Hagyomány

Kovácsné Szilvási Éva - Kerek a világ - rovással

Kerek a világ - rovással

Kovácsné Szilvási Éva

Rovás Gyakorlókönyv - Őseink bölcsességeinkből, Nyelvünk és rovásunk rejtelmei

Könyv
Top Card kiadó, 2012
144 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789638964205
Státusz: Jelenleg nem elérhető - de figyelhető
Töltse ki az űrlapot
Egyéb művek a szerzőtől:
Kovácsné Szilvási Éva - Kerek a világ - rovással
Kovácsné Szilvási Éva - Mesés nyelvünk
Kovácsné Szilvási Éva - Kerek a világ - rovással
Kovácsné Szilvási Éva - Mesés nyelvünk
Kovácsné Szilvási Éva - Kerek a világ - rovással
Termékfigyelés - E-Mail kérése
Ez a termék jelenleg nem elérhető, azon­ban ter­mék­fi­gye­lést fel­ve­szünk rá. Ez a fel­i­rat­ko­zás sem­mi­ne­mű vá­sár­lá­si kö­te­le­zett­ség­gel nem jár, csu­pán egy au­to­ma­ti­kus email-ér­te­sí­tést kap el­ső­ként, a­mint a ter­mék el­ér­he­tő­vé vá­lik. Ezt kö­ve­tő­en az Ön ál­tal itt meg­a­dott a­da­to­kat tö­röl­jük.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 600 Ft
Internetes ár: 1 600 Ft
A „KEREK A VILÁG-rovással” című ezen kiadvány - Rovás gyakorlókönyv - az őseink bölcsességeiből.
*

KOVÁCSNÉ SZILVÁSI ÉVA szerző ősi keleti gyógyászatot tanult. Szerinte az

„... életünket jobbá tehetjük - egyszerű tudatos módszerekkel, belső erőink felébresztésével.

A rovás ismerete - bár hihetetlennek tűnik - agyi kapacitásunkra és az egész személyiségünkre pozitív hatással van. Mióta megtanultam, egyre több ötlet születik meg bennem. A rovás alapjainak elsajátítása után gyakorlókönyvet kerestem, mely magyar lelkületet idéző mondásokkal, idézetekkel segít elmélyíteni ismereteimet.

Nem találtam ilyen könyvet, így hát nekiláttam a megalkotásának - és kikerekedett. Fogadják szeretettel!

*
A „Kerek a Világ - Rovással” című ezen kiadványt a nyelvünk és rovásunk rejtelmei iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik őseink bölcsességeiből vett magyar lelkületet idéző mondásokkal szeretnék gyakorolni őseink írását, elmélyíteni a rovásírással kapcsolatos ismereteket.
*
Ajánlott még:

A magyar rovásírás hiteles emlékei.
A székely és az ótörök írás jeltörténete.
Új rovásírás tankönyv és szakköri ötlettár. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 999Ft, de 10ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 0% internetes kedvezménnyel
Előjegyezhető
töltse ki az űrlapot
Bolti ár: 1 600 Ft
Internetes ár: 1 600 Ft
Magyar-Latin közmondásszótár Margalits Ede - Kovács Erzsébet 1,490 Ft 1 341 Ft
Új világrend az ősidőktől napjainkig - A világelit összeesküvésétől a jövő nemzedékének agymosásáig Hihetetlen Magazin 1,495 Ft 1 346 Ft
A Dalai Láma felhívása a világhoz Őszentsége a Dalai Láma - Franz Alt 1,600 Ft 1 440 Ft
Én itthon vagyok otthon Náray Szabó Gábor 1,500 Ft 1 350 Ft
Szent László és Nagyvárad régi képeslapokon Balázs D. Attila 3,990 Ft 3 591 Ft
A normannok Trevor Rowley 1,995 Ft 1 796 Ft
Állatnevek enciklopédiája Rácz János 5,990 Ft 5 391 Ft
Ősmagyar hagyományaink Badiny Jós Ferenc 6,990 Ft 6 291 Ft
A Magyar MU - A teljes Csicsáky-hagyaték Csicsáky Jenő 4,990 Ft 4 491 Ft
Domján Edit emlékkönyv 4,900 Ft 4 410 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^