Antropológia, Őstörténet

Csajághy György - A Lehel-kürt

A Lehel-kürt

Csajághy György

A lovas népek kürtjei, rangjelző kürtjei és a Lehel-kürt

Könyv
Hun-idea kiadó, 2005
234 oldal, Puha kötésű ragasztott A5 méret
ISBN 9789637014109
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Csajághy György - A Lehel-kürt
Csajághy György - A magyar őstörténet egyes zenei emlékeiről ANTIKVÁR
Csajághy György - A magyar népzene bölcsője: Kelet
Csajághy György - A Lehel-kürt
Csajághy György - A magyar őstörténet egyes zenei emlékeiről ANTIKVÁR
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
CSAJÁGHY GYÖRGY népzenekutató, zenetanár ebben a kötetében az egyetemes zenekultúra egyik legősibb hangszerével, a kürttel foglalkozik.

A monográfiája mégsem csupán egy hangszertörténet. Sokkal inkább nevezhetnénk hangszeres őstörténeti kalandozásnak, melynek egyik legizgalmasabb része a máig rejtélyes és igen sok vitát kiváltó Lehel-kürt.

Csajághy György tanulmánya több éves lelkes és kitartó kutatáson alapuló hiánypótló munka.

*
„A Lehel-kürt” című ezen kiadvány számos új adattal szolgál a lovas népek hangszerként, méltóságjelvényként és rituális eszközként használt kürtjeiről, valamint új felfogásban közelít a Lehel-kürt problematikájához.
*
Tartalomjegyzék:

Előszó
Köszönetnyilvánítás
A szerző előszava

I. A kürtféle hangszerek vázlatos, rövid története, általános jellemzői és néhány különféle korból származó, jellegzetes eurázsiai típusa
Néhány (általános, ismertető jellegű) szó az ősi kürtökről
A kürtök és trombiták, mint az élet és halál, végzet, pusztulás hírnökei
Mezopotámia kürtjei és trombitái
Néhány Eurázsiából ismert jellegzetes (trombita és kürt közti) átmeneti és kürtszerű hangszer a különböző történeti időkből

II. A lovasnépek kürtjei és kürtszerű eszközei (rhytonjai)
Hun kürtök
Az avar kürtökről megemlékező források
A régi magyar kürtök írásos (és egyes képi) emlékei
A pusztai lovasnépek által ismerhetett és ismert kürtök rendszerezése az anyaguk alapján

III. A Lehel-kürt
Bevezető gondolatok
A kürt méretei és leírása
A Lehel-kürt hajdani használatával összefüggő két meghatározó felfogás és egy lehetséges harmadik megoldás
Az ősi kürtösöktől - a kürtös vezérekig. Lehel vezér „kürtössége”. A kürt szó eredetéről
Lél (Lehel) vezér említése a magyar gesztákban, krónikákban és a Lehel-kürt mondája
Lehetett-e Lél vezéré a Jászberényben őrzött kürt?
A Lehel-kürt (állítólagos) bizánci, bizánci kisugárzású (valamint egyéb) eredete és ellenérvei, a faragványok értelmezése
A kürt szájpereme alatti korongok alakjai
Az első (legfelső) sáv alakjai
A második és harmadik sáv nyitóképe
A második sáv további alakjai
A harmadik sáv központi faragványa
A negyedik (alsó) sáv alakjai
A Lehel-kürt megszólaltatása
Befejező gondolatok

Irodalomjegyzék
Utószó

Függelék
I. A párthusokról
II. A kusánokról
III. Kottamellékletek
IV. Csajághy György zenetanár-népzenekutató önéletrajza és főbb munkái
Summary

*
Ennek megfelelően „A Lehel-kürt” című ezen kiadványt azoknak az olvasóinknak ajánljuk, akiket érdekelnek a lovas népek kürtjei, rangjelző kürtjei és a több szempontból is híres Lehel-kürt.
* A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 500 Ft
Hogyan alkották meg a zsidó népet? Shlomo Sand 3,990 Ft 3 591 Ft
Vázlatok a magyar viselet történetéből Boncz Ödön 1,900 Ft 1 710 Ft
Tom Jones önéletrajza Tom Jones 4,800 Ft 4 320 Ft
A politizált gazdasági rendőrség Cserényi-Zsitnyányi Ildikó 2,500 Ft 2 250 Ft
Az Aviva módszer II. kötet S.O.S. 2,990 Ft 2 691 Ft
Időkortyolók Szőke István Attila 2,200 Ft 1 980 Ft
Újjászületés virág tarottal Joó Mária 4,490 Ft 4 041 Ft
Magyarok ázsiai emléke I-II. kötet Bizoni Károly 2,900 Ft 2 610 Ft
Ideje a rombolásnak (Látlelet a magyar egészségügyről) Bene Éva 3,200 Ft 2 880 Ft
Hitel - Palackposta Erdélyből - Kolozsvár 1935-1944 Szász István Tas 2,200 Ft 1 980 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^