Hagyomány

Czoch Gábor - A városok szíverek

A városok szíverek

Czoch Gábor

Tanulmányok Kassáról és a reformkori városokról

Könyv
Kalligram kiadó, 2009
210 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9788081011887
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Czoch Gábor - A városok szíverek
Czoch Gábor - A városok szíverek
Czoch Gábor - A városok szíverek
Czoch Gábor - A városok szíverek
Czoch Gábor - A városok szíverek
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
CZOCH GÁBOR szerző (1965), a történettudomány kandidátusa, habilitált egyetemi docens. Kutatási területe a 18–19. századi város- és társadalomtörténet, historiográfia.
*

„A városok szíverek” című ezen könyve a magyarországi reformkori városok fejlődését vizsgálja, külön figyelmet szentelve a korszak egyik kiemelkedő jelentőségű regionális központjának, a reformkori Kassa történetének.

Márai városának reformkori viszonyairól hasonló részletességű vizsgálatok mindeddig nem születtek. Várostörténeti, szociológiai és politológiai viszonylatban is több szempontból új eredményeket tár az olvasó elé ez a tanulmánykötet.
*
A polgárosodás a 19. századi magyar társadalom fejlődését leíró, és a mai napig is sok vitát gerjesztő kulcsfogalom. A kifejezés szorosan összefügg a város és lakójának, a polgárnak a fogalmával.

Ennek a tanulmánykötetnek a középpontjában a XIX. század eleji magyar városfejlődés, valamint a városokról és a korabeli polgárokról szóló közbeszéd elemzése áll. A reform-országgyűléseken elhangzott politikai beszédek és az ún. „városi kérdés” elemzése azt mutatja be, milyen alakot ölt a szóhasználatban a város és a polgárság fogalma, ezen belül a polgárság megítélése, adott esetekben gyengének, konzervatívnak, a nemzettől idegenként bemutató vonatkozásainak jelenléte a diskurzusban.

A további írások a legjelentősebb felső-magyarországi várost, Kassát kutatási terepül választva mutatják be, hogy a város és a városi társadalom belső viszonyai hogyan alakultak át ebben az időszakban. A levéltári források felhasználásával készült tanulmányok a városi tér átalakulásán, a polgárjogot elnyert városlakók társadalmi összetételének megváltozásán, a nemzetiségi viszonyok társadalmi dimenzióinak feltárásán keresztül „testközelből” mutatják be, hogyan modernizálódik a város és társadalma.

A fekete-fehér képekkel illusztrált, táblázatokkal kiegészített kötet a XIX. századi társadalomtörténet egy fontos aspektusát tárja fel.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• A reformkori urbanizáció és a polgárság megítélésének kérdései;
• Hogyan határozható meg a város területe?
• Az 1843/44. évi városi törvény vitái;
• Pozsony és a „városi kérdés” a reformkorban;
• Területi és térszerkezeti változások Kassán a XIX. században;
• A polgárság és a polgárjog változásai Kassán a XIX. század első felében;
• A nemzetiségi megoszlás kérdései és társadalmi dimenziói Kassán az 1850/51-es összeírás alapján;
• A reformkori közigazgatás az éhinséggel szemben (1845-1847), Kassa példája;
• A reformkori polgárság történeti emlékezete a XIX. század második felében;

FORRÁSOK - HIVATKOZOTT IRODALOM - A tanulmányok eredeti megjelenési helye és címe;

*
„A Városok Szíverek” című ezen kiadványt a reformkori városok, főként Kassa, a korabeli közbeszéd, ebben a város és a polgárfelfogás, a városi társadalom belső viszonyai, változásai, a polgárság összetételének alakulása iránt érdeklődő olvasóink figyelmébe ajánljuk. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 17:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 17:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1100Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 500 Ft
Internetes ár: 2 125 Ft
Tiranai lepel Csermely Péter 2,800 Ft 2 520 Ft
Cantate Domino Varga László 1,500 Ft 1 350 Ft
Diktátort a szemétdombra! bikafalvi Máthé László 2,490 Ft 2 241 Ft
tothilonka.hu Szilágyi Andor 2,990 Ft 2 691 Ft
Fraktál - Az apa és a fiú nevében Karl Lerner 3,400 Ft 3 060 Ft
Embervadászat utasításra Kormos Valéria 4,500 Ft 4 050 Ft
Ég a Szívben Bakos Attila 4,990 Ft 4 491 Ft
Erdély magyar föld Wass Albert 4,490 Ft 4 041 Ft
Magyarországi és erdélyi urak 3,290 Ft 2 961 Ft
Gyógyulj meg magyarul! Színia Bodnár Erika 3,200 Ft 2 880 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^