Hagyomány

Szász István Tas - Hitel - Palackposta Erdélyből - Kolozsvár 1935-1944

Hitel - Palackposta Erdélyből - Kolozsvár 1935-1944

Szász István Tas

Magyar Örökség Sorozat 4.

Könyv
Kairosz kiadó, 2013
132 oldal, Puha kötésű ragasztott FR5 méret
ISBN 9789636626143
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Szász István Tas - Hitel - Palackposta Erdélyből - Kolozsvár 1935-1944
Szász István Tas - Hitel - Palackposta Erdélyből - Kolozsvár 1935-1944
Szász István Tas - Hitel - Palackposta Erdélyből - Kolozsvár 1935-1944
Szász István Tas - Hitel - Palackposta Erdélyből - Kolozsvár 1935-1944
Szász István Tas - Hitel - Palackposta Erdélyből - Kolozsvár 1935-1944
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 980 Ft
A HITEL-es nagyjainkról, akik európaiak módjára mertek magyarok lenni.
*
A megmaradásáért küzdő nemzetet próbára tevő időszakban, amikor magyar mivoltunkat hihetetlen erők akarják ismét szétmorzsolni, szükség van minden rendelkezésre álló tartalékra, ügyességre, bátorságra, az eddig megszenvedett tapasztalatoknak a felhasználására. Valahogy úgy, mint ahogy hasonló veszélyben - csak akkor valódi harcmezei helyzetben -, a pozsonyi csata magyarjai cselekedtek.

Ez a száznéhány oldal arra tanít, hogy ne kezdjünk feleslegesen mindent újra. A megszenvedett és igazgyöngyként kiizzadt tapasztalat felhasználása - sok, eddig eltékozolt erőt szabadít föl - élesebb látást kölcsönöz.

Szász István Tas a kötetet válogató és szerkesztő orvos és író az 1935-ben Kolozsváron induló - s a román-magyar kurzusváltást is átélt - Hitel folyóirat első éveinek „szellemi kagylókincseiből” mutat be néhány megdöbbentően aktuális és érvényes, tehát nagyon is használható gondolatot.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

• Laudáció az 1935-ben Kolozsvárt és az 1988-ban Budapesten megjelent Hitel folyóiratokról a Magyar Örökség Díj átadása alkalmából;

• A SZERKESZTŐ BEVEZETŐJE:
- A Hitel és holdudvara;
- Felelős értelmiség;
- Az elhallgatás története;
- Út az innenső part felé;

• AZ ÜZENET
ÖNISMERETTEL A MEGMARADÁSÉRT:
- Makkai Sándor: Mi lesz velünk?
- Szenczei László: Metafizikus és szociológus; ideálizmus és materializmus;
- Makkai László: Álláspont. Bevezető a Hitel világnézeti cikkeihez;
- Venczel József: Az új intelligencia útja;
- Juhász István: Korlátok és lehetőségek. Őszinte szó nemzedékemhez;
- Makkai László: Virtuális nemzedék;
- Venczel József: Metamorphosis Transylvaniae;
- Albrecht Dezső: Az építő Erdély;
- Gróf Mikó Imre: A történeti alapok megőrzése;
- Dr. Pongrácz Kálmán: A népi és európai gondolat küzdelme a magyarságban;

• EPILÓGUS:
- Köszönő záróbeszéd a díjazottak nevében;

*
A „Hitel - Palackposta Erdélyből - Kolozsvár, 1935 - 1944” című ezen kiadványt annak jegyében ajánljuk, hogy feltétlenül szükséges megfelelő figyelmet fordítanunk a magyarságukat nehéz időkben, nehéz helyzetekben is vállaló HITEL-es nagyjaink szemléletmódjára és áldozatvállalásaira, akik Kolozsváron 1935-1944-ben európaiak módjára mertek magyarok lenni. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 10% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 980 Ft
Erdélyi Szépmíves Céh Emlékkönyv 1924-1944, 1990-1995 Tar Károly 2,500 Ft 2 250 Ft
Csontvelő Nei Kung Mantak Chia 3,600 Ft 3 240 Ft
Bosnyákország történelme Ifj. Gebé Andor 3,990 Ft 3 591 Ft
Szeretet és hatalom válaszútján Elaine N. Aron 3,960 Ft 3 564 Ft
Veszteségből nyereség, vereségből győzelem Almási Kitti - Bagdy Emőke - Böjte Csaba - Szendi Gábor 1,990 Ft 1 791 Ft
Legyen úgy, mint régen volt Tolcsvay Béla 1,500 Ft 1 350 Ft
Belső föld almanach és Byrd Admirális utazása a belső földbe Alexandre Saint-Yves dAlveydre, Edward George Earle Bulwer-Lytton, Edna Kenton, Richard E. Byrd admirális 11,500 Ft 10 350 Ft
A nemzetépítő Teleki Pál élete és utóélete Bakos István 2,200 Ft 1 980 Ft
Titkos társaságok fogságában Összeesküvés elméletek sorozat 1,199 Ft 1 080 Ft
Bethlen István Romsics Ignác 3,999 Ft 3 600 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^