Történelem

Kocsis Aranka - Magyar faluk és magyar falusiak a szlovák fővárosban

Magyar faluk és magyar falusiak a szlovák fővárosban

Kocsis Aranka

Városiasodás és etnicitás a 20. századi Pozsony szélén

Könyv
Kalligram kiadó, 2011
144 oldal, Kemény kötésű fűzött
ISBN 9788081015649
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Kocsis Aranka - Magyar faluk és magyar falusiak a szlovák fővárosban
Kocsis Aranka - Magyar faluk és magyar falusiak a szlovák fővárosban
Kocsis Aranka - Magyar faluk és magyar falusiak a szlovák fővárosban
Kocsis Aranka - Magyar faluk és magyar falusiak a szlovák fővárosban
Kocsis Aranka - Magyar faluk és magyar falusiak a szlovák fővárosban
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 870 Ft
1918 után a csehszlovák állam keretei között hirtelen nagyvárossá, sőt fővárossá váló Pozsony demográfiai növekedéséhez nagymértékben hozzájárult a bevándorlás. A városba áramlók tömegét főleg a munkalehetőségek vonzották.

Pozsony peremén akkoriban gomba módra nőttek ki a földből a munkás- és nyomornegyedek, amelyek lakossága jórészt falusiakból, köztük olyan magyarokból verődött össze, akik a nemzetiségük miatt kiszorultak a környező agrárvidékeken a földreform parcellázásaiból, vagy a felszámolt nagybirtokokon elveszítették a munkájukat, és a nagyvárosban kerestek megélhetést.

A negyvenes évektől aztán a terület- és lakosságnövekedés már tudatos tervezése részeként kerültek faluk, többek között csallóközi magyar községek a fővároshoz.

Ez a könyv a Pozsonyba, illetve Pozsony igazgatása alá került magyar falusiakkal és falusi közösségekkel foglalkozik. A város miliőjéhez való alkalmazkodásukkal járó jelenségek közül elsősorban az önazonosság változását, annak is az etnikai vonatkozásait, s így az asszimiláció problémáját járja körül.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

BEVEZETŐ
• A FŐVÁROS PEREMÉN: (A dornkappeli bevándorlók. Társas élet és érdekvédelem a kolóniában. Az iskola. Összegzés.);

• A FŐVÁROS SZOMSZÉDSÁGÁBAN: (A püspöki polgárok. Az első köztársaság /Az iskolák. A per. Az állami intézmény és a helyiek. Az újrakezdés./ A hontalanság emlékezete /Családi stratégiák. Az emlékek transzformálása. A betelepültek./ Etnicitás és identitás a nevekben /Önmeghatározás: összetartozás és elkülönülés. Névviselés és névhasználat./ Identitás és nyelvhasználat. Összegzés.);

• FORRÁSOK - HIVATKOZOTT IRODALOM;

*
A „Magyar Faluk és Magyar Falusiak a Szlovák Fővárosban” című ezen kiadványt a XX. századi Pozsony szélén a városiasodás és etnicitás iránt érdeklődő olvasóinknak ajánljuk, akik ennek a németek, magyarok, szlovákok, zsidók és más nemzetiségű pozsonyiak által lakott jellegzetesen közép-európai városnak a közös történelméhez fordulnak és a szlovákiai és magyarországi kutatók együttműködésében szeretnék feltárni a város társadalom-, gazdaság-, politika- és kultúrtörténetének eddig kevéssé ismert területeit, az új szempontok és források alapján.
*
Ajánlott még:

A kitelepítéstől a reszlovakizációig 1945-1948.
Szlovákia története.
Főhatalomváltás Pozsonyban, 1918-1920.
A határ megindul...
A revíziós gondolat.
Pozsony város utcái és terei - Óváros.
Pozsony város utcái és terei - Terézváros.
Pozsony város utcái és terei - Nándorváros.
*
Huszár Tibor: Prága • Budapest • Moszkva.
Simon Attila: Küzdelem a városért (Pozsony).
Czoch Gábor: A városok szíverek (Kassa).
Gaucsík István: A jog erejével. A szlovákiai magyarság gazdasági önszerveződése 1918-1938.
A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 2 200 Ft
Internetes ár: 1 870 Ft
Égi édesanyánk könnyei Papp Faber Erika 2,990 Ft 2 691 Ft
Háború béke idején Robert Gerwarth - John Horne (szerk.) 2,990 Ft 2 691 Ft
Enneagram kézikönyv Császári Éva (szerk.) 1,900 Ft 1 710 Ft
Az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc emlékhelyei Katona Tamás - Ráday Mihály 4,990 Ft 4 491 Ft
Balázs beszélni tanul Ódor László 3,150 Ft 2 835 Ft
Pia - egy lovesztori Caroline Knapp 2,990 Ft 2 691 Ft
Az aranykígyó IV. Varia Paulina 3,300 Ft 2 970 Ft
Volt egyszer egy Horthy-korszak... Zetényi Csukás Ferenc 7,500 Ft 6 750 Ft
Tabán Vecsey András 3,500 Ft 3 150 Ft
Rézkígyó - Hagyaték (puha) Wass Albert 2,200 Ft 1 980 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^