zete vára;
• A szentdemeteri kastély;
• Az aranytulipán;
• Réka királyné sírja;
• Maros és Olt;

*
A „Székelyföldi Mesék és Mondák” című ezen kiadványt a Benedek Elek műveit kedvelő, adott esetben a fenti tartalom szerinti saját gyűjtésű mesék és mondák iránt érdeklődő kicsiknek és nagyoknak egyaránt ajánljuk.
*
Ajánlott még:

Vége jó, minden jó.
Székelyföldi mondák és mesék.
Táltos Jankó.
Toldi Miklós.
A kék liliom.
Magyar mese és mondavilág.
Thury Zoltán - Útravaló Benedek Elek - Testamentum.
Kék mesekönyv.
Többsincs királyfi.
Fehérlófia - Népmesék Arany, Benedek és Illyés feldolgozásában.
A vitéz szabólegény.
Mese, mese, meskete, minden hétre egy mese.
Mátyás király juhásza, Mátyás király és a százesztendős ember - A kolozsvári bíró.
Gyöngyvirág Palkó.
Ezüst mesekönyv.
Ezer esztendő.
A tejkút.
Világszép Nádszál kisasszony.
Az égig érő fa - Benedek Elek székely népmesegyűjteménye.
Arany mesekönyv.
A pelikánmadár.
Testamentum - Magyar végrendeletek gyűjteménye.
*

KIEMELTEN AJÁNLJUK MELLÉ:

Székelyföld - A legendák világa 2013. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 15% internetes kedvezménnyel
Értesítéskéréshez
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 2 490 Ft
Internetes ár: 2 117 Ft
Rediviva Chartophylax Igeniensis Gudor Kund Botond 4,000 Ft 3 600 Ft
Végvári oroszlánok Cey-bert Róbert Gyula 3,800 Ft 3 420 Ft
Székely népmesék Kriza János 2,990 Ft 2 691 Ft
Szkíta íjnak húrja pendül Obrusánszky Borbála 2,300 Ft 2 070 Ft
Az oláhok vérnyomában a Fekete-tengerig ANTIKVÁR Maderspach Viktor 3,990 Ft 3 591 Ft
Hiszek a szeretet végső győzelmében! új kiadás Böjte Csaba 1,680 Ft 1 512 Ft
A barátság ereje Andor Károly 2,999 Ft 2 700 Ft
Égető Eszter 1. Németh László 2,500 Ft 2 250 Ft
Vérvörös sirály Tolvaly Ferenc 2,450 Ft 2 205 Ft
Az áldozat mágiája Szepes Mária 2,490 Ft 2 241 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^