Irodalom

Rónay László - Egyenes gerinccel

Egyenes gerinccel

Rónay László

A magyar katolicizmus Trianontól a világválságig

Könyv
Éghajlat könyvkiadó kiadó, 2012
288 oldal, Puha kötésű ragasztott
ISBN 9789639862500
Státusz: Készleten
Szállítás: 1 munkanap
Átvétel: Azonnal
Egyéb művek a szerzőtől:
Rónay László - Fradi-szívvel hegyen, völgyön
Rónay László - Katolikus költők antológiája
Rónay László - Márai Sándor újratöltve
Rónay László - Márai Sándor
Rónay László - Egyenes gerinccel
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
RÓNAY LÁSZLÓ szerző 1937. augusztus 16-án született Budapesten, édesapjától, Rónay Györgytől örökölte az irodalmi érdeklődést. Az ELTE magyar-latin szakán végzett 1962-ben. Négy évvel korábban jelent meg első bírálata a Vigiliában. Ez évben került Bicskére, itt az általános iskolában és a roma osztályban tanított. Írásai rendszeresen láttak napvilágot a már említett Vigiliában, a Jelenkorban, az És-ben és a Népszabadságban Egy vidéki tanár naplójából címmel.

1970-ben a Petőfi Irodalmi Múzeumba került, részt vett nagy kiállítások rendezésében és Gellért Oszkár, valamint Füst Milán hagyatékának feldolgozásában.

1973-ban az MTA Irodalomtörténeti Intézetének munkatársa lett, majd főmunkatársa és a Nyugat Irodalmi Osztályának vezetője. 1980-ban egyetemi óraadó, majd c. egyetemi tanár lett. Márai Sándorról írt munkájára megkapta az irodalomtudományok doktora címet.

1990-től az ELTE Magyar Irodalomtörténeti Intézetének egyetemi tanára, előadásainak és szemináriumainak témája a 20. századi irodalom.
*

Rónay László ezen könyve 1920-ban, a vesztett világháború és a forradalmak pusztításait követő évben indul, s a trianoni döntések erkölcsi-lelki sokkjában vergődő ország kereszténységben való lelki rehabilitációját mutatja be egészen a nagy gazdasági világválság kezdetéig.

Az „Egyenes gerinccel” kiemelt egyháztörténeti vonatkozású mű: egyfajta szemelvénygyűjteményként működik, hiszen Rónay döntően a korabeli katolikus sajtó – mára már nehezen hozzáférhető – anyagát teszi közzé, miközben a szerzői főszöveg kiváló történeti áttekintést-értékelést nyújt a tárgyalt korszakról, kitérve Prohászka Ottokár és Serédi Jusztinián magyar kultúrában betöltött szerepére is.
*
A kötetben foglaltak az alábbi TARTALOM szerint követhetők nyomon:

ELŐSZÓ
• Ocsúdás a pusztulás után;
• Kísérletek a hit és remény erősítésére;
• Roma aeterna;
• Prohászka Ottokár halála és öröksége;
• 1928: virágzó esztendő;
• A világválság felé;

*
Az „Egyenes Gerinccel” című ezen kiadványt a magyar katolicizmust Trianontól a világválságig megismerni, elemezni és nyomon követni akaró olvasóinknak ajánljuk, annak az írónak a tollából, akinek elemzéseiben az esztétikai szempontokon túl mindig teret kapnak az erkölcs kérdései is, és akinél a keresztény ihletésű, illetve a katolikus irodalomnak aligha van szakavatottabb értője és terjesztője.
*
Ajánlott még:

Szavak szárnyán az ég felé.
Hit, tanítás, irodalom.
Katolikus költők antológiája. A weboldalon található termékleírások - a hivatalos kiadói ajánlások kivételével - a Magyar Menedék Könyvesház kizárólagos szellemi tulajdonát képezik (1999. évi LXXVI. törvény), így ezeknek a részleges vagy teljes utánközlése bármely más digitális vagy nyomtatott formában a Magyar Menedék MMK Kft. előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos.
Kö­szönt­jük a le­he­tő­sé­gek bi­ro­dal­má­ban! Mint azt a­lább is lát­hat­ja, a kü­lön­fé­le fi­ze­té­si és szál­lí­tá­si le­he­tő­sé­gek szé­les tár­há­zát kí­nál­juk Ön­nek szin­te min­den le­he­tő­sé­get fel­ö­lel­ve, hogy Ön az Ön­nek leg­in­kább meg­fe­le­lő mó­don tud­jon ren­del­ni, vá­sá­rol­ni.
 • Magyarország:
  • Bolti vásárlás
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Európai Unió:
  • GLS Futár (javasolt)
  • Posta
 • Egyéb külföld:
  • Posta
 • Magyarország:
  • Készpénz vagy Bankkártya boltban
  • Utánvét (kézbesítéskor fizet)
  • Belföldi átutalás
  • PayPal online fizetés - Angol
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
 • Európai Unió:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
 • Egyéb külföld:
  • Bankkártyás online fizetés - Magyar
  • PayPal Bankkártyás fizetés - Angol
Hétköznapokon az aznap 16:00-ig beérkezett és készleten lévő megrendeléseket még aznap futárszolgálathoz adjuk, és másnap (munkanap) kézbesítik. Amennyiben a holnapi nap nem megfelelő Önnek, kérjük, írja be a megjegyzés rovatba a megrendelés során, hogy melyik napon kéri a kiszállítást. A kézbesítés munkaidőben történik GLS futárszolgálattal. A 16:00 után beérkezett megrendeléseket természetesen másnap veszi fel a futárszolgálat. Belföldre GLS futárszolgálattal 1200Ft, de 11ezer forint felett a kiszállítási költséget átvállaljuk. Helyezze a termékeket a kosárba, majd a megrendelési űrlapnál válassza ki az önnek leginkább megfelelő szállítási és fizetési módot, továbbá a célországot. Ennek függvényében a kosár megmutatja a járulékos költségeket. Köny­ves­bol­tunk­ban 5000 könyv­ből ál­ló kí­ná­la­tunk­ban bo­ga­rász­hat, ha a sze­mé­lyes vá­sár­lást ré­sze­sí­ti e­lőny­ben. Cso­mag­kül­dés­re a GLS cso­mag­kül­dő szol­gá­la­tot ja­va­sol­juk, gyors, ol­csó, meg­bíz­ha­tó a­kár más­na­pi kéz­be­sí­tés­sel. Ren­de­lé­sét a ko­sá­ron ke­resz­tül ad­hat­ja le.
Könyv 16% internetes kedvezménnyel
Bolti ár: 3 500 Ft
Internetes ár: 2 975 Ft
Búcsúpillantás Nemeskürty István 2,950 Ft 2 655 Ft
Négy égtájon barbár csillag ragyog Csornai Katalin 9,990 Ft 8 991 Ft
Erdély nevezetesebb családai Kővári László 3,300 Ft 2 970 Ft
Perun innen és túl Agnes Golenya Purisaca 4,900 Ft 4 410 Ft
Aki keres, az talál T. Litovkina Anna 1,990 Ft 1 791 Ft
Ha nem az úr építi a házat Benkő Ágota 1,500 Ft 1 350 Ft
Gina Méhes György 2,690 Ft 2 421 Ft
A gyógyító fehér mágia Fraternitas Mercurii Hermetis 2,300 Ft 2 070 Ft
Ősmagyarok és sumírok Badiny Jós Ferenc 2,990 Ft 2 691 Ft
A Vitézi Rend kis kátéja 1,900 Ft 1 710 Ft
Könyvjelző
Lap teteje^^